Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Kronikker / Første kvinnelige gene...
Blir en av disse generalsekretær i FN etter Ban Ki-moon? Bildet er fra et møte mellom UNDP-sjef Helen Clark (t.v.) og UNESCO-direktør Irina Bokova ved UNDPs hovedkvarter i New York i 2010. Photo: Maureen Lynch/UNDP.

Blir en av disse generalsekretær i FN etter Ban Ki-moon? Bildet er fra et møte mellom UNDP-sjef Helen Clark (t.v.) og UNESCO-direktør Irina Bokova ved UNDPs hovedkvarter i New York i 2010. Photo: Maureen Lynch/UNDP.

Første kvinnelige generalsekretær?

Med halvannet år igjen til valg på ny generalsekretær i FN, har de håpefulle begynt å posisjonere seg for å overta setet etter Ban Ki-moon som FNs generalsekretær. Er verden klar for en kvinnelig generalsekretær?

Ny Tid

Kjartan Almenning skrev i Ny Tid den 5. desember om prosessen for å få valgt ny generalsekretær i FN.

Som Almenning skriver er prosessen høyst udemokratisk, og særs lite gjennomsiktig og inkluderende. Spørsmålet over er derfor mer korrekt slik, er de fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet klare for en kvinnelig generalsekretær?

En reform av valgmetode for generalsekretær er absolutt på høy tid, og kampanjen Almenning beskriver er både viktig og riktig. Det er likevel lite sannsynlig at valgordningen blir endret før neste generalsekretær sitter i FN-bygningen.

Helt siden Ban flyttet inn i FN-bygget som generalsekretær har ryktene og spekulasjonene om hvem som kom til å etterfølge han versert. Legger vi rotasjonsprinsippet til grunn, står Øst-Europa for tur, som så langt i FNs historie ikke har hatt en person i denne stillingen.

En resolusjon fra 1997 i generalforsamlingen stadfester at FN skal prioritere regional rotasjon og likestilling. Forrige valg av generalsekretær handlet om å finne en passende kandidat både USA og Kina kunne enes om, i 2016 handler det i stor grad om å finne en kandidat USA og Russland kan enes om.

Av kvinnelige kandidater fra Øst-Europa, er det to kandidater som fremheves. Dalia Grybauskaite, President i Litauen, imponerte mange med sin tale til FNs generalforsamling i fjor om utviklingsspørsmål og solidaritet. Hennes største utfordring vil være Russlands ønske om kandidater som ikke er for for pro-vestlige.

Sittende generaldirektør i UNESCO, Irina Bokova fra Bulgaria, er den andre. Bulgaria har klart å opprettholde gode forbindelser både vestover og med Russland. Bokova har i tillegg vært lenge i FN-systemet og fjernet seg fra de mer politiske og sikkerhetspolitiske spørsmålene.

Etter Russlands annektering av Krim, kan samarbeidsklimaet mellom Russland og andre østeuropeiske land ha blitt så vanskelig, at det ikke lar seg gjøre å finne en kandidat fra denne regionen. Det vil åpne muligheten for kandidater fra andre regioner.

Hvis vi fortsatt holder oss til de kvinnelige kandidatene, har Helen Clark, tidligere statsminister på New Zealand, stått fram for mange som en god kandidat. Helen Clark er i dag øverste leder for FNs utviklingsprogram (UNDP), og deltok i forrige uke på Noradkonferansen i Oslo.

Flere mener også at Sør-Amerika står for tur, med interessante navn som María Cuéllar, Colombias utenriksminister, Dilma Rousseff, Brasils president, og nyvalgt president i Chile og tidligere leder for UN Women, Michelle Bachelet.

Ny Generalsekretær bør være tydelig og handlekraftig, med sterk støtte blant alle medlemslandene. I tillegg må vedkommende ha de rette personlige egenskapene, som bidrar til å samle medlemslandene til å ta ansvar og håndtere de store globale utfordringene verden og FN står overfor.

Tiden er inne for en dyktig, kvinnelig generalsekretær i FN.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"FN-systemet"'
2 string 'cronicle/topic:"Kvinner"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"FN-systemet"'
2 string 'new_temapage/topic:"FN-systemet"'
3 string 'temapage/topic:"Kvinner"'
4 string 'new_temapage/topic:"Kvinner"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"FN-systemet"'
2 string 'news_article/topic:"Kvinner"'