Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) oppfordrer europeiske land til å støtte de landene som mottar flest flyktninger, og fordele flyktningene seg i mellom.
Hver gang personalet på forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen kaster nettet i Det indiske hav samler de en mengde plast, på tross av at området er et av verdens minst fremkommelige og besøkte.
(Genève, UNRIC) Oppfyller Norge retten til ikke å bli diskriminert på bakgrunn av rase? Dette skal granskes av FNs komité mot rasediskriminering (CERD) 17. og 18. august.
Filmskapere fra hele verden oppfordres til å lage kortfilm om klimaendringer, bare ved hjelp av en mobil.
Natt til mandag 3. august ble FNs medlemsland enige om de nye bærekraftsmålene, til stående applaus i FN i New York.
Erna Solberg ber FN om å opprette en FN-kommisjon for utdanning. Jenters rett til utdanning og utdanning i krisesituasjoner er prioriterte områder.
Ban Ki-moon var i Oslo 6. juli for å lansere den siste Tusenårsmålsrapporten for FNs tusenårsmål. Lanseringen ble gjort sammen med statsminister Erna Solberg og Rwandas president Paul Kagame.
Menneskerettighetseksperter fra FN påpeker at det står mye mer på spill enn nedbetaling av gjeld.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon besøker Norge 6.-8. juli.
26. juni er det 70 år siden FN-pakten ble undertegnet. På FN.no finner du nå en historisk gjennomgang, dato for dato, av viktige hendelser gjennom alle FNs 70 år.
FNs arbeidsorganisasjon etterlyser informasjon knyttet til etterforskning av drap på fagforeningsmedlemmer og streikende i Bangladesh.
500.000 kvinner ble voldtatt under folkemordet i Rwanda, 64.000 i Sierra Leone, og over 40.000 i krigen i Bosnia-Hercegovina.
Drap, tortur, frihetsberøvelse og slavearbeid. Her er oversikten over landene hvor det er verst å være arbeidstaker.
FNs arbeidsorganisasjon ILO har vedtatt nye anbefalinger for å få arbeidere bort fra uformell og inn i den formelle delen av økonomien. Målet er større sikkerhet for sårbare grupper og grunnleggende arbeidstakerrettigheter.
Årets tema var FNs tusenårsmål. Vi dro ut og besøkte to av vinnerskolene.
Høstens TV-aksjon handler om regnskogen og om menneskene som bor der. Undervisningsopplegget er gratis og kan lastes ned fra våre nettsider.
LOs Nina Mjøberg holdt i dag innlegg på vegne av nordisk fagbevegelse, om Hviterusslands brudd på retten til fritt å kunne organisere seg. Hun er representant i ILO-komiteen om staters brudd på internasjonale arbeidskonvensjoner.
Bolivia måtte stå skolerett for ILO etter at landet i fjor satte ned minstealderen til 10 år for å kunne ta arbeid. Fagbevegelsen ble ikke tatt med på råd før loven ble endret.
Den gjennomsnittlige ledigheten for palestinere er nå på 27 prosent, viser ny ILO-rapport.
Arbeidslivets parter samles denne uka til Den internasjonale arbeidskonferansen i Geneve. Konferansen starter 1. juni og er ILOs generalforsamling og er FNs internasjonale forum for arbeids- og sosiale spørsmål.
Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, ble valgt til ny styreleder i FN-sambandet på landsmøtet i Oslo 21. mai. Hun tar over etter Helga Hjetland som har ledet styret de siste åtte årene.