Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Verdens matvaredag
Familiebøndene benytter billige og klimavennlige metoder som beskytter jordsmonnet, lagrer klimagasser i jorda og tar vare på økosystemet rundt dem. Foto: FAO.
Familiebøndene benytter billige og klimavennlige metoder som beskytter jordsmonnet, lagrer klimagasser i jorda og tar vare på økosystemet rundt dem. Foto: FAO.

Verdens matvaredag

Mål 2 i FNs bærekraftsmål sier at vi skal utrydde sult innen år 2030.

Fn-dag emblem FN-dag

16. oktober markerer opprettelsen av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i 1945. De jobber for å sikre alle nok og næringsrik mat for å kunne leve et sunt liv.

Verdens matvaredag. Foto: Verdens matvareprogram.

Barn i DR Kongo fyller magen med næringsrik grøt på skolen. Foto: WFP / Katherine Hodgeson.

1 av 9 mennesker i verden er underernært (795 millioner). Nesten halvparten av alle barn som dør før de fyller 5 år dør på grunn av dårlig ernæring - dette utgjør over 3 millioner barn årlig. 

Stor bruk for de små

Selv om de er små leverer familielandbruket over 70 % av den maten vi spiser, på verdensbasis. Noe av hemmeligheten er at de greier å nyttiggjøre seg av små arealenheter hvor maskineri verken er ønskelig eller effektivt.

Familielandbruk er gårdsenheter, ofte små, som er tuftet på familiemedlemmers arbeidskraft. 500 av verdens 570 millioner gårdsbruk drives som familiebedrifter, og 4 av 10 mennesker i verden har dette som sin hovedinntektskilde.

Sult og matsikkerhet i FNs bærekraftsmål 

Mål 2 i FNs bærekraftmål sier at vi skal utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

Av de om lag 800 millionene som sulter i verden er mange familiebønder. Klimaendringene vil ramme disse menneskene hardest. Uforutsigbare regntider og voldsom tørke kan ødelegge livsvilkårene deres. Det er derfor helt avgjørende med en satsning på familielandbruket verden over.

Sult har mange indirekte effekter som hemmer og reverserer utviklingen i land, både økonomisk og sosialt. Å løse problemet med sult bidrar også til fred og stabilitet. Når regjeringer ikke lenger kan garantere tilstrekkelige matforsyninger øker risikoen for at stater svekkes.

LES MER OM MÅL 2 HER


Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Landbruk og mat"'
2 string 'new_temapage/topic:"Landbruk og mat"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Landbruk og mat"'