Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / FNs internasjonale bar...
Foto: UN Photo.
Foto: UN Photo.

FNs internasjonale barnedag

Den internasjonale barnedagen skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd.

Fn-dag emblem FN-dag

20. november 1959 vedtok FNs generalforsamlingen Erklæringen for barnets rettigheter, og 20.november 1989 ble også Barnekonvensjonen vedtatt. 

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har underskrevet. Konvensjonen understreker og opphøyer barns rett til liv, rett til helsestell, rett til utdanning og lek, og også rett til familie, til å bli beskyttet mot vold og til ikke å bli diskriminert, og retten til å bli hørt.

Barnekonvensjonen står sterkt i Norge, men norske myndigheter vil ikke ratifisere en ny tilleggsprotokoll som gir barn individuell klagerett for brudd på konvensjonen.

Undervisningsopplegg du kan benytte på barnedagen 

FNs barnefond

Barnekonvensjonen ligger til grunn for FNs barnefond UNICEF sitt arbeid. UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og arbeider for barns rettigheter i over 190 land og områder. Helse, utdanning, likeverd og beskyttelse er stikkord for UNICEFs arbeid.

I Norge har UNICEF en nasjonal komité. De nasjonale komiteene er støttekomiteer for UNICEF og har som formål å samle inn penger til og drive informasjonsvirksomhet om UNICEFs arbeid for barn i verden. UNICEF Norge er en av 37 nasjonale komiteer.


Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Barn"'
2 string 'new_temapage/topic:"Barn"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Barn"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Barn"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Barn"'