Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt
Bangladesh fikk nok en gang kritikk under ILOs internasjonale arbeidskonferanse i Genève.
500.000 kvinner ble voldtatt under folkemordet i Rwanda, 64.000 i Sierra Leone, og over 40.000 i krigen i Bosnia-Hercegovina.
Drap, tortur, frihetsberøvelse og slavearbeid. Her er oversikten over landene hvor det er verst å være arbeidstaker.
FNs arbeidsorganisasjon ILO har vedtatt nye anbefalinger for å få arbeidere bort fra uformell og inn i den formelle delen av økonomien. Målet er større sikkerhet for sårbare grupper og grunnleggende arbeidstakerrettigheter.
Årets tema var FNs tusenårsmål. Vi dro ut og besøkte to av vinnerskolene.
Høstens TV-aksjon handler om regnskogen og om menneskene som bor der. Undervisningsopplegget er gratis og kan lastes ned fra våre nettsider.
LOs Nina Mjøberg holdt i dag innlegg på vegne av nordisk fagbevegelse, om Hviterusslands brudd på retten til fritt å kunne organisere seg. Hun er representant i ILO-komiteen om staters brudd på internasjonale arbeidskonvensjoner.
Bolivia måtte stå skolerett for ILO etter at landet i fjor satte ned minstealderen til 10 år for å kunne ta arbeid. Fagbevegelsen ble ikke tatt med på råd før loven ble endret.
Den gjennomsnittlige ledigheten for palestinere er nå på 27 prosent, viser ny ILO-rapport.
Arbeidslivets parter samles denne uka til Den internasjonale arbeidskonferansen i Geneve. Konferansen starter 1. juni og er ILOs generalforsamling og er FNs internasjonale forum for arbeids- og sosiale spørsmål.
Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, ble valgt til ny styreleder i FN-sambandet på landsmøtet i Oslo 21. mai. Hun tar over etter Helga Hjetland som har ledet styret de siste åtte årene.
EUs utenrikssjef Federica Mogherini skal 11. mai orientere FNs sikkerhetsråd om EUs planer for å bremse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet. Ban Ki-moon ønsker en løsning uten bruk av militære.
Både Verdens matvareprogram (WFP) og FNs barnefond UNICEF ruster massivt opp for å kunne komme menneskene som har fått livene sine lagt i grus etter det voldsomme jordskjelvet i Nepal til unnsetning.
Mer enn 2,3 millioner mennesker dør hvert år av arbeidsrelaterte sykdommer. Det er 6400 personer hver eneste dag. I fjor døde 44 personer på arbeid i Norge.
FNs menneskerettighetsråd vedtok den 26. mars 2015 å etablere en ny spesialrapportør for personvern på internett.
I flere år har arbeidstakere og arbeidsgivere kriget om streikerett, noe som har lammet ILOs arbeid. Partene er nå enige om å være uenige, og har begravd stridsøksen enn så lenge.
Vi fikk høre toppdiplomater diskutere Midtøsten i Sikkerhetsrådet. Vi fikk se konferansen hvor FNs 193 land jobber for finansiering av bistand. Vi var hos FN i New York, fordi 16 lærere fikk muligheten til å delta på FN-sambandets studietur.
Bistanden utgjorde 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt i 2014. Internasjonal utviklingshjelp har stabilisert seg, men mindre penger går til verdens fattigste land. Dette viser ferske OECD-tall.
Den finske riksdagen har bestemt å utsette godkjennelsen av urfolkskonvensjonen, selv om regjeringen ønsket ratifisering. President i Samerådet Áile Jávo er skuffet.
De siste to tiårene har inntektsforskjellene i arbeidslivet økt i de fleste industrialiserte land, det meste av Europa, Canada, USA, Australia og New Zealand.
- Konflikten mellom Ukraina og Russland vil ikke føre til noen ny kald krig, men likevel prege forholdet mellom Øst og Vest i tiden som kommer, hevder FFI-forsker.