Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender

Kalender

Alle
Fn-dager
Arrangement
Februar
2017
Åpne flere valg Lukk flere valg
Flik

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Bærekraftsmål nummer 5 handler om full likestilling mellom kjønnene. I Norge er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad. Men vi har færre kvinnelige førsteamanuensiser og professorer enn mannlige.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Radio er fortsatt det mediet som når ut til flest mennesker, verden over.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vegen til eit betre samfunn inneheld sosial rettferd.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremje verdas språklege og kulturelle mangfald.

Fn-dag emblem FN-dag