Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / FN-dagen
Fra barnetoget i Oslo 2012. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.
Fra barnetoget i Oslo 2012. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.

FN-dagen

FN-dagen markerer det FN har oppnådd. Dagen feires på skoler over hele landet. 

Fn-dag emblem FN-dag

FN-dagen er viet til å gjøre menneskene i verden oppmerksom på FNs mål og prestasjoner. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945.  

Feiring av FN-dagen i skolen

FN-DAGEN 2016: Vi har lansert nye undervisningsressurser om bærekraftig utvikling til alle skoleslag i forbindelse med årets FN-dag. Se tips til hvordan du kan feire FN-dagen på din skole her. 

1945: De allierte møtes på Jalta

I 2015 var det 70 år siden opprettelsen av FN.

Det var i februar 1945 at Storbritannias statsminister Winston Churchill, Josef Stalin, partisjef i Sovjetunionen og USAs president Franklin D. Roosevelt møttes på Jalta til den etter hvert så kjente Jaltakonferansen. Her ble de enige om å opprette en ny verdensorganisasjon.

Den gang var det 51 land som skrev under, men nå er 193 land medlem av FN. 

Video er hentet fra undervisningsopplegget www.opplev.fn.no

2016: Bærekraftsmålene trer i kraft 

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De erstatter Tusenårsmålene som har vært FNs hovedsatsing innen utvikling siden 2000.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn syv millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Bærekraftsmålene forplikter alle land - også Norge.


Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"FN-sambandet"'
2 string 'new_temapage/topic:"FN-sambandet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"FN-sambandet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"FN-sambandet"'
2 string 'new_education_folder/topic:"FN-sambandet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/topic:"FN-sambandet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"FN-sambandet"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"FN-sambandet"'