Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Farlig arbeidsplass
UN Photo
Syv FN-ansatte ble drept i et angrep et FN-bygg i Mazar-i-Sharif, april 2011

Farlig arbeidsplass

I løpet av første halvdel av 2011 ble 14 FN-ansatte kidnappet og 42 drept mens de var på jobb.

Fredag ble den norske FN-ansatte som har vært kidnappet i Yemen satt fri, etter å ha blitt holdt fanget i nærmere to uker. En rapport om sikkerhet for FN-ansatte viser at hans tilfelle ikke var enestående.

Kidnapper humanitære arbeidere

I følge en rapport fra FNs kontor for humanitære spørsmål (OCHA) har situasjonen for humanitære arbeidere forverret seg i løpet av de siste 10 årene.

Det er spesielt antall kidnappinger som har skutt i været.

Kidnappinger - graf

Kilde: To Stay and Deliver - UN OCHA (2011)

Forfatter av rapporten, Jan Egeland, uttalte seg om saken til Dagsavisen tidligere i måneden.

- (...) Det siste tiåret har vært det verste når det gjelder antall drepte og bortførte hjelpearbeidere og FN-personell noensinne, altså siden FN ble opprettet. Det er ikke bare al-Qaida, men ulike terrororganisasjoner som i mye større grad definerer internasjonale organisasjoner som mål for sin virksomhet - i strid med folkeretten.

Angrep mot FN-baser

I løpet av 2000-tallet begynte angrep på FN-baser å utgjøre en trussel for FN-ansatte.

Angrepene i Bagdad (2003), Algerie (2007) og Kabul (2009) førte til en markant oppgang i antall drepte i den sivile staben. 

Drept av vold

Kilde: Safety and security of UN and associated personnel - report of the Secretary General (september 2011)

Blant de FN-ansatte som omkom i første halvdel av 2011 ble ni drept som følge av voldshandlinger.

46 FN-ansatte ble skadet som følge av vold i samme periode.

UN Photo

Trafikkork i Kabul.

Farligst i trafikken

Likevel er det trafikken som utgjør den største trusselen mot ansatte i FN-systemet.

79 % av FN-ansatte som omkom i tjeneste i 2010 døde i trafikkulykker.

Av 73 skader i første halvdel av 2011 var 63 forårsaket av trafikkuhell.

Sårbare for naturkatastrofer

Arbeid i felt gjør FN-ansatte sårbare for naturkatastrofer, på lik linje med lokalbefolkningen.

Under jordskjelvet i Haiti omkom 102 FN-ansatte. Dette var det største enkeltstående tapet FN har opplevd gjennom historien.

UN Photo

FNs hovedkvarter i Haiti etter jordskjelvet i 2010