Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / FNs internasjonale bar...
Foto: UN Photo.
Foto: UN Photo.

FNs internasjonale barnedag

Den internasjonale barnedagen skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd.

Fn-dag emblem FN-dag

Dagen ble bestemt av FN i 1954, og de vedtok at datoen for FNs barnedag bestemmes av hvert land.

childrens_day

I FN er dagen 20. november da generalforsamlingen vedtok Erklæringen for barnets rettigheter i 1959, og Barnekonvensjonen i 1989. 

På barnedagen 2012 lanserte FNs generalsekretær Ban Ki-moon initiativet Education First - Utdanning først. Initiativet har som mål å styrke en global bevegelse for utdanning. Å oppnå en utvikling i kvalitet i utdanningen, og å gi flere muligheten til å gå på skole, vil påvirke Tusenårsmålene.

Er du lærer? 

I Norge har FNs barnefond UNICEF en nasjonal komité. De nasjonale komiteene er støttekomiteer for UNICEF og har som formål å samle inn penger til og drive informasjonsvirksomhet om UNICEFs arbeid for barn i verden. UNICEF Norge er en av 37 nasjonale komiteer.