fn.no / Aktuelt / Nyheter / Nyhetsarkiv / Arbeidsliv / Invester i ungdommen e...
Ung fabrikkarbeider i Syria
Foto: Apex Image
GENÈVE (FN.no) ILO krever øyeblikkelig handling for å takle sysselsettingskrisen som rammer 75 millioner unge kvinner og menn verden over. Politisk forpliktelse og innovative tilnærminger på ungdomsledigheten er helt nødvendig for å skape nye arbeidsplasser.

Den høye arbeidsledigheten blant unge stod høyt på dagsordenen under ILOs årlige internasjonale arbeidskonferanse i Genève nå i juni.

Nærmere 75 millioner unge mennesker verden over vil være uten arbeid i 2012. Dette er fire millioner flere ledige enn i 2007, og mer enn seks millioner har helt gitt opp å finne seg en jobb. En annen skremmende trend er at over 200 millioner unge mennesker er i jobb - men tjener under to dollar om dagen. Uformell sysselsetting blant unge mennesker er fortsatt svært utbredt.

- Verden risikerer å tape en hel generasjon dersom vi ikke snarest løser krisen i sysselsetting av ungdom! Det er den enkle og dystre konklusjonen fra trepartskomiteen som jobbet med spørsmålene knyttet til sysselsetting av ungdom ved arbeidskonferansen.

Ved slutten av ILOs arbeidskonferanse i Genève (ILC) ble det holdt en plenumsdiskusjon om krisen i sysselsettingen og de stigende ledighetstallene for ungdom. Rapporten utarbeidet for denne debatten av arbeidskonferansens komité for ungdomssysselsetting sier at en flerdimensjonal tilnærming med tiltak for å generere jobbvekst og etablering av anstendig arbeidsplasser for unge er påtrengende nødvendig, og det må skje NÅ!

 

Intervju med Emalene Marcus-Burnett (rapportør for komiteen for ungdomssysselsetting) og Azita Berar-Awad (direktør for ILOs avdeling for sysselsettingspolitikk).

Ingen enkel løsning

Det finnes ingen «one-size-fits-all» løsning på ledighetsproblemene for ungdom. Komiteen som har drøftet sysselsetting for unge var generelt enige i behovet for en mer sammensatt tilnærming med tiltak for å fremme vekst i sysselsettingen og anstendig jobbskaping. Dette må skje gjennom makroøkonomisk politikk, ”employability” (fleksibilitet og tilpasningsdyktighet), arbeidsmarkedspolitikk, samt entreprenørskap og rettigheter for ungdom for å takle de sosiale konsekvensene av krisen samtidig som man sikrer økonomisk bærekraft.

Arbeidet og trepartsdrøftingene i komiteen har gått bra uten alt for store uenigheter mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og regjeringssiden som var representert i arbeidet. Det viktigste er selvfølgelig å skape nye arbeidsplasser for de unge. Men hvordan gjør man det i dagens situasjon?

ILOs svar er at det trengs en mobilisering og et genuint ønske om endring til det bedre fra både regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere, ILO og det globale multilaterale samfunnet. Bærekraftig økonomisk vekst og utvikling som understreker skaping av nye arbeidsplasser hvor ungdom er sosialt inkludert både med hensyn til adgang til anstendige jobber, men også å stadfeste at unge har rettigheter på lik linje med alle andre arbeidstakere.

Stort engasjement

Dag Bjørnar Jonsrud YS

Dag Bjørnar Jonsrud var en av de norske arbeidstakerdelegatene som satt i komiteen som arbeidet med spørsmålene knyttet til sysselsetting av ungdom under ILOs arbeidskonferanse. Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen.

Dag Bjørnar Jonsrud fra YS var en av arbeidstakerrepresentantene i komiteen. Som representant for norske arbeidstakere jobbet han for å få en mest mulig konkret og forpliktende tekst i komiteens anbefaling til ILO-landene om tiltak for å bekjempe ungdomsledighet.

Arbeidsgivere og myndigheter i komiteen trakk spesielt fram ungt entreprenørskap som et godt tiltak i kampen mot den økende ungdomsledigheten.

For arbeidstakersiden har det vært viktig å få stadfestet at unge har rettigheter på linje med alle andre arbeidstakere.

- Det finnes ikke en enkel løsning som passer alle. Variasjonene er store, både på det lokale men også på det globale plan. Arbeidet har gått bra i komiteen, og vi i fagbevegelsen er stort sett fornøyd med sluttdokumentet. Men det har vært litt uenighet rundt debatten om fleksibilitet i arbeidslivet. Arbeidsgiverne ønsket sterkere fokus på fleksible arbeidsforhold og kontrakter som de mener er en god vei inn i arbeidslivet for unge. Vi på arbeidstakersiden er redd for at dette vil føre til mer bruk av deltid, løsknyttede arbeidsforhold og generelt dårligere rettigheter for ungdom enn for eldre fulltidssysselsatte, sier Dag Bjørnar Jonsrud til FN.no.

Ungdomsledighet

 • 75 millioner unge, 15-24 år, vil være arbeidsledige i 2012, en økning på 4 millioner siden 2007.
 • Høyest er ledigheten blant unge i Nord-Afrika og Midt-Østen.
 • Ledigheten er generelt sett høyere blant jenter enn gutter.
 • Mange unge fanges i midlertidig eller deltidsarbeid, ulønnet arbeid i uformell sektor, lave lønninger, risikofylt arbeid.
 • Unge som verken er i arbeid eller i utdanning vokser raskt i mange land.
 • Kilde: «Global Employment Trends for Youth 2012», ILO

Veiledende prinsipper i komité-rapporten inkluderer:

 • Consideration of the diversity of country situations to develop a set of policy responses that are multi-pronged, coherent and context-specific.
 • Full employment should be a key objective of macroeconomic policies.
 • Effective policy coherence across economic, employment, education and training, and social protection policies is required.
 • Promoting the involvement of the social partners in policy development through social dialogue.
 • A well balanced policy mix that encourages more employers to invest and generate new job opportunities for young people.
 • Ensuring all programs and policies respect the rights of young workers and are gender-sensitive.
 • Addressing mismatches between available jobs and skills of youth which limit access to employment opportunities.
 • Promoting youth entrepreneurship with the aim of encouraging the growth of sustainable enterprises, including cooperatives and social enterprises, in rural and urban areas.
 • Innovative and multi-stakeholder partnerships engaging governments, social partners, educational institutions, communities and young people themselves.
 • Models of engagement are not systematically replicable but there is great scope for exchange of experience to inspire context-specific and concrete actions.
 • Effective monitoring, evaluation and reporting of policies and programs to inform further action.
 • Youth are part of the solution. Their voices should be heard, their creativity engaged, and their rights respected in dealing with the youth employment crisis.