Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert norske myndigheter for å returnere asylsøkere som har kommet til landet via Russland. Her får du svar på hva kritikken dreier seg om.
Mer enn 120 internasjonale organisasjoner står bak en verdensomspennende kampanje for å stanse blodbadet i Syria. Nå blir du bedt om å bidra.
Ban Ki-moon og andre FN-ledere er tilstede på World Economic Forum som startet 20. januar.
2016 må bli et år for å sette trykk på bærekraftsmålene, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon da han denne uken la fram sine prioriteringer for det kommende året.
FN-organisasjoner og andre hjelpeorganisasjoner nektes fortsatt adgang til så mange som 15 andre beleirede byer og områder i Syria.
Aldri tidligere har det vært et større gap mellom behovet for nødhjelp og det beløpet som verdenssamfunnet stiller opp med. OCHAs årlige Global Humaniatarian Appeal ble lansert 7. desember.
Kjernebidragene til FN-organisasjonene går ned med over 400 millioner kroner etter at regjeringspartiene og samarbeidspartiene ble enige om årets statsbudsjett.
9. november ble Norges ratifisering av tilleggsprotokollen til konvensjonen om tvangsarbeid registrert i FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Dette gjør Norge til det andre landet i verden som har sluttet seg til protokollen som aktualiserer kampen mot moderne slaveri.
Sysselsetting er løsningen på flyktningkrisa, hevder FNs arbeidsorganisasjon ILO.
Regjeringen, KrF og Venstre har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet i statsbudsjettet.
International Civil Service Commission (ICSC) har anbefalt å kutte i lønnsnivået til FN-ansatte i internasjonale feltoppdrag.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon og FNs sikkerhetsråd fordømmer de «foraktelige» terrorangrepene utført på forskjellige steder i og rundt Paris fredag.
Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet å avvikle informasjonsstøtten. Det innebærer at FN-sambandet må legge ned sin virksomhet ved årsskifte.
Verden står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Generalsekretæren oppfordrer det internasjonale samfunnet til å møte denne enorme utfordringen uten å redusere forpliktelser til livsviktig og nødvendig utviklingsbistand.
FN-sambandet tar over koordineringen av UNESCOs skolenettverk ASPnet.
Fredag 23. oktober blei SN-dagen og SN sitt 70-årsjubileum markert på Sinnes skule i Sirdal. FN-stafetten var ein del av markeringa, og alle elevane fekk diplom for god innsats gjennom natursti, quiz og andre oppgåver.
En rapport av FAFO om implementeringen av FNs bærekraftsmål i Norge ble i dag lansert på under feiring av FN-dagen i Oslo.
FN fyller 70 år i år, og FN-dagen feires 24. oktober. Organisasjonen har blitt beskyldt for å være ineffektiv, og dominert av mektige stater og deres særinteresser.
24. oktober blir mer enn 190 monumenter, bygninger, broer og andre landemerker i mer enn 45 land lyst opp i blått - FNs offisielle farge. Dette blir gjort i forbindelse med FN-dagen og FNs 70-årsjubileum.
I høst skal tusenvis av skoleungdom engasjere seg for å finne en løsning på Syria-konflikten gjennom FN-rollespill.
FN fyller 70 år 24. oktober og dette feires over hele landet. Her får du en oversikt over åpne arrangementer i regi av FN-sambandet og samarbeidspartnere.