Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kalender / Verdensdagen for Down...
Verdensdagen for Down syndrom

Verdensdagen for Down syndrom

Desember 2011 erklærte generalforsamlingen 21. mars for Verdensdagen for Down syndrom.

Fn-dag emblem FN-dag

Down syndrom er en diagnose som forårsaker intellektuell funksjonsnedsettelse. Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom. 

Datoen for Verdensdagen for Down syndrom 21. mars henspeiler på kromosompar 21 og skal brukes til å spre kunnskap om diagnosen. 

Den første internasjonale Down syndrom-dagen ble holdt 21. mars 2006 - og over hele verden har dagen allerede blitt en innarbeidet som en dag for feiring og opplysning. 

Kunnskapen om syndromet har økt vesentlig de siste 20 årene. Samtidig har internasjonal forskning bidratt til et bedre og lengre liv for de som lever med diagnosen. Det finnes ingen helbredende behandling, men tidlig innsats kan bedre livskvaliteten og danne grunnlag for et verdig og meningsfullt liv.