fn.no / Aktuelt
Norge skal kritiseres i FN: Diplomater, delegasjonenes praktikanter og representanter for norske frivillige organisasjoner benker seg i et møterom i Centre International de Conférence de Genève.
28. april 2014 skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Sist gang i 2009 fikk Norge flere kritiske merknader.
Mandag 14. april trer den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon i kraft. Men ennå har Norge ikke ratifisert denne delen av barnekonvensjonen.
Mandag 31. mars lanserte FNs klimapanel rapport om virkningene av klimaendringene, og om sårbarhet og tilpasning.
Hva er egentlig sportsjakka mi laga av? Hvorfor i all verden er den produsert i Kina når det er et norsk merke? Og hva er egentlig sammenhengen mellom klærne mine og miljøet?
Klimautfordringene er sammensatte. Undervisningen om dette temaet blir dermed også utfordrende og som lærer må du velge ut hva som er viktig og hva som fenger elevene. Lærer Henning Johannesen ved Drøbak Montessori Ungdomsskole gir deg sine tips.
ILO og TV-kanalen MTV jobber nå sammen for å vise til gode løsninger på hvordan man kan få ungdom i arbeid. Best i klassen er Nederland, Bangladesh og Paraguay.
Er folkeretten brutt i Ukraina?
FN-studentene i Trøndelag fikk i vinter mulighet til å delta på det årlige arrangerte ScotMUN i Edinburgh. En unik opplevelse som gav oss økt forståelse for utfordringene knyttet til internasjonalt samarbeid.
Krisen i Syria har drevet titusener av barn ut i barnearbeid. De kan jobbe opp til 14 timer i døgnet og tjener nesten ingenting.
Lørdag 1. mars hadde FN-studentene landsmøte. Hvilke saker ønsker FN-studentene å jobbe med det neste året?
De mange som møtte opp på Annas kafé torsdag 6. mars fikk et følelsesmessig og faktaorientert innsyn i situasjonen i Syria og i de Syriske flyktningleirene.
- FN-rollespill er absolutt en nyttig undervisningsmetode. Spesielt fordi det dekker så mange kompetansemål i både samfunnsfag og norsk, sier Karina Eliassen (22) som er lærerstudent ved Universitetet i Tromsø.
- Vi står overfor en dyp sosial krise. En krise som inneholder viktige spørsmål om sosial rettferdighet, uttaler ILO under markeringen av Verdensdagen for sosial rettferdighet 20. februar.
Rundt 60 elever fra Kvaløya videregående skole lærte om konflikten i den demokratiske republikken Kongo, som ifølge FN er en av de mest voldelig konflikter siden andre verdenskrig.
Svakere økonomisk vekst førte til flere arbeidsledige og færre nye jobber i 2013. I snitt var det 3 500 flere som var helt ledige eller på tiltak i 2013 enn året før i Norge.
Norge understreker viktigheten av å ha et godt samarbeid med ILO som en vital partner, både i en makroøkonomisk, utviklingspolitisk kontekst og i et menneskerettighets perspektiv.
Over 14 millioner mennesker ble rammet da tyfonen Haiyan traff Filippinene i november, og øystaten står nå midt oppe i en kritisk gjenoppbyggingsfase.
Elever fra tredje trinn VGS simulerte forhandlinger i FNs sikkerhetsråd, med DR Kongo og FN-resolusjon 1325 som tema.
I Kristiansand deltok over 1100 skoleelever på markeringen av den internasjonale minnedagen for ofrene for holocaust, 27. januar.
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har, uansett kjønn, religion, alder eller nasjonalitet. Menneskerettighetene er individets rettigheter i forhold til myndighetene i landet.