fn.no / Aktuelt / Kalender / Verdens matvaredag
Foto: FAO/Sean Gallagher.

Verdens matvaredag

Menneskerettserklæringen fra 1948 anerkjenner tilgang til mat som en menneskerettighet.

Fn-dag emblem FN-dag

Retten til mat ble inkorporert i den Internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (artikkel 11) vedtatt i 1966 og ratifisert av 156 land.

Barn i DR Kongo fyller magen med næringsrik grøt på skolen. Foto: WFP / Katherine Hodgeson.

Verdens matvaredag markerer også etableringen av FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) i 1945. 

I 2010 gikk for første gang på 15 år antallet mennesker som sulter ned. Men 870 millioner er fortsatt et høyt tall. Matvareprisene har nådd et historisk toppnivå, fastslo FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin hilsen på Verdens matvaredag 2012.

2013: Bærekraftig matproduksjon er årets tema. Last ned brosjyren (PDF).

I 2004 kom FAO-rådet med "Right to food-guidelines", som er retningslinjer som gir praktiske råd og konkret handling som må til for å implementere retten til mat i nasjonal sammenheng.

Verdens matvaredag