fn.no / Aktuelt
– Nordmenn mener FN må gjøre mer i kampen mot klimaendringene, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. En undersøkelse om nordmenns holdninger til FN viser at seks av ti nordmenn mener at FN skal legge inn en betydelig innsats i å løse klimautfordringene.
Åtte av ti nordmenn mener at FN er viktig i kampen mot ekstremisme som IS. Det går fram av en spørreundersøkelse Infact har gjennomført på oppdrag fra FN-sambandet om nordmenns holdninger til FN.
- At barn og unge vurderer menneskerettighetene høyt er en trend vi har sett vokse frem, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.
I anledning FN-dagen vil utenriksminister Børge Brende, Jamshed Kazi i UNDP, Asger Ryhl i UN Women og Shannon O'Shea fra UNICEF gi oss svar på hvordan de ser for seg at Norges posisjoner vil se ut Post-2015. Bli med på ettermiddagsseminar om menneskerettighetene i FNs nye bærekraftsmål fredag 24. oktober kl. 13.30.
– Vi gratulerer FN med 69-årsdagen og merker oss at det er et økende behov for FNs rolle og mandat. Verden er i en urolig tid hvor vi står foran store internasjonale utfordringer. FN er en viktig aktør i å finne multilaterale løsninger på de store globale utfordringene vi ser i verden i dag, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
Kina ser ut til å vinne demokratistriden med Hongkong. Men på samme kan landet tape muligheten til fredelig gjenforening med Taiwan.
Åtte frivillige organisasjoner samlet seg på festplassen i Bergen for å markere verdens matvaredag og FNs internasjonale år for familielandbruk.
FN-dagen 24. oktober markeres over hele landet. Vi gir deg oversikten over markeringer, feiringer, seminarer og debattmøter.
– Verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser innen 2030 for å holde tritt med veksten i arbeidsstyrken og eliminere ekstrem fattigdom, sier assisterende generalsekretær, Rune Arctander i FN-sambandet.
Bergen kommunes konferanse om klima og menneskerettigheter handlet i år om livet på en varmere klode. 70 deltakere jobbet sammen om konkrete forslag til kutt i norske klimagassutslipp.
- En viktig pris som kommer til å stå trygt i Fredsprisens historie, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
I dag er det verdensdagen for psykisk helse. – Mer enn 450 millioner mennesker verden over har opplevd å bli rammet av psykiske lidelser. Vi trenger mer åpenhet for å hjelpe de som blir rammet, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
– Det er et dramatisk kutt på over en tredjedel av informasjonsstøtten, som vil få uheldige konsekvenser for nordmenns tilgang til informasjon om internasjonale spørsmål, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
Regjeringen prioriterer å bruke over 5 milliarder kroner på global helse og utdanning. – Dette er viktige satsningsområder hvor Norge kan spille en hovedrolle internasjonalt, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
FN-dagen 24. oktober blir hvert år markert på skoler over hele landet. Mange skoler kontakter oss for å få tips og undervisningsopplegg til denne dagen. Vi har derfor samlet noen ressurser her slik at lærere og andre kan lage en fin markering av FN-dagen på skolen og i klasserommet.
Som del av feiringen av Grunnlovsjubileet 2014 ble konferansen «På lik grunn» avholdt på Kilden i Kristiansand. Over 140 deltakere fikk kunnskaper og ble inspirert til å ta aktivt del i samfunnet. - Ordene i 17. mai talene må gjelde også en trist torsdag i november, sa filosof Henrik Syse.
ILO og kleskjeden H&M har signert en forpliktende avtale med sikte på å bedre forholdene ved fabrikkene og leverandørkjedene i klesindustrien.
Bør barn selv få velge om de vil ha morsmålsopplæring? Er det lurt av foreldrene ikke å lære barna norsk, fordi da er det mer sannsynlig at de får morsmålsopplæring i skolen? Bergenspolitikerne møttes nylig til debatt .
I dag holdes et internasjonalt toppmøte om klima i FNs generalforsamling. Det er det største klimatoppmøtet verden har sett på stats- og regjeringsnivå. Mens Obama stiller for USA kommer ikke statsledere fra India og Kina.
Verdenskonferansen om urfolks rettigheter vedtok 22. september enstemmig et ambisiøst sluttdokument, hvor medlemsstatene forplikter seg sterkere til å arbeide for å fremme urfolks rettigheter.
Tirsdag 16. september 2014 arrangerte FN-sambandet og Oslo Dokumentarkino debatt og filmvisning om situasjonen i Syria til fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo.