Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter
1,8 millioner Sør-Sudanere er på flukt til naboland. Like mange er internt fordrevne i eget land. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) karakteriserer nå situasjonen i Sør-Sudan som en av Afrikas verste flyktningkriser.
- Vi må ikke la tragediene i Syria fra 2016 få gjenta seg, appellerer fem FN-organisasjoner til Verdens økonomiske forum (WEF) i Sveits denne uka.
Mer enn dobbelt så mange mindreårige flyktet alene over Middelhavet i fjor sammenlignet med året før.
Global arbeidsledighet antas å øke med 3,4 millioner og vil ligge på 201 millioner innen utgangen av 2017, ifølge en fersk rapport fra FNs arbeidsorganisasjon (ILO). I Europa forventes arbeidsledigheten å forbli høy.
Ved årsskiftet begynte Anne Cathrine Uteng da Silva i jobben som ny generalsekretær i FN-sambandet. Hun ønsker å være en tydelig stemme i den offentlige debatten om FN og internasjonale spørsmål.
2016 var det varmeste året som er registrert, og et år med store utfordringer for FN. Videoen oppsummerer noen av de viktigste hendelsene verden over og hva FN har gjort de siste 12 månedene.
Mange 5.- 7. klasser i Kristiansand har vært med på å lage keramiske fliser inspirert av havet og alt som lever der. Målet er å stoppe plastforsøpling av havet og å lage en stor hvalform som dekoreres med flisene elevene har laget.
Vi reiser mer enn før. Vi besøker steder som tidligere har vært utilgjengelige. Og vi setter spor etter oss. Antall flyreiser øker, og CO2-utslipp fra transport er en årsak til klimaendringene.
Med økonomisk støtte fra Norge arbeider nå FNs arbeidsorganisasjon (ILO) for å skape nye jobber, bærekraftige bedrifter og økonomisk vekst for egyptisk ungdom.
9. desember vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som kritiserer FNs sikkerhetsråd for ikke å gjøre nok for å få slutt på krigen i Syria.
Dette er en dobling på fem år.
Prøv selv. Kahooten er fortsatt på nett for de som vil bruke den i undervisningen.
Verdens helseorganisasjon (WHO) karakteriserer antibiotikaresistens som den største helsetrusselen vi står overfor, og har innledet en kampanje for å anerkjenne dette som et globalt helseproblem.
Ny FN-rapport viser at 2016-temperaturene kommer til å ligge 1,2 grader over førindustrielt nivå. Dette melder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).
Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt med én grad.
Guy Ryder ble gjenvalgt som generaldirektør i FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) for en ny femårsperiode.
Akademikerne vurderer å klage den norske regjeringen inn for FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) etter at de grep inn i og avsluttet sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd.
Retten til å bli med i en fagforening og forhandle om lønn og rettigheter på arbeidsplassen har svekket seg drastisk de siste tiårene.
FNs fødselsdag 24. oktober ble feiret med dans, korsang og band i Musikkpaviljongen i Bergen sentrum.
Hodeplagg fra hele verden ble vist frem og prøvd på under arrangementet "Mitt Hodeplagg".
Over 100 politikere, lærer, skoleledere og utdanningsmyndigheter var med på debatten om framtidas skole.