fn.no / Aktuelt
Kina ser ut til å vinne demokratistriden med Hongkong. Men på samme kan landet tape muligheten til fredelig gjenforening med Taiwan.
Åtte frivillige organisasjoner samlet seg på festplassen i Bergen for å markere verdens matvaredag og FNs internasjonale år for familielandbruk.
FN-dagen 24. oktober markeres over hele landet. Vi gir deg oversikten over markeringer, feiringer, seminarer og debattmøter.
– Verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser innen 2030 for å holde tritt med veksten i arbeidsstyrken og eliminere ekstrem fattigdom, sier assisterende generalsekretær, Rune Arctander i FN-sambandet.
Bergen kommunes konferanse om klima og menneskerettigheter handlet i år om livet på en varmere klode. 70 deltakere jobbet sammen om konkrete forslag til kutt i norske klimagassutslipp.
- En viktig pris som kommer til å stå trygt i Fredsprisens historie, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
I dag er det verdensdagen for psykisk helse. – Mer enn 450 millioner mennesker verden over har opplevd å bli rammet av psykiske lidelser. Vi trenger mer åpenhet for å hjelpe de som blir rammet, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
– Det er et dramatisk kutt på over en tredjedel av informasjonsstøtten, som vil få uheldige konsekvenser for nordmenns tilgang til informasjon om internasjonale spørsmål, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
Regjeringen prioriterer å bruke over 5 milliarder kroner på global helse og utdanning. – Dette er viktige satsningsområder hvor Norge kan spille en hovedrolle internasjonalt, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.
FN-dagen 24. oktober blir hvert år markert på skoler over hele landet. Mange skoler kontakter oss for å få tips og undervisningsopplegg til denne dagen. Vi har derfor samlet noen ressurser her slik at lærere og andre kan lage en fin markering av FN-dagen på skolen og i klasserommet.
Som del av feiringen av Grunnlovsjubileet 2014 ble konferansen «På lik grunn» avholdt på Kilden i Kristiansand. Over 140 deltakere fikk kunnskaper og ble inspirert til å ta aktivt del i samfunnet. - Ordene i 17. mai talene må gjelde også en trist torsdag i november, sa filosof Henrik Syse.
ILO og kleskjeden H&M har signert en forpliktende avtale med sikte på å bedre forholdene ved fabrikkene og leverandørkjedene i klesindustrien.
Bør barn selv få velge om de vil ha morsmålsopplæring? Er det lurt av foreldrene ikke å lære barna norsk, fordi da er det mer sannsynlig at de får morsmålsopplæring i skolen? Bergenspolitikerne møttes nylig til debatt .
I dag holdes et internasjonalt toppmøte om klima i FNs generalforsamling. Det er det største klimatoppmøtet verden har sett på stats- og regjeringsnivå. Mens Obama stiller for USA kommer ikke statsledere fra India og Kina.
Verdenskonferansen om urfolks rettigheter vedtok 22. september enstemmig et ambisiøst sluttdokument, hvor medlemsstatene forplikter seg sterkere til å arbeide for å fremme urfolks rettigheter.
Tirsdag 16. september 2014 arrangerte FN-sambandet og Oslo Dokumentarkino debatt og filmvisning om situasjonen i Syria til fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo.
Tidligere ansatt og styremedlem i Statoil, Stein Bredal, har hele tiden vært en uredd kritiker av urett i oljenæringen. Bredals hovedmålsetting har vært å avsløre korrupsjon til beste for de ansatte og for selskapet.
FNs fredsbevarende styrker til Den sentralafrikanske republikk (SAR) er på plass. 7600 soldater og politi tar da over for de fransk-afrikanske styrkene.
24. september åpner den 69. generalforsamlingens høynivåuke og verdens statsledere samles i New York. Fredsbygging, klima og menneskerettigheter er blant Norges prioriteringer. I tillegg skal statsministeren stå på scenen sammen med Jay-Z for å fronte fattigdomsbekjempelse.
Tidenes mest vellykkede internasjonale avtale markeres i dag. Det er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.
Forestill deg at du skal til legen, men at du ikke kan finne ut av hvor legekontoret ligger. Forestill deg at du skal besøke familien, men at du ikke kan finne toget, fordi du ikke kan lese skiltene rundt deg.