Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / 2017 er FNs internasjo...
VIDEO: Se selv hvordan Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) mener FN-året for bærekraftig turisme kan bidra til uvikling.

2017 er FN-året for bærekraftig turisme for utvikling

Vi reiser mer enn før. Vi besøker steder som tidligere har vært utilgjengelige. Og vi setter spor etter oss. Antall flyreiser øker, og CO2-utslipp fra transport er en årsak til klimaendringene.

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) regner med at innen 2016 er over så vil over 1,1 milliard turister ha vært på en internasjonal reise bare dette året, ifølge UNWTO-rapporten Tourism Highlights 2016. I år 2000 var 674 millioner turister på reise.

Alle disse reisene vi foretar har både positive og negative effekter for lokalsamfunn og for kloden vår. Turisme skaper arbeidsplasser. Da er det viktig at det er trygge og anstendige arbeidsplasser som skapes.

Logo, FNs år for bærekraftig turisme

Turisme har også utfordringer for natur og miljø. Reiser i sårbare naturområder krever at de reisende håndterer miljøet de kommer til på en skånsom måte. Transport er også en stor CO2-kilde, spesielt flyreiser er en utfordring for verdens CO2-regnskap.

For å skape oppmerksomhet om disse temaene har FNs generalforsamling bestemt at 2017 skal være FNs år for bærekraftig turisme for utvikling.

Bærekraftsmål og bærekraftig turisme

I 2015 ble FNs 17 bærekraftsmål vedtatt. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FN-året for bærekraftig turisme må sees i sammenheng som en del av mange verdensomspennende aktiviteter for å nå bærekraftsmålene. Alle næringer må gjennom et grønt skifte. Og den raskt voksende turistnæringen må også forholde seg til en grønn økonomi ved å jobbe aktivt for FNs bærekraftsmål.

Les mer om FNs bærekraftsmål

Turisme skaper arbeidsplasser

Turistnæringen er en viktig næring, som i dag står for 7 % av verdens eksport av varer og tjenester. Denne andelen vokser, turistnæringen vokser kjappere enn verdenshandelen for øvrig, i følge UNWTO Tourism Highlights 2016.

Turistnæringen genererer en daglig omsetning på 4 milliarder dollar. Det betyr at dette er en næring som også sysselsetter svært mange mennesker.

FNs bærekraftsmål u overskrift

Hvert år tildeles et bestemt tema eller emne som FNs generalforsamling ønsker å gi spesiell oppmerksomhet. Det er FNs generalforsamling som avgjør de offisielle FN-årene.

Oversikt: Her finner du informasjon om de siste FN-år og FN-tiår

UNWTO fremhever fem punkter for hvordan turisme kan spille en nøkkelrolle for FNs bærekraftsmål. Turisme kan bidra til

  • inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst
  • sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom
  • effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima
  • kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv
  • gjensidig forståelse, fred og sikkerhet
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Arbeidsliv"'
2 string 'new_temapage/topic:"Arbeidsliv"'
3 string 'temapage/topic:"Økonomi og handel"'
4 string 'new_temapage/topic:"Økonomi og handel"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Arbeidsliv"'
2 string 'news_article/topic:"Økonomi og handel"'