Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt
Kjernebidragene til FN-organisasjonene går ned med over 400 millioner kroner etter at regjeringspartiene og samarbeidspartiene ble enige om årets statsbudsjett.
Lyst til å bli en blå-blogger for FN-sambandet? Har du mange meninger? Skrivekløe? Hodet fullt av tanker om verden vi lever i? Vi søker fem nye medlemmer til FN-sambandets Ungdomspanel for 2016.
9. november ble Norges ratifisering av tilleggsprotokollen til konvensjonen om tvangsarbeid registrert i FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Dette gjør Norge til det andre landet i verden som har sluttet seg til protokollen som aktualiserer kampen mot moderne slaveri.
Sysselsetting er løsningen på flyktningkrisa, hevder FNs arbeidsorganisasjon ILO.
Regjeringen, KrF og Venstre har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet i statsbudsjettet.
International Civil Service Commission (ICSC) har anbefalt å kutte i lønnsnivået til FN-ansatte i internasjonale feltoppdrag.
FNs generalsekretær Ban Ki-moon og FNs sikkerhetsråd fordømmer de «foraktelige» terrorangrepene utført på forskjellige steder i og rundt Paris fredag.
Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet å avvikle informasjonsstøtten. Det innebærer at FN-sambandet må legge ned sin virksomhet ved årsskifte.
Verden står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Generalsekretæren oppfordrer det internasjonale samfunnet til å møte denne enorme utfordringen uten å redusere forpliktelser til livsviktig og nødvendig utviklingsbistand.
Fredag 23. oktober blei SN-dagen og SN sitt 70-årsjubileum markert på Sinnes skule i Sirdal. FN-stafetten var ein del av markeringa, og alle elevane fekk diplom for god innsats gjennom natursti, quiz og andre oppgåver.
En rapport av FAFO om implementeringen av FNs bærekraftsmål i Norge ble i dag lansert på under feiring av FN-dagen i Oslo.
FN fyller 70 år i år, og FN-dagen feires 24. oktober. Organisasjonen har blitt beskyldt for å være ineffektiv, og dominert av mektige stater og deres særinteresser.
24. oktober blir mer enn 190 monumenter, bygninger, broer og andre landemerker i mer enn 45 land lyst opp i blått - FNs offisielle farge. Dette blir gjort i forbindelse med FN-dagen og FNs 70-årsjubileum.
I høst skal tusenvis av skoleungdom engasjere seg for å finne en løsning på Syria-konflikten gjennom FN-rollespill.
FN fyller 70 år 24. oktober og dette feires over hele landet. Her får du en oversikt over åpne arrangementer i regi av FN-sambandet og samarbeidspartnere.
25. september varslet regjeringen at de har gjort den nye ILO-protokollen om tvangsarbeid gjeldende for norsk lov. I følge ILO er over 20 millioner mennesker i verden ofre for tvangsarbeid.
Nobels fredspris 2015 er en pris for dialog mellom partene i sivilsamfunnet, og en pris for respekt for menneskerettigheter og demokratibygging.
Støtten til frivillige organisasjoners informasjonsarbeid kuttes med 50 millioner i regjeringens forslag til statsbudsjett. - Dette vil svekke arbeidet med FNs bærekraftsmål, ifølge FN-sambandet.
FN-sambandet og UNICEF Norge lanserte i dag et nytt undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling på Gamlebyen skole.
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Den norske lanseringen fant sted på FAFO i Oslo.
FNs generalforsamling samles hver høst og er verdens største internasjonale møteplass. Den 70. generalforsamlingen holdes 25. september - 6. oktober.