Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Fra 2015 blir UNESCOs...
Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.
Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.

Fra 2015 blir UNESCOs skolenettverk ASPnet koordinert av FN-sambandet

FN-sambandet tar over koordineringen av UNESCOs skolenettverk ASPnet.

– UNESCO-skolene vektlegger menneskerettigheter, kultur og internasjonalisert undervisning, og lærer elevene at de er del av et globalt fellesskap. Vi er svært glade for at UNESCO-skolene nå kan fortsette denne viktige jobben, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.

UNESCOs skolenettverk er et globalt nettverk av mer enn 9000 utdanningsinstitusjoner i 180 land. Nettverket består av alt fra førskoler til høyskoler. Sekretariatet ligger i Paris og internasjonalt er nettverket kjent som Associated Schools Project, eller ASPnet.

Høsten 2014 ble det kjent at Utdanningsdirektoratet, som hadde koordinert ASPnet siden 2006, ikke lenger skulle gjøre dette.

Etter dette fulgte en dialog mellom Kunnskapsdepartementet, UNESCO-kommisjonen og FN-sambandet som resulterte i at FN-sambandet søkte om å få overta driften av ASPnet. I mars 2015 gikk søknaden gjennom.

Et internasjonalt nettverk for skolene

FN-sambandet har gjennom flere år arbeidet tett med nettverket av UNESCO-skoler i Norge, blant annet gjennom deltagelse i ASPnets arbeidsgruppe.

ASPnet gir medlemsskolene et nasjonalt og globalt kontaktnett og fungerer som en møteplass for utveksling av gode undervisningsideer og metoder. FN-sambandet mener at ASPnet er viktig for å spre kunnskap om UNESCO i Norge.

- Vi var engstelige for at aktivitetene i nettverket ville avta uten en nasjonal koordinator. Samtidig har vi tro på at det synkende antallet medlemsskoler kan snus ved å styrke koordineringen, sier Marianne Mathisen, som er den nye koordinatoren av nettverket.

FN-sambandet har brukt 2015 til å kartlegge grunnlaget, identifisere ønsker og behov fra skolene, og sett på forbedringspotensial i UNESCO-nettverket. 2016 vil brukes til å rekruttere nye medlemmer og skape god informasjonsflyt i nettverket.

Ny nettside og gruppe på Facebook

Et levende nettverk krever god informasjonsflyt både mellom de ulike medlemsskolene, mellom skolene og FN-sambandet og mellom ASPnet i Norge og i andre land.

- Prosjekter, ideer og inspirasjon må være lett tilgjengelig for medlemmene, og det må være lett å komme i kontakt med hverandre. En oppdatert webside og en aktiv Facebook-gruppe vil gjøre dette mye lettere, mener Mathisen.

Dette er ASPnet

ASPnet skal bidra til å sette UNESCOs idealer om fred, trygghet og samarbeid ut i livet. Skolesamarbeidet skal:

  • Styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen.
  • Inspirere til kontakt og samarbeid mellom skoler nasjonalt og internasjonalt.
  • Bidra til å utvikle gode undervisningsmetoder.

Nå er nye nettsider på plass her: www.fn.no/unesco-skoler

 

UNESCO
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Utdanning og vitenskap"'
2 string 'new_temapage/topic:"Utdanning og vitenskap"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Utdanning og vitenskap"'