Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Norge støtter ILOs arb...
Bilde av regnbueflagget.
Regnbueflagget symboliserer fellesskap og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet. Foto: Ludovic Bertron / Wikimedia Commons / CC BY 2.0.
Likestilling og ikke-diskriminering for alle uavhengig av kjønn, seksuell legning, rase, religion eller funksjonshemming er viktig for Norge å fremheve, sier FN-ambassadør Steffen Kongstad.

Den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi (IDAHOT) tar i år for seg seksuell orientering, kjønnsidentitet, psykisk helse og trivsel.

Mange lesbiske, homofile, biseksuelle, trans- og intersex personer opplever diskriminering, trakassering og stress på arbeidsplassen. ILOs egen forskning viser at et inkluderende arbeidsliv stimulerer mental helse og trivsel for alle arbeidstakere.

- Jeg vil understreke den grunnleggende betydningen av sosial rettferdighet og anstendig arbeid som et sentralt element i positiv mental helse og velvære for LHBT personer, og et viktig uttrykk for LHBT rettigheter, sa ILOs generaldirektør Guy Ryder under markeringen i ILOs hovedkvarter i Genève.

Norsk støtte

Norge har lenge jobbet aktivt for LHBT-rettigheter, og har siden 2012 støttet ILOs PRIDE-prosjekt for å fremme rettigheter, utvikling og likestilling i arbeidslivet. PRIDE er en forkortelse for "Promoting Rights, Development and Equality in the world of work".

- Det ligger i kjernen av ILOs verdier og mandat å fremme likestilling og ikke-diskriminering på enhver arbeidsplass og for alle arbeidstakere, uavhengig av kjønn, seksuell legning, rase, religion eller funksjonshemming. Vi er stolte av å samarbeide med ILO om PRIDE-initiativet, sa Norges FN-ambassadør i Genève, Steffen Kongstad, under markeringen.

Ambassadør Kongstad hilser på rugbydommeren Nigel Owens

Ambassadør Kongstad hilser på den anerkjente rugbydommeren Nigel Owens under markeringen hos ILO i Geneve. Foto: Utenriksdepartementet.

Ut av skapet

Gjennom forskning på diskriminering av lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle i ni land, sikter PRIDE-prosjekt på å identifisere utfordringer og synliggjøre gode framgangsmåter som fremmer rettigheter, mangfold og toleranse på arbeidsplassen.

Hovedtaler under markeringen av IDAHOT i Genève, var den internasjonalt anerkjente walisiske rugbydommeren Nigel Owens som stod frem som homofil i 2007. Han ga i sin tale en personlig og svært engasjerende beretning om sine erfaringer, både gjennom oppveksten og hele karrièren som rugbydommer.

Ordforklaring: Den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi (IDAHOT)

17. mai hvert år markeres Den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi (IDAHOT). Dagen har som mål å koordinere internasjonale aksjoner, markeringer og aktiviteter som fokuserer på respekt overfor homofile og transpersoner.

Den 17. mai i 1990, fjernet Verdens helseorganisasjon (WHO) homoseksualitet fra listen over sykdommer. Derfor ble det i 2005 bestemt at den samme datoen skulle være Den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi.

I motsetning til Pride-feiringer, som fokuserer på stolthet blir den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi (IDAHOT) arrangert for å markere at fordommer aktivt må motarbeides.

ILO - FN Sambandet
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
2 string 'temapage/ilo_emneord:"Likestilling"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
2 string 'news_article/ilo_emneord:"Likestilling"'