Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Historisk konferanse i...
Aktivister utenfor møtelokalet. Foto: Mari Nordmo, UD
Aktivister utenfor møtelokalet. Foto: Mari Nordmo, UD

Historisk konferanse i Oslo: humanitære konsekvenser av atomvåpen

Nedrustning og ikkespredning har dominert debatten om atomvåpen etter andre verdenskrig, mens de humanitære konsekvensene i stor grad har blitt oversett. Mandag åpnet utenriksminister Espen Barth Eide en internasjonal konferanse i Oslo.

Mandag åpnet utenriksminister Espen Barth Eide en internasjonal konferanse i Oslo hvor han stilte spørsmålet ”Hvis atomvåpen faktisk ble tatt i bruk, hva ville vært konsekvensene? Vil vi være i stand til å håndtere den humanitære katastrofen som vil oppstå som følge av en detonering?”

Representanter fra 127 stater, FN og ledende nasjonale og internasjonale organisasjoner var samlet på et historisk første møte om de humanitære konsekvenser av atomvåpen som ble avsluttet i Oslo i dag. Konferanse gikk over to dager og ble arrangert av Utenriksdepartementet. 

Detonering av atomvåpen vil ha katastrofale konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø på tvers av landegrenser og konferansen konkluderte med at det ikke er mulig å bygge en beredskap som kan håndtere en slik situasjon. Deltagerne uttrykte et sterkt ønske om en verden fri for atomvåpen og flere stater tok til orde for at den eneste måten å forhindre bruk av atomvåpen på, er å få på plass et internasjonalt forbud.

Ikke-spredningsavtalen

Konferanse var et selvstendig initiativ fra Norge og et ledd i det norske engasjementet for avskaffing av atomvåpen. FNs ikke-spredningsavtale trådte i kraft i 1970, men ikke alle land har forpliktet seg til denne avtalen. De humanitære konsekvensene av atomvåpen har derimot betydning for alle land, og konferansen ønsket å vise at ingen er unntatt denne dialogen. Les mer på konferansens offisielle side. 

I dag har USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Israel, Nord-Korea, India og Pakistan atomvåpen, men kun de to sistnevnte var til stede på konferansen.

Fokus på nedrusting etter den kalde krigen har ført til en reduksjon av antall atomvåpen, men det er stadig flere stater som besitter disse våpnene. Samtidig er det en økende bekymring for at ikke-statlige aktører, som terrorister, kan ta i bruk atomvåpen.

”Alle NATO-land foruten USA, Storbritannia og Frankrike deltok på konferansen, og flere av dem tok ordet. Det har vært inspirerende å oppleve hvordan stater på denne konferansen har valgt å se det uhyrlige i øynene og anerkjenne det faktum at så lenge atomvåpen eksisterer, er det en enorm risiko for at de blir brukt, faller i uønskede hender eller detoneres ved en ulykke. Det har også vært en sterk følelse på konferansen av at både stater og sivilsamfunn nå innser at vi kan og må ta ansvar for å hindre at dette skjer,”  sa Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, etter konferansen.

Mexico annonserte avslutningsvis at de ønsker å holde en oppfølgingskonferanse for å ta agendaen videre, noe som ble varmt mottatt.