fn.no / Aktuelt / Nyheter / Nyhetsarkiv / Menneskerettigheter / Boikotter Menneskerett...
Israels stol stod tom.
Israels stol stod tom da landets menneskerettighetsforpliktelser skulle gjennomgås 29. januar. Foto: UN Photo Geneva / Jean-Marc Ferré.

Boikotter Menneskerettighetsrådet

Israel er første stat som boikotter FNs gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i eget land. 29. januar 2013 stod Israels stol tom til møtet i Menneskerettighetsrådet.

Klokka 1430 den 29. januar skulle Israel møte i Menneskerettighetsrådet i Genève til sin gjennomgang. Men Israel har siden mars 2012 valgt å ikke samarbeide med FNs menneskerettighetsinstitusjoner.

Dette er første gang et land har valgt å ikke møte opp til gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i eget land. Israels stol stod tom, og landene stilte seg i kø for å kritisere Israel for denne boikotten.  

Israel boikotter MR-rådet

Israel boikotter MR-rådet. Foto: FN-sambandet.

I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser.

Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og er en av de viktigste nyskapningene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet. Tirsdag 29. januar 2013 skulle Israel høres om sine forpliktelser.

- Å boikotte UPR undergraver mekanismene som ble opprettet for å motarbeide nettopp de svakhetene den gamle kommisjonen ble kritisert for, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.

BLOGG: FN-sambandet var til stede i Genève.

For det er ikke lenge siden Israel – og mange andre land og organisasjoner – uttrykte bekymring for at menneskerettighetskommisjonen var forutinntatt og drevet av dobbeltmoral. Kommisjonen ble lagt ned i 2006, og Menneskerettighetsrådet ble opprettet.

UPR ble skapt for å bøte på skjevhetene i Menneskerettighetskommisjonen.

Løsningen i Menneskerettighetsrådet var at de skal forsøke å få Israel tilbake i et samarbeid som gjør det mulig å gjennomføre UPR gjennomgangen.

Menneskerettigheter

- Det viktigste her er å bevare mekanismen, et sterkt UPR, som gjelder for alle, sier Arctander.

Menneskerettighetsrådet har nå besluttet at høringen skal skje i løpet av 2013. Dette er ny presedens i Menneskerettighetsrådet, og betyr at man kan gjennomføre høringer, selv om landet selv velger å ikke være til stede.