Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Verdens poesidag (UNESCO)
Foto: Bergen bibliotek.
Foto: Bergen bibliotek.

Verdens poesidag (UNESCO)

UNESCO markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

Fn-dag emblem FN-dag

Gjennom poesidagen ønsker FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) å støtte og hylle språklig mangfold, og å gi en sterkere stemme til de mange truede språkene i verden.

Tegning fra Kongenes bok 1000-tallet. Faramarz sørger over sin fars og sin onkels død.

Illustrasjon fra Kongenes bok, 1000-tallet. Faramarz sørger over sin fars og sin onkels død.

Diktning og muntlig overføring har vært brukt til å overlevere sentrale verdier i ulike kulturer gjennom generasjoner og gjennom historien.

UNESCO ønsker å feire denne delen av vår kulturarv. Dagen gir oss en anledning til å fokusere på den muntlige tradisjonen i å framføre dikt, å lære om dikt som kunst, å sette søkelys på poesi i samspill med andre kunstformer, å støtte forlag og utgivere av poesi, og å vise fram poesi i media på en positiv måte.

Det er også viktig å vise at poesi og dikt ikke er en utdatert kunstform, men noe som kan gi ulike samfunn en felles identitet. 

Nettopp fordi dikt kan romme det ekstremt personlige og samtidig allmenne, kan det fortelle oss noe om det å være menneske. Uansett hvor man bor har man de samme spørsmålene og følelsene.

UNESCO oppfordrer alle medlemsland, sivilt samfunn, private og offentlige til å feire poesidagen.


Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Kultur"'
2 string 'new_temapage/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Kultur"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'blog_post/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'article/topic:"Kultur"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'historic_event/topic:"Kultur"'