Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kronikker / Asyl er en menneskerett!
De flyktningene som faktisk klarer å komme seg inn i Europa er nødt til å bruke kriminelle strukturer og stadig flere blir drevet inn i livsfarlige fluktruter og inn i armene på kyniske menneskesmuglere. Foto: UN Photo/UNHCR/Phil Behan.

De flyktningene som faktisk klarer å komme seg inn i Europa er nødt til å bruke kriminelle strukturer og stadig flere blir drevet inn i livsfarlige fluktruter og inn i armene på kyniske menneskesmuglere. Foto: UN Photo/UNHCR/Phil Behan

Asyl er en menneskerett!

Aldri har så mange mennesker vært på flukt i verden som i dag. Med 51 millioner mennesker på flukt er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Samtidig blir det stadig vanskeligere å søke asyl i flere europeiske land, og i år har over 3 200 mennesker druknet i forsøket på å krysse Middelhavet. Europa svarer med økt grensekontroll.

fn.no

Den 10. desember er det menneskerettighetsdagen. Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 av Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som sier at «Enhver har rett til i andre land å søke å ta imot beskyttelse mot forfølgelse». I følge FN må vi helt tilbake til andre verdenskrig for å telle like mange flyktninger som i dag.

TV-serien Drømmen om Europa har vist en del av virkeligheten for asylsøkere som prøver å komme til Europa. For vi har langt ifra åpne grenser til Norge eller Europa, vi har i dag en veldig streng kontroll. Frontex er EU-organet som har ansvaret for samordning av EU-landenes kontroll og overvåkning av sine grenser mot ikke-EU-land. Organet har til tider fått sterk kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner for metodene som brukes for å holde innvandrere ute.

I NRK-serien ser vi hvordan norske tjenestemenn bidrar til grensekontrollbyrået som setter inn både fly, skip og politistyrker på land for å hindre flyktninger i å komme på europeisk side av grensen. Etter å ha sett denne serien kan man spørre seg om retten til å søke asyl blir ivaretatt når Europa setter begrensninger på flyktningers rettigheter ved å bygge høyere murer og gjør det stadig vanskeligere å krysse grensene.

For ved å hindre migranter å krysse grensen, fratar man samtidig flyktninger retten til å søke asyl.

I dag kan man ikke søke asyl i vestlige land uten å bli smuglet inn på territoriet. For å reise lovlig inn til Norge, må du har pass med gyldig visum. Det utstedes ikke noe visum til asylsøkere. For å søke asyl i Norge må du være ved den norske grensen eller på norsk jord, ifølge Utlendingsloven.

De flyktningene som faktisk klarer å komme seg inn i Europa er nødt til å bruke kriminelle strukturer da det ikke finnes noen legal tilgang til Europa og stadig flere blir drevet inn i livsfarlige fluktruter og inn i armene på kyniske menneskesmuglere. Mange blir utnyttet og traumatisert på veien til Europa, som ofte går over Middelhavet. 

Men hvorfor kan vi ikke bare hjelpe dem der de er? Jo, de aller fleste mennesker på flukt drar til nabolandene: tre av fire av verdens flyktninger oppholder seg i et (fattig) naboland viser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sine tall. Mennesker som må flykte gjør fortsatt det samme som nordmenn under krigen, de flykter til nabolandet. Libanon, et land på størrelse med Norge med sine fire millioner innbyggere, har fått nær 1,5 millioner syriske flyktninger over grensen.

For de fleste mennesker som er på flukt vil faktisk hjem igjen. Det er der de har sine nettverk, familier, identitet og historie. Hovedtyngden av hjelpearbeidet bør derfor skje i nærområdene. I følge UNHCR befinner 80 % av verdens flyktninger befinner seg i et utviklingsland. Men det er også mange mennesker som ikke kan oppholde seg i sine hjemlands nærområder, fordi de er forfulgt.

Norge har i likhet med resten av landene i Europa undertegnet Flyktningkonvensjonen. Med det forplikter vi oss til å ta imot og hjelpe mennesker på flukt til å stable et nytt liv på bena. Ikke det livet de hadde håpet, drømt om eller planlagt, men en plan b, en kriseløsning. Men det er ikke en rettferdig ansvarsfordeling når det kommer til verdens flyktningsituasjon i dag, den globale responskapasiteten er for svak.

Se også: Flyktningkonvensjonen.

Italia, Malta og Hellas er landene som tar imot flesteparten av båtflyktningene fra Middelhavet. I tillegg mottar de mange asylsøkere i retur på grunn av Dublin-avtalen som gjør at flyktninger må få asylsøknaden sin behandlet i det første landet de kommer til. Italia er også det landet Norge returnerer flest asylsøkere til. Totalt sett gjør dette at mottakssystemet i Italia er i ferd med å sprenges.

De fleste som søker asyl i Vesten kommer fra land med krig og konflikt. Her i Norge tar vi imot 1000 syriske flyktninger i 2014.

Men Norge er langt fra å være noen «humanitær stormakt» når det kommer til å ta i mot flyktninger. Vi ligger omtrent midt på treet når det kommer til antall asylsøkere per innbygger.

Norge ga i sommer avslag til 123 av de syriske kvoteflyktningene med ulike former for handicap som FN ville at Norge skulle ta imot. Vi vil ikke ta i mot de svakeste fordi de er vanskelig å integrere og en større utgiftspost.

UNHCR sier at Norges avslag av flere av de sykeste syriske flyktningene er skammelig. Norge burde ta seg råd til å hjelpe flere syriske flyktninger. Det er helt feil å kun ta imot dem som er lettest å hjelpe, og i praksis sier Norge på denne måten nei til dem som trenger det mest.

Det er naturlig at Norge som et av verdens rikeste land tar imot så mange flyktninger man har mulighet til. Hvis ikke Norge skal ha råd til å hjelpe dem, hvordan skal da Syrias fattige naboland klare det? Norges politikere må tørre å stå opp for flyktningers rettigheter i stedet for å dytte ansvaret over på andre.

Hovedmålet burde være å hjelpe, ikke å stenge ute. Det er noe alvorlig galt når det norske utgangspunktet er å se på asylsøkere som alvorlige sikkerhetstrusler, og ikke som bærere av rettigheter. For det er faktisk en menneskerettighet å søke asyl. Det handler om den mest grunnleggende menneskerettigheten, retten til å leve et liv uten frykt og retten til liv.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Flyktninger"'
2 string 'cronicle/topic:"Menneskerettigheter"'
3 string 'cronicle/topic:"Nødhjelp"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Flyktninger"'
2 string 'new_temapage/topic:"Flyktninger"'
3 string 'temapage/topic:"Menneskerettigheter"'
4 string 'new_temapage/topic:"Menneskerettigheter"'
5 string 'temapage/topic:"Nødhjelp"'
6 string 'new_temapage/topic:"Nødhjelp"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Flyktninger"'
2 string 'news_article/topic:"Menneskerettigheter"'
3 string 'news_article/topic:"Nødhjelp"'