fn.no / Aktuelt / Nyheter / Nyhetsarkiv / Arbeidsliv / Europa i krise?
Foto: FN-sambandet / Turid Halvorsen
Tone Grindland Gustavsson. Foto: FN-sambandet / Turid Halvorsen

Europa i krise?

– Norge er utenforlandet som lett flasher sin rikdom i møtet med EU. Men vi må huske på at krisen også påvirker oss, og at vi er uansett tilknytningsform til EU er uløselig forbundet med de økonomiske og sosiale utfordringene som nå hjemsøker kontinentet.

Norges særstilling i Europa var et hovedpoeng for mulighetsutvikler Tone Grindland Gustafsson i Greater Stavanger i et foredrag på Global Morgen onsdag 07. november.

– Vi må huske på at vi er mer økonomisk avhengig av EU enn av noen annen region, og derfor risikerer vi å merke ringvirkningene av det som skjer der veldig raskt. Akkurat nå er vi unntakslandet når det gjelder økonomisk overskudd og lav arbeidsledighet, mens store EU-land sliter med både budsjettene og sysselsettingen.

– Jeg tror ikke vi nordmenn helt kan fatte hva det vil si å ha en ungdomsledighet på over 25%, slik som Spania og Hellas, mente Grindland Gustafsson.

– Det gjør noe med ungdom når de har fulgt boka og kanskje tatt høyere utdanning, og så opplever at alle veier ut i yrkeslivet er stengt. Langvarig og stor ungdomsledighet kan få sosiale og politiske konsekvenser for de båndene som holder europeiske land sammen. Vi kan få en varig identitetsforskyvning i retning større egoisme og fremmedfrykt, noe som på mange måter er en menneskelig reaksjon på de økonomiske problemene.

– I Norge og Stavanger-regionen spesielt er bekymringen for tiden at vi har for lite arbeidskraft. Men er det uproblematisk at vi tar inn ingeniører og sykepleiere for å dekke våre hjemlige behov, mens landene i Europa vi henter dem fra opplever hjerneflukt og forsterket tilbakegang?,  utfordret  Grindland Gustafsson.

Hevet over Europakrise ?

I sitt foredrag gav Grindland Gustafsson også en oversikt over de politiske tiltakspakkene som EU har iverksatt for å møte krisen, og Norges bidrag inn i disse gjennom EØS-avtalen og andre tilknytninger:

– Norge har over 70 samarbeidsavtaler med EU, og som forvaltes av ulike departementer og direktorater. Når den byråkratiske jungelen blir så stor, så glemmer vi lett det overordnede bildet av den politiske utviklingen i Europa.

– Jeg skulle ønske nordmenn var like opptatt av EU som av USA, sa Grindland Gustavsson med et skråblikk til det dagsaktuelle nyhetsbildet rundt det amerikanske presidentvalget.