Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / FN-dagen for bevissthe...
FN-dagen for bevissthet rundt autisme

FN-dagen for bevissthet rundt autisme

På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for å øke forståelsen i samfunnet for autisme.

Fn-dag emblem FN-dag

"World Autism Awareness Day" har til hensikt å gjøre verden mer oppmerksom på autisme. 

Autisme er betegnelsen på et syndrom, dvs. summen av en rekke symptomer som opptrer samtidig. FN anerkjenner at autisme og andre former for funksjonsnedsetting er en del av vårt mangfold som mennesker, og ønsker å inkludere disse gruppene gjennomgående i sitt arbeid for fattigdomsreduksjon og utvikling.

Personer med autisme sliter med stigmatisering og diskriminering, samt mangel på tilgang til rett behandling. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor viktig å informere og gjøre folk bevisst på syndromet slik at de som har denne lidelsen får hjelp og unngår å bli diskriminert.

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er 17 konkrete mål for å oppnå dette

Funksjonsnedsetting er eksplisitt nevnt i flere av disse målene:

4. God utdanning 
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
10. Mindre ulikhet
11. Bærekraftige byer og samfunn
17. Samarbeid for å nå målene

Verdens dag for bevissthet rundt autisme ble markert for første gang i 2008.

FN-resolusjonen som vedtok denne dagen oppfordrer alle medlemsstater av FN til å gjøre tiltak for å øke bevissthet rundt autisme i samfunnet, og oppfordrer til fokus på tidlig diagnostisering og tilrettelegging for personer med denne diagnosen.

Autismeforeningen i Norge er en norsk interesseorganisasjon for personer med diagnose innenfor autismespekteret.