Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / ILO-rapport: Forskjell...
De fleste kvinner i verden er ikke inkludert i arbeidsmarkedet. Bildet viser Neela, grunnleggeren av et jordbruksprosjekt for kvinner i India. Prosjektet får støtte fra ILO. Foto: Crozet/ILO (2002)
De fleste kvinner i verden er ikke inkludert i arbeidsmarkedet. Bildet viser Neela, grunnleggeren av et jordbruksprosjekt for kvinner i India. Prosjektet får støtte fra ILO. Foto: Crozet/ILO (2002)
Onsdag 14. juni lanserte FNs arbeidsorganisasjon (ILO) en rapport om kvinners situasjon i arbeidslivet i verden i dag, og om utviklingen de siste 20 årene.

Rapporten undersøker graden av likestilling i arbeidsmarkedet globalt og regionalt. Dette inkluderer tall over arbeidsdeltakelse og -ledighet, og i hvor stor grad yrkesgrupper er kjønnssegregert.     

ILO-rapporten viser at gapet mellom kvinner og menn i det globale arbeidslivet er stor og forblir utbredt. Rapporten konkluderer med at problemet springer ut fra at kvinner har begrenset tilgang på arbeidsmarkedet. Deretter, hvis kvinner først får tilgang til arbeidsmarkedet, har de liten tilgang til jobbmuligheter av kvalitet. 

Under halvparten av verdens kvinner er inkludert i det globale arbeidsmarkedet 

Rapporten fra FNs arbeidsorganisasjon (ILO) presenterer en del statistikk om kvinners deltakelse i det globale arbeidslivet. Det er blant annet under 50 prosent av kvinnene i verden i dag som regnes for å være en del av den globale arbeidsstyrken, dvs. at de enten er ansatt eller aktivt søker etter jobb. Dette er nesten 27 prosentpoeng lavere enn hva situasjonen er for menn i verden i dag.

Bærekraftsmål 5-logo: Likestilling

ILO-rapporten viser at arbeidsledighet, likestilling og anstendig arbeid henger tett sammen. Den viser med andre ord viktigheten av å se bærekraftsmål nr. 5, likestilling mellom kjønnene, i sammenheng med bærekraftsmål nr. 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

Denne filmen gir en kort oppsummering av ILO-rapporten om kvinners situasjon i arbeidslivet:

ILO - FN Sambandet
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/ilo_emneord:"Likestilling"'