Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Verdens matvaredag
- Familiebøndene benytter billige og klimavennlige metoder som beskytter jordsmonnet, lagrer klimagasser i jorda og tar vare på økosystemet rundt dem, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander. Illustrasjonsfoto: FAO.
- Familiebøndene benytter billige og klimavennlige metoder som beskytter jordsmonnet, lagrer klimagasser i jorda og tar vare på økosystemet rundt dem, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander. Illustrasjonsfoto: FAO.

Verdens matvaredag

- Familielandbruket har alltid vært en sikkerhet, både nasjonalt og globalt. Behovet for mat på eget ressursgrunnlag vil øke i årene fremover, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander.

Fn-dag emblem FN-dag

Den 16. oktober er Verdens matvaredag. Familielandbruk er tema for årets matvaredag og FN har valgt å gjøre 2014 til FNs internasjonale år for familielandbruk.

Stor bruk for de små

Selv om de er små leverer familielandbruket over 70 % av den maten vi spiser, på verdensbasis. Noe av hemmeligheten er at de greier å nyttiggjøre seg av små arealenheter hvor maskineri verken er ønskelig eller effektivt.

Familielandbruk er gårdsenheter, ofte små, som er tuftet på familiemedlemmers arbeidskraft. 500 av verdens 570 millioner gårdsbruk drives som familiebedrifter, og 4 av 10 mennesker i verden har dette som sin hovedinntektskilde.

Tre av fire underernærte lever på landsbygda

Av de om lag 800 millionene som sulter i verden er mange familiebønder. Klimaendringene vil ramme disse menneskene hardest. Uforutsigbare regntider og voldsom tørke kan ødelegge livsvilkårene deres. Det er derfor helt avgjørende med en satsning på familielandbruket verden over.

Barn i DR Kongo fyller magen med næringsrik grøt på skolen. Foto: WFP / Katherine Hodgeson.

Sult har mange indirekte effekter som hemmer og reverserer utviklingen i land, både økonomisk og sosialt. Å løse problemet med sult bidrar også til fred og stabilitet. Når regjeringer ikke lenger kan garantere tilstrekkelige matforsyninger øker risikoen for at stater svekkes.

Verdens sultne lever av å produsere mat

Et ustabilt matmarked kan raskt endres til ustabilitet på gaten, slik man så på Haiti, i Bangladesh, Senegal og flere andre land under matpriskrisen i 2008. 

På samme måte som man i 1975, med FNs kvinneår, stod for et skifte i måten man tenkte om kvinner og likestilling er det nå behov for et skifte i verdens matsystem:

- Familiebøndene benytter billige og klimavennlige metoder som beskytter jordsmonnet, lagrer klimagasser i jorda og tar vare på økosystemet rundt dem. Familielandbruket er arbeids- og kunnskapsintensivt, men kan gi gode inntekter, samtidig som det gir motstandskraft mot klimaendringer og trygghet mot avlingssvikt. Fattige familiebønder kan raskt utvikle sitt produksjonspotensial, oppsummerer Arctander. 

Retten til mat en del av den Internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (artikkel 11) vedtatt i 1966 og ratifisert av 156 land.

2014: Infographics om familielandbruk

Lær mer om sult i verden med et interaktivt kart

Sultleksikon

Verdens matvaredag