Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Verdens kreftdag
Verdens kreftdag

Verdens kreftdag

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft.

Fn-dag emblem FN-dag

Hvert år markerer Verdens Helseorganisasjon (WHO) denne dagen sammen med Den internasjonale unionen mot kreft. Formålet er å fokusere på ulike måter man kan arbeide i den globale kampen mot kreft. 

Kreftforebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige tema i denne kampen.

Fakta
  • 8,2 millioner mennesker døde av kreft i 2012
  • 70% av alle kreftdødsfall  er i lav- og middelinntektsland 
  • 30 % av alle krefttilfeller er relatert til livsstil.
  • De mest dødelige krefttypene er lungekreft, magekreft, leverkreft, tarmkreft, brystkreft og livmorhalskreft.
  • Det er ulike krefttyper som er mest hyppige for menn og kvinner
  • Røyking er den fremste årsaken til kreft.
  • Dødsfall er estimert til å øke til 13,1 millioner årlig i 2030 

Kilde: WHO

FNs bærekraftsmål 3: god helse

FNs bærekraftsmål 3: god helse 

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppeklimaendringene inne 2030.

En av målene er å redusere antall tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, med en tredjedel. 

En tredjedel av alle krefttilfeller kan unngås gjennom forebygging og mange tilfeller kan behandles dersom det oppdages tidlig.

Kreft rammer mennesker i alle land, men det er flest fattige mennesker som dør av sykdommen på grunn av manglende tilgang til behandling. 9 av 10 som dør av livmorhalskreft bor i fattige land.