Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Internasjonal dag for...
Foto: UN Photo.
Foto: UN Photo.

Internasjonal dag for eldre

I 2015 vil FN markere dei eldre sin dag for 25. gongen.

Fn-dag emblem FN-dag

Alle medlemslanda i FN har i 2015 vedteke 17 nye mål for ei berekraftig utvikling. Desse skal vere rettesnor for arbeidet mot fattigdom, for å redusere klimaendringane og for å minske ulikskapane i verda fram mot 2030.

Visste du at...
  • Antal eldre i verda har aldri vakse fortare. Dei siste 30 åra har antal menneske over 60 dobla seg.
  • Det er forventa at antal menneske over 60 vil doble seg igjen innan år 2050.
  • Omlag to tredelar av verda sine eldre bur i utviklingslanda.
  • I den industrialiserte verda, er det dei over 80 som er den befolkningsgruppa som aukar raskast.
  • I dei utvikla landa bur 74 prosent av dei eldre i byar, samanlikna med berre 37 prosent i utviklingslanda.
  • I dei utvikla landa bur 1 av 4 over 60 åleine, mens berre 1 av 10 bur åleine i utviklingslanda.

Kunnskap og arbeid med demografi i verda vil i fylgje FN vere eit nøkkelelement når det gjeld å skape ei berekraftig utvikling. Befolkningsendringar vil stå for mykje av utfordringane i tida som kjem. Dersom vi skal få den framtida vi ynskjer oss, må vi også fokusere på befolkninga over 60 år, ei gruppe som er venta å nå 1,4 milliardar innan 2030.

I 2015 er hovudtema for FNs eldredag korleis ein kan legge til rette for eldre som bur i by, nettopp med tanke på berekraft og sosial utvikling. 

FN markerte sitt engasjement for eldre for fyrste gong i 1982, då det vart arrangert ein verdskonferanse om eldre i Wien. Der kom ein med ein plan kjent som "Vienna International Plan of Action on Ageing".

I 1991 fulgte FNs generalforsamling opp med "UN Principles for Older Persons"

På ein oppfølgingskonferanse i Madrid i 2002 vart det vedtatt ein ny handlingsplan, "Madrid international plan of action on aging"

Dagen vart oppretta i 1990 og FN har eit eige program som arbeider med fokus på eldre. Eit av hovedmåla er å legge til rette for "the Madrid International Plan of Action on Ageing".

Arbeidet består i legge til rette for at saker som kjem eldre ved, og då særleg utviklingssaker skal kome høgare opp på agendaen.

I 2010 sette FN si generalforsamling ned ei arbeidsgruppe med tanke på å styrke vernet av menneskerettane for dei eldre.

  • Finn meir statistikk om aldring i verda her.
  • Les om FNs arbeid for dei eldre på UNDESA sine sider.
  • Verdens helseorganisasjon WHO har temasider og god informasjon om dei eldre sin situasjon i verda her.