Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / FNs internasjonale bar...
Foto: UN Photo.
Foto: UN Photo.

FNs internasjonale barnedag

Den internasjonale barnedagen skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd.

Fn-dag emblem FN-dag
childrens_day

20. november 1959 vedtok FNs generalforsamlingen Erklæringen for barnets rettigheter , og 20.november 1989 ble også Barnekonvensjonen vedtatt. 

Barnekonvensjonen er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har underskrevet. Konvensjonen understreker og opphøyer barns rett til liv, rett til helsestell, rett til utdanning og lek, og også rett til familie, til å bli beskyttet mot vold og til ikke å bli diskriminert, og retten til å bli hørt.

Barnekonvensjonen står sterkt i Norge, likevel vil ikke Norge ratifisere en ny tilleggsprotokoll som gir barn individuell klagerett for brudd på konvensjonen. Norge og barnekonvensjonen.

 

Barnekonvensjonen ligger til grunn for FNs barnefond UNICEF sitt arbeid. UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og arbeider for barns rettigheter i over 190 land og områder. Helse, utdanning, likeverd og beskyttelse er stikkord for UNICEFs arbeid.

I Norge har UNICEF en nasjonal komité. De nasjonale komiteene er støttekomiteer for UNICEF og har som formål å samle inn penger til og drive informasjonsvirksomhet om UNICEFs arbeid for barn i verden. UNICEF Norge er en av 37 nasjonale komiteer.

Å markere en internasjonal barnedag ble vedtatt av FN allerede i 1954, men de enkelte medlemslandene bestemmer selv hvilke dato de vil markere barnedagen på. I Norge er det nå den 20.november som blir markert.