Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Det norske arbeidslive...
Bildet viser de fire talerne på seminaret om den norske modellen: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (venstre), ILOs generalsekretær Guy Ryder, statsråd Anniken Hauglie, og NHO-direktør Svein Oppegaard. Foto: Jonas Iversen/FN-sambandet
Bildet viser de fire talerne på seminaret om den norske modellen: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (venstre), ILOs generalsekretær Guy Ryder, statsråd Anniken Hauglie, og NHO-direktør Svein Oppegaard. Foto: Jonas Iversen/FN-sambandet
Det ble fullsatt sal da de tre partene i det norske arbeidslivet delte sine synspunkter på hvorfor den sosiale dialogen fungerer så godt i Norge.

Dette gjorde de i samarbeid med FNs arbeidsorganisasjon (ILO) i et sidearrangement under FNs arbeidskonferanse i Genève onsdag 7. juni.

Den norske seminaret bestod av fire talere. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie talte først, før direktøren i NHO Svein Oppegaard, og lederen i LO Hans-Christian Gabrielsen. Alle tre vektla viktigheten av tillit mellom partene for at samarbeid og forhandlinger skal fungere godt. Til slutt talte ILOs generaldirektør, Guy Ryder.

Å bygge tillit gjennom sosial dialog mellom partene i arbeidslivet er en prosess som det må jobbes med hele tiden. Et viktig utgangspunkt er at alle partene vet at de er avhengig av hverandre for å lykkes på sikt, og de må ha en felles tro på sosial dialog og trepartssamarbeid.

Det var god stemning under sidearrangementet om den norske modellen under FNs arbeidskonferanse i Genève 2017. Foto: Jonas Iversen/FN-sambandet

Det var god stemning under sidearrangementet om den norske modellen under FNs arbeidskonferanse i Genève 2017. Foto: Jonas Iversen/FN-sambandet.

ILO-leder: - Det er ordet «Norge» som skaper den store interessen

Det var ikke bare smørbrød med norsk laks som trakk lytterne til sidearrangementet på onsdag:

ILOs generaldirektør Guy Ryder mente at grunnen til den store interessen var at møte om Norge det norske arbeidslivet. Det vellykkede trepartssamarbeidet i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet.

Også ILO er bygget på samarbeid mellom de tre partene i arbeidslivet: arbeidstakerne, arbeidsgiverne, og myndighetene.

Det var fullsatt sal på ILO-seminaret om det norske arbeidslivet onsdag 7. juni i Genève. Foto: Jonas Iversen/FN-sambandet.

Det var fullsatt sal på ILO-seminaret om det norske arbeidslivet onsdag 7. juni i Genève. Foto: Jonas Iversen/FN-sambandet.

FNs arbeidskonferanse

FNs arbeidskonferanse åpnet i Genève i Sveits mandag 5. juni og varer i to uker. FNs arbeidskonferanse er også kjent som ILO-konferansen og samler partene i arbeidslivets tre parter til en årlig internasjonal konferanse. 187 land og flere tusen delegater deltar.

FN-sambandet er observatør ved ILO-konferansen. Kontaktinfo: Jonas Iversen, +47 958 244 91.

ILO - FN Sambandet
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'blog_post/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'article/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'historic_event/ilo_emneord:"Den norske ILO-komiteen"'