fn.no / Aktuelt / Nyheter / Nyhetsarkiv / FN-systemet / FNs generalforsamling...
FNs generalforsamling åpnet med tusenårsmål, nedrustning og terrorisme
F.v. FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Generalforsamlingens president Vuk Jeremić og Jean-Jacques Graisse. Foto: UN Photo/Evan Schneider.

FNs generalforsamling åpnet med tusenårsmål, nedrustning og terrorisme

Tusenårsmålene, kamp for nedrustning og kamp mot terrorisme. Dette var hovedtemaer når den nyvalgte presidenten åpnet FNs 67. generalforsamling.

- En fredelig løsning på internasjonale uenigheter og konflikter vil stå sentralt i arbeidet for den 67. generalforsamlingen, fremhevet den nyvalgte presidenten på sin åpningstale 18. september.

Presidenten for den 67. generalforsamlingen heter Vuk Jeremić og kommer fra Serbia. Jeremić avløser Nassir Abdulaziz al-Nasser fra Qatar.

- Man kan ikke forestille seg en verden med fred og verdighet for alle – uten de Forente nasjoner, sa Jeremić i sin tale.

 

I fokus under Jeremićs tale var også Tusenårsmålene. Vi nærmer oss mållinjen i år 2015 - og presidenten oppfordret generalforsamlingen til å jobbe videre for å nå disse målene, med kun to år igjen.

I tillegg oppfordret presidenten generalforsamlingen til å jobbe for å implementere mandatet fra FNs konferanse for bærekraftig utvikling (Rio+20)som nylig ble holdt i Brasil. Under Rio+20 ble oppgaven om å utforme bærekraftmål og en plan etter 2015, til oppfølging av Tusenårsmålene, tildelt Generalforsamlingen.

Nedrustning og kampen mot terror

- Generalforsamlingen må bestrebe framskritt på sentrale områder som våpenkontroll og nedrustning, sa Jeremić, og fremholdt konferansen om avtale om ikke-spredning av atomvåpen i 2015 i Wien som et spesielt viktig mål.

Rule of Law – prinsipper for rettsstaten - er tema for årets høynivåuke 24.– 28. september og gjennom heldagsdebatten 24. september. Utviklingen i Nord-Afrika og Midt-Østen har gjort temaet mer aktuelt.

Følg generalforsamlingen på Twitter: @UN@UN_Spokesperson eller #UNGA