Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Barn på flukt: IOM-kon...
Burmesiske flyktninger i Thailand har begrensede rettigheter. Foto: IOM.
Burmesiske flyktninger i Thailand anerkjennes ikke som statsborgere og har begrensede rettigheter. Foto: IOM.

Barn på flukt: IOM-konferanse i Bangkok

BANGKOK (FN.no) 17. desember ble det arrangert en IOM-konferanse om flyktninger i Thailand. Tilstede var delegater fra UNICEF og en rekke andre organisasjoner. En av foreleserne var Kristine Stenbeck, som nylig har fullført sin master ved det Sørøstasiatiske institutt ved Chulalongkorn University.

Konferansen ble innledet med statistikk – og påpekning av manglende statistikk - rundt migrantbarns rettigheter og hvordan deres virkelighet utspiller seg. Det viser seg at over halvparten av alle verdens barnearbeidere er lokalisert i Sørøst-Asia; en yrkesgruppe som er utpreget stasjonert i såkalte 3D-jobber; dirty, dangerous and degrading.

Det ble pekt ut en rekke bakenforliggende grunner for at barn flytter på seg, og hvor utsatt de er for å bli utnyttet, innen trafficking, ulovlig arbeid eller prostitusjon. Denne posisjonen svekker også barns mulighet til utdanning og videre muligheter til å ha et godt og stabilt liv.

Barn uten muligheter

Kristine Stenbeck har i sin masteroppgave gjennomført forskning om burmesiske barns muligheter til utdanning i Thailand, etter at landet ratifiserte den internasjonale avtalen om å jobbe for «Education for All» innen 2015. Stenbeck forteller, etter å ha besøkt tre provinser i sørlige Thailand, at justerte lover og signerte avtaler ikke gjenspeiler virkeligheten til disse barna.

Migrasjonsdagen
  • 18. desember markeres Den internasjonale migrasjonsdagen
  • IOM er Den Internasjonale Organisasjonen for Migranter. 
  • Organisasjonen ble dannet i 1951 for å bistå i omplasseringen av flyktninger etter annen verdenskrig.

Over 80 prosent av barna opplever daglig fysisk eller psykisk misbruk i familien, de blir nektet helsetjenester og erfarer regelmessig diskriminering og sjikanering fra politi og militæret. De bryter FNs barnekonvensjon hva gjelder både registrering ved fødsel og sosiale rettigheter som er nedfelt blant flere internasjonalt avtaler.

- Et aspekt som gjør situasjonen enda mer kompleks er at de fleste av disse barna, og deres foreldre, er statsløse. De er ikke anerkjent som statsborgere i Burma, og da de kommer til Thailand uten dokumenter får de begrensede rettigheter her også, forteller Stenbeck.

Statsløse i Thailand

Selv om statsløse flyktninger fra Burma til Thailand kan motta et såkalt «null-kort» som gir dem status som «anerkjent», har de fortsatt ikke rett på å bevege sett fritt rundt, få sertifikat, ha mobiltelefon og tilgang på helsetjenester.

Noen av resultatene av dette har vært utviklingen av flere læringssentre, støttet av internasjonale organisasjoner; blant annet UNICEF, for å tilby burmesiske barn grunnleggende utdanning i trygge omgivelser. Disse sentrene gir barna en følelse av tilhørighet, de lærer Thai, engelsk og andre fag, og ikke minst tilgang til voksne de kan snakke med.

Dette er en positiv utvikling de senere årene i Thailand, men varierende økonomisk støtte fra den internasjonale arenaen og gjentatt neglisjering fra myndigheter gjør det til en tung og hard jobb å opprettholde et godt og bredt tilbud. Det store spørsmålet når man ser på hele bildet ligger i grunnen til at ikke forbedringene er flere og utviklingen går fortere.

- Er det politisk uvillighet til å forandre situasjonen? Er det hjerteløse ledere som ikke bryr seg om at alle barn får de rettighetene de har krav på? Eller er det fortsatt en så stor uvitenhet i den generelle befolkningen som setter kjepper i hjulene for at man i nærmeste fremtid skal oppnå det som regelverket fastslår, spør Stenbeck.