Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Internasjonal dag for...
Poster, pressefrihetsdagen 2017

Internasjonal dag for pressefrihet

Tema for pressefrihetsdagen 2017 er medias rolle for å skape fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn.

Fn-dag emblem FN-dag

FNs pressefrihetspris 2017 tildeles den svensk-eritreiske journalisten Dawit Isaak. Han sitter fengslet i Eritrea uten dom, noe han har gjort i 16 år.

LENKE: Les mer om pressefrihetsprisen 2017

Et av delmålene av FNs bærekraftsmål er å "sikre allmennheten tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler." (Mål 16, delmål 10.)

Pressefrihet er også uttrykt i artikkel 19 i Menneskerettighetserklæringen og er helt vesentlig for et lands muligheter til å fungere fritt og demokratisk.

VIDEO: Se Antonio Guterres' budskap på FNs pressefrihetsdag 2017:

Verden har markert pressefrihetens dag siden 1993

FNs generalforsamling erklærte 3. mai for internasjonal dag for pressefrihet i 1993, etter ønske fra UNESCOs medlemsland. UNESCOs generalkonferanse påpekte gjennom resolusjonen «Promotion of press freedom in the world» fra 1991, at en fri, mangfoldig og uavhengig presse er en essensiell del av ethvert demokrati.

Datoen den internasjonale dagen for pressefrihet er valgt for å minnes Windhoek-erklæringen, vedtatt av UNESCOs generalkonferanse for å fremme «en uavhengig og mangfolding afrikansk presse», fra 3. mai 1991 i Windhoek i Namibia.

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1738 hvor de fordømmer angrep på journalister som arbeider i konfliktområder. Mange steder utsettes journalister for overgrep for å hindre dem fra å rapportere fritt.

Verdens pressefrihetspris

3. mai utdeles Verdens pressefrihetspris til en modig journalist. Prisen har fått navnet UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize etter den drepte colombianske journalisten, Guillermo Cano.

Prisen gis til en journalist som har vist mot og styrke i ytringsfrihetens navn, og vinneren får 25.000 amerikanske dollar. Prisen deles ut på en seremoni i UNESCOs regi. Les mer om dette her.


Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Demokrati og styresett"'
2 string 'new_temapage/topic:"Demokrati og styresett"'
3 string 'temapage/topic:"Utdanning og vitenskap"'
4 string 'new_temapage/topic:"Utdanning og vitenskap"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Demokrati og styresett"'
2 string 'news_article/topic:"Utdanning og vitenskap"'