Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kronikker / FN kritiserer Norge. B...
FN kritiserer Norge. Betyr det noe?

Elever i et klasserom i flyktningleiren Zaatari, i Jordan. Her bor i dag om lag 80 000 syriske flyktninger. Dette bildet er fra 2012. Foto: UN Photo/Mark Garten.

FN kritiserer Norge. Betyr det noe?

KRONIKK: Norge får kritikk for at vi sender asylsøkere tilbake til land i borgerkrig. FN ber Norge passe på at mindreårige ikke forsvinner fra asylmottak. FN er bekymret for om reglene for familiegjenforening er for strenge. FN-sambandet ønsker at Norge igjen går foran som et fredelig, inkluderende og solidarisk samfunn, med plass for alle.

Denne kronikken ble først publisert i avisa Fædrelandsvennen, 20. desember.

«FN som ble født av krigen, må nå være her for freden. Verktøyene FN har utviklet må brukes for å fjerne de grunnleggende årsakene til krigen i Syria og andre alvorlige konflikter. Bare ved å jobbe for en bærekraftig fred, der menneskerettighetene for alle oppfylles, kan vi få bukt med flyktningkrisen og gi mennesker verdige liv.»

Ordene kommer fra Antonio Guterres, tidligere høykommissær for flyktninger og fra 1. januar FNs nye generalsekretær.

Mellom 65 og 70 millioner mennesker er på flukt i verden akkurat nå, halvparten av disse er barn. 3,2 millioner venter på behandling av sine asylsøknader. Noen få tusen av disse venter i Norge.

Det er sjelden norske forhold vies spalteplass i de store internasjonale mediene. Men nylig skrev NewYorkTimes om Norge som det strengeste landet i Europa når det kommer til å avvise asylsøknader fra afghanere. Mens 90 prosent av søknadene avvises i Norge, er tallene på 40-50 prosent i andre europeiske land, ifølge tall fra NOAS (norsk organisasjon for asylsøkere).

Norge får også oppmerksomhet fra FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR). Vi får positiv oppmerksomhet fordi vi er en viktig bidragsyter til organisasjonens arbeid, men vi får også kritikk. Kritikk for at vi sender asylsøkere tilbake til land i borgerkrig.

Det kommer bekymringsmeldinger til norske myndigheter også fra flere av FNs menneskerettighetskomiteer:  

FN ber Norge passe på at mindreårige ikke forsvinner fra asylmottak. I tillegg sier FN at immigrasjonsmyndighetene må få nok ressurser til å kunne etterforske hver enkelt forsvinningssak, mens politiet må få nok ressurser til å etterforske og forfølge tilfeller av menneskehandel.

FN er kritisk til om det psykiske helsetilbudet til barn og unge på asylmottak er tilstrekkelig.

FN er bekymret for om reglene for familiegjenforening er for strenge. FN mener det norske regelverket kan hindre retten til et familieliv, ekteskap og valg av partner.

FN er bekymret for at innvandrere uten oppholdstillatelse ikke har tilgang til helsetjenester, og presiserer at dette er en rettighet for alle mennesker - uavhengig av juridisk status.

FN ber videre Norge om å vurdere å redusere bruken av, og lengden på, forvaring av papirløse asylsøkere.  

Norge bør sørge for at asylsøkere ikke blir sittende på Trandum asylmottak lengre enn det som står i loven, i tillegg er FN bekymret for bruken av isolat ved Trandum transittmottak.

I oktober var jeg ved den norske FN delegasjonen i New York.  Mange i FN gir landet vårt positiv omtale. Norge er rause med å gi penger til FN og vi er blant de største bidragsyterne til flere av FNs fond og programmer. Norge fremheves for sin rolle som brobygger mellom forskjellige fraksjoner i FN og vi har et godt omdømme i måten vi arbeider på.

I møte med leder for FNs flyktningeseksjon og ansvarlig for høstens toppmøte i FN om flyktninger Karen Abu Zaid  var tonen ikke like positiv. Spesielt utrykte hun skuffelse over at flg formulering « Barn skal aldri fengsles» ble endret til «barn skal sjelden fengsles» i sluttdokumentet etter toppmøtet. Hvilke krefter er det som vil svekke barns rettsikkerhet spurte hun?

Norge var en av pådriverne for denne endringen.

FNs rasekomite utrykte i sin siste rapport bekymring for at norske politikere i økende grad bruker hatretorikk og fremmedfrykt, både i media, på internett og i andre offentlige plattformer , De sier at dette  bidrar til å øke rasistisk hat, intoleranse, stereotyper, fordommer og stigmatisering .

Den offentlige debatten i Norge er preget av frykten for og utfordringene ved at fremmede kommer hit.   Enkelte påstår at verdiene «våre» trues av alle de fremmede som kommer til landet vårt.

Det store engasjementet for å hjelpe dem som kommer til Norge viser at de som bruker denne type retorikk, er i utakt med folket.

Folket har skjønt at ved å engasjere seg så hjelper en ikke bare flyktningene men også seg selv. Det er ikke lett å leve med den kunnskapen vi alle har om alle som lider. En kunnskap vi ikke kan gjemme oss for noe sted, og som gjør det vanskelig å beholde troen på at en er ett medmenneske. For hvordan kan vi rolig sitte i sofaen og lytte til nyheten om at flere hundre barn er innesperret i Aleppo?  At syke og sårede ikke får behandling og at helsepersonell er mål for bombene som faller?

Som enkeltmennesker kan vi ikke hjelpe barna i Aleppo. Vi kan ikke få slutt på borgerkrigen i Syria. Men heldigvis er der noe vi kan gjøre. Vi kan hjelpe dem som er kommet hit. Det er hjelp til selvhjelp. Hjelp til å kunne bevare troen på menneskeverdet og medmenneskeligheten.

Vi trenger den troen.

Markeringen som Antirasistisk senter OSLO tok initiativet til og som Refugees welcome to Agder sammen med Domkirkens velkomstsenter for asylsøkere gjennomførte onsdag i Kristiansand gir håp. Håp om at vi sammen kan snu utviklingen og fjerne årsakene som gir FN grunnlag for å kritisere oss. Vi ønsker å bo i ett land som lever opp til sine internasjonale forpliktelser og som anerkjenner at  det å søke beskyttelse i et annet land er en menneskerettighet – ikke et privilegium.

Vi ønsker et Norge som igjen inntar posisjon som en fyrlykt som viser vei i verden – viser veien vi må gå for å være et fredelig, inkluderende og solidarisk samfunn med plass for alle. Også de som har behov for beskyttelse.

Denne kronikken er skrevet av Gunvor K. Andresen, som er avdelingsleder ved FN-sambandets distriktskontor Sør.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Flyktninger"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Flyktninger"'
2 string 'new_temapage/topic:"Flyktninger"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Flyktninger"'