Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt
Én milliard mennesker er løftet ut av fattigdom siden 1990. Men fortsatt befinner en tredjedel av verdens befolkning seg på et lavt utviklingsnivå, ifølge indeksen for menneskelig utvikling (HDI).
Lederen for FN-kommisjonen i Vest-Asia (UNESCWA), Rima Khalaf, sa opp sin stilling fredag 17. mars i protest mot at en UNESCWA-rapport om Israel måtte trekkes tilbake.
Jemen, Somalia, Kenya og Sør-Sudan er rammet. FNs nødhjelpskoordinator (OCHA) kaller dette den største humanitære krisen siden FN ble opprettet.
2. mars var det giverkonferanse for She Decides, et fond for kvinners seksuelle og reproduktive helse. Målet er å samle inn penger, som svar på Donald Trumps bistandskutt på dette området.
Tre av fire barn som flykter til Europa opplever vold og trakassering på veien. Halvparten av kvinnene utsettes for seksuelle overgrep. Det kommer fram i en ny rapport som UNICEF lanserer i dag.
Krigshandlingene i Syria har ført 656 000 syriske flyktninger til Jordan. Arbeidsledigheten er stor, spesielt blant unge. ILO hjelper flyktningene med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, blant annet med norske midler.
Hva er mest effektivt for bedre arbeidsforhold i tekstilindustrien - streik, eller dialog og samarbeid? Dette måtte elever fra tre videregående skoler ta stilling til under FN-sambandets rollespill om tekstilindustrien i Kambodsja.
FN-operasjonen i Afghanistan (UNAMA) melder i sin årlige rapport at det totale antallet drepte og skadde er rekordhøyt i tiden etter 2009. Over 11 400 sivile ble rammet i 2016.
- Flyktninger må behandles likt, og skal ha like muligheter til beskyttelse og bosetting, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Dette uttaler UNHCR og IOM i en felles pressemelding.
1,8 millioner Sør-Sudanere er på flukt til naboland. Like mange er internt fordrevne i eget land. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) karakteriserer nå situasjonen i Sør-Sudan som en av Afrikas verste flyktningkriser.
- Vi må ikke la tragediene i Syria fra 2016 få gjenta seg, appellerer fem FN-organisasjoner til Verdens økonomiske forum (WEF) i Sveits denne uka.
Mer enn dobbelt så mange mindreårige flyktet alene over Middelhavet i fjor sammenlignet med året før.
Global arbeidsledighet antas å øke med 3,4 millioner og vil ligge på 201 millioner innen utgangen av 2017, ifølge en fersk rapport fra FNs arbeidsorganisasjon (ILO). I Europa forventes arbeidsledigheten å forbli høy.
Ved årsskiftet begynte Anne Cathrine Uteng da Silva i jobben som ny generalsekretær i FN-sambandet. Hun ønsker å være en tydelig stemme i den offentlige debatten om FN og internasjonale spørsmål.
2016 var det varmeste året som er registrert, og et år med store utfordringer for FN. Videoen oppsummerer noen av de viktigste hendelsene verden over og hva FN har gjort de siste 12 månedene.
Mange 5.- 7. klasser i Kristiansand har vært med på å lage keramiske fliser inspirert av havet og alt som lever der. Målet er å stoppe plastforsøpling av havet og å lage en stor hvalform som dekoreres med flisene elevene har laget.
Vi reiser mer enn før. Vi besøker steder som tidligere har vært utilgjengelige. Og vi setter spor etter oss. Antall flyreiser øker, og CO2-utslipp fra transport er en årsak til klimaendringene.
Med økonomisk støtte fra Norge arbeider nå FNs arbeidsorganisasjon (ILO) for å skape nye jobber, bærekraftige bedrifter og økonomisk vekst for egyptisk ungdom.
9. desember vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som kritiserer FNs sikkerhetsråd for ikke å gjøre nok for å få slutt på krigen i Syria.
Dette er en dobling på fem år.
Prøv selv. Kahooten er fortsatt på nett for de som vil bruke den i undervisningen.