Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender

Kalender

Flik

På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for å øke forståelsen i samfunnet for autisme.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen blir markert for å vise all lidinga som blir forårsaka av landminer kvart år, og at minerydding har stor nytte på fleire områder.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, bidrar til god helse, og kan brukes som del av skoleundervisning.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

En bedre forståelse av hva depresjon er og hvordan depresjon kan forebygges og behandles, kan bygge ned fordommer rundt lidelsen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen er til minne om dei mange som mista livet under folkemordet i Rwanda i 1994.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FN ønsker å markere 12. april som starten på en utforsking av verdensrommet som også har kommet menneskeheten til gode.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Kjært barn har mange navn, og jordkloden er intet unntak. I 2010 ble «Moder Jord» for første gang feiret med en egen dag.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

UNESCO markerer verdens bokdag 23. april hvert år - for å hylle bøker og forfattere - og å oppmuntre alle til leseglede.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vaksinering forhindrer 2-3 millioner dødsfall hvert år.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Fortsatt dør over 400.000 mennesker hvert år av malaria, men innsats har ført til stor nedgang i antall smittede.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Hvert år, den 26. april feirer FN gjennom WIPO hvordan opphavsrett for åndsverk kan oppmuntre til innovasjon og kreativitet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

I 2017 er tema innsamling og bruk av data om sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer en global kampanje for å få jenter til å velge jobber i IT-bransjen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dag til minne om alle ofre for kjemisk krigføring er dagen da Konvensjonen mot kjemiske våpen trådte i kraft i 1997.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen skal øke forståelsen for jazz som et viktig element i undervisning, i fredsarbeid, i å skape samhold, dialog og samarbeid mellom folk.

Fn-dag emblem FN-dag