Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender

Kalender

Flik

FN jobber med å forebygge og hindre diskriminering og stigma av alle mennesker. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdensdagen for ville dyr og planter feirer jordklodens fantastiske dyre- og planteliv.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FNs bærekraftsmål 5 skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Det er en del av en nasjons oppgave å sørge for at mennesker har et anstendig og godt liv.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Flyktninger og migranter er spesielt sårbare overfor rasediskriminering og hatytringer.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Nowruz, også kjent som persisk nyttår, står på UNESCOs immaterielle verdensarvliste, og markeres også som internasjonal FN-dag.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Desember 2011 erklærte generalforsamlingen 21. mars for Verdensdagen for Down syndrom.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FNs internasjonale dag for skog setter søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, samt behandlingen av mennesker som lever i og av skogen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

UNESCO markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Tema for Verdens vanndag 2017 er avløpsvann

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens meteorologiske organisasjon er en organisasjon sentral for FNs kunnskap om klimaendringene.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Tuberkulose er en av de mest dødelige infeksjonssykdommene i verden. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen hedrer minnet til ofrene for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd og fokuserer på retten til sannhet og rettferdighet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Formålet er å informere om den 400 år lange afrikanske slavehandelen og konsekvensene av den.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

I fjor ble seks FN-ansatte bortført og tatt til fange av ikkestatlige aktører.

Fn-dag emblem FN-dag