Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt
Nobels fredspris 2015 er en pris for dialog mellom partene i sivilsamfunnet, og en pris for respekt for menneskerettigheter og demokratibygging.
Støtten til frivillige organisasjoners informasjonsarbeid kuttes med 50 millioner i regjeringens forslag til statsbudsjett. - Dette vil svekke arbeidet med FNs bærekraftsmål, ifølge FN-sambandet.
FN-sambandet og UNICEF Norge lanserte i dag et nytt undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling på Gamlebyen skole.
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Den norske lanseringen fant sted på FAFO i Oslo.
FNs generalforsamling samles hver høst og er verdens største internasjonale møteplass. Den 70. generalforsamlingen holdes 25. september - 6. oktober.
Det pågår en flyktningkrise i Syria og i Europa. Her kan du gi dine bidrag.
Genève (ILO nyheter): FNs arbeidsorganisasjon (ILO) ønsker de nye bærekraftsmålene velkommen.
31. august holdt Olemic Thommessen sin tale til toppmøtet i FN for verdens parlamentspresidenter.
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) oppfordrer europeiske land til å støtte de landene som mottar flest flyktninger, og fordele flyktningene seg i mellom.
Hver gang personalet på forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen kaster nettet i Det indiske hav samler de en mengde plast, på tross av at området er et av verdens minst fremkommelige og besøkte.
(Genève, UNRIC) Oppfyller Norge retten til ikke å bli diskriminert på bakgrunn av rase? Dette skal granskes av FNs komité mot rasediskriminering (CERD) 17. og 18. august.
Filmskapere fra hele verden oppfordres til å lage kortfilm om klimaendringer, bare ved hjelp av en mobil.
Natt til mandag 3. august ble FNs medlemsland enige om de nye bærekraftsmålene, til stående applaus i FN i New York.
Erna Solberg ber FN om å opprette en FN-kommisjon for utdanning. Jenters rett til utdanning og utdanning i krisesituasjoner er prioriterte områder.
Ban Ki-moon var i Oslo 6. juli for å lansere den siste Tusenårsmålsrapporten for FNs tusenårsmål. Lanseringen ble gjort sammen med statsminister Erna Solberg og Rwandas president Paul Kagame.
Menneskerettighetseksperter fra FN påpeker at det står mye mer på spill enn nedbetaling av gjeld.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon besøker Norge 6.-8. juli.
26. juni er det 70 år siden FN-pakten ble undertegnet. På FN.no finner du nå en historisk gjennomgang, dato for dato, av viktige hendelser gjennom alle FNs 70 år.
FNs arbeidsorganisasjon etterlyser informasjon knyttet til etterforskning av drap på fagforeningsmedlemmer og streikende i Bangladesh.
500.000 kvinner ble voldtatt under folkemordet i Rwanda, 64.000 i Sierra Leone, og over 40.000 i krigen i Bosnia-Hercegovina.
Drap, tortur, frihetsberøvelse og slavearbeid. Her er oversikten over landene hvor det er verst å være arbeidstaker.