fn.no / Aktuelt
20. november 1989 ble en historisk dag for barn i hele verden. På denne dagen vedtok FNs generalforsamlingen den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen rettet spesifikt mot barn.
"Krisen i Europa" var tema på november møtet i Global Morgen i Stavanger. Vel hundre fremmøtte fikk høre sterke historier fra tidligere NRK-korrespondent i Brussel, Hege Moe Eriksen.
2,5 milliarder mennesker mangler tilgang på noe av det mest selvfølgelige: trygge og ordentlige toaletter. Toalettmangel har dramatiske konsekvenser for jenter og kvinners utdannelse, helse- og sikkerhet.
- Halvparten av verdens befolkning er under 30 år. Vi må investere i helse og utdanning for verdens 1,8 milliarder unge nå dersom vi skal sikre bærekraftig vekst som løfter mennesker ut av fattigdom, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
Med den siste tidens utvikling mellom Russland og Vesten, er det mange som stiller seg spørsmålet om det kan gå mot en ny kald krig. Og hvordan vil det i så fall påvirke FN?
FN-stafetten på Mausund skole er en annerledes FN-stafett: Her er det bare sju barn på mellomtrinnet, så når FN-sambandet kommer hele veien fra Trondheim inviteres hele øya til å komme på skolebesøk.
FN-stafetten på Vestlandet ble i år en regn- og vindfylt affære. Enten var det regn, eller så var det vind, eller så var det begge deler. Men ingen sure miner, for det det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær.
Den 2. november ble klimapanelets synteserapport lansert, og FNs klimapanel slår fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene.
27. oktober holdt FN-sambandet og Utdanningsforbundet sin årlige lærerkonferanse. Vi ønsket å se Afrika fra ulike vinkler, gå bak overskriftene i mediene og finne ut hvilke konfliktlinjer som hersker og hvorfor.
Burkina Fasos yngste befolkning klarte i dag å forhindre grunnlovsendring slik at nåværende president ikke lenger kan sitte med makten. Nærmere en million mennesker har de siste dagene deltatt i protestene.
FN-dagen 24. oktober ble markert over hele landet. I Oslo gikk over 700 skoleelever i barnetog. Og i Bergen er det fast tradisjon at Internasjonal uke åpnes på nettopp FN-dagen.
– Nordmenn mener FN må gjøre mer i kampen mot klimaendringene, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. En undersøkelse om nordmenns holdninger til FN viser at seks av ti nordmenn mener at FN skal legge inn en betydelig innsats i å løse klimautfordringene.
Åtte av ti nordmenn mener at FN er viktig i kampen mot ekstremisme som IS. Det går fram av en spørreundersøkelse Infact har gjennomført på oppdrag fra FN-sambandet om nordmenns holdninger til FN.
- At barn og unge vurderer menneskerettighetene høyt er en trend vi har sett vokse frem, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. I aldersgruppen 18-29 år mener nesten en tredjedel at menneskerettighetsarbeid må være FNs prioritet en.
I anledning FN-dagen vil utenriksminister Børge Brende, Jamshed Kazi i UNDP, Asger Ryhl i UN Women og Shannon O'Shea fra UNICEF gi oss svar på hvordan de ser for seg at Norges posisjoner vil se ut Post-2015. Bli med på ettermiddagsseminar om menneskerettighetene i FNs nye bærekraftsmål fredag 24. oktober kl. 13.30.
– Vi gratulerer FN med 69-årsdagen og merker oss at det er et økende behov for FNs rolle og mandat. Verden er i en urolig tid hvor vi står foran store internasjonale utfordringer. FN er en viktig aktør i å finne multilaterale løsninger på de store globale utfordringene vi ser i verden i dag, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
Kina ser ut til å vinne demokratistriden med Hongkong. Men på samme kan landet tape muligheten til fredelig gjenforening med Taiwan.
Åtte frivillige organisasjoner samlet seg på festplassen i Bergen for å markere verdens matvaredag og FNs internasjonale år for familielandbruk.
FN-dagen 24. oktober markeres over hele landet. Vi gir deg oversikten over markeringer, feiringer, seminarer og debattmøter.
– Verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser innen 2030 for å holde tritt med veksten i arbeidsstyrken og eliminere ekstrem fattigdom, sier assisterende generalsekretær, Rune Arctander i FN-sambandet.
Bergen kommunes konferanse om klima og menneskerettigheter handlet i år om livet på en varmere klode. 70 deltakere jobbet sammen om konkrete forslag til kutt i norske klimagassutslipp.