Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Internasjonal dag for...
Kvinner i El Fasher nord i Darfur marsjerer mot kjønnsbasert vold. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.
Kvinner i El Fasher nord i Darfur marsjerer mot kjønnsbasert vold. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Fn-dag emblem FN-dag

Vold kan ramme kvinner, uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status.

Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner ble innført i 1999.

Bærekraftsmål 5

Dagen skal rette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake. 

FNs nye bærekraftsmål nummer 5 vil utrydde all diskriminering av, og vold mot, kvinner innen 2030. 

FAKTA OM VOLD MOT KVINNER 

  • 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder er det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
  • 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år
  • 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse 

Vi må sørge for at beskjeden om "nulltoleranse" høres. For å oppnå det må vi engasjere hele samfunnet - men spesielt unge mennesker. For mange unge menn vokser i dag opp med utdaterte mannlige rollemodeller. Og ved å snakke med venner om vold mot kvinner og jenter - og å prate om hvordan få slutt på dette, kan de være med å hjelpe.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon

I 2008 lanserte FN kampanjen  UNiTE to end violence against women som skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Fra 25. november og 16 dager framover skal kampanjen årlig skape oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner. Det mangler store pengesummer for å kunne gjennomføre de nødvendige tiltakene for å stoppe denne volden.

FNs organisasjon for kvinner 

FN har også en egen organisasjon, UN Women, som jobber for kvinners rettigheter og likestilling. Organisasjonen skal være en forkjemper for kvinner og jenter, og gi dem en kraftig stemme på globalt, regionalt og lokalt nivå, basert på visjonene om likestilling i FN-pakten.

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) representerer UN Women i Norge.