fn.no / Aktuelt / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nødhjelp / Elisabeth Rasmusson me...
Elisabeth Rasmusson med toppjobb i FN
Elisabeth Rasmusson. Foto: Flyktninghjelpen.

Elisabeth Rasmusson med toppjobb i FN

Elisabeth Rasmusson er utnevnt som assisterende direktør i Verdens matvareprogram (WFP).

– Jeg gratulerer Elisabeth Rasmusson med jobben. FNs matevareprogram redder liv. De får fram mat til mennesker som opplever nød, krig og sult. Vi trenger flere nordmenn som tar på seg slike krevende internasjonale oppdrag, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Matvareprogrammet er verdens største humanitære organisasjon og sentral i kampen mot sult og underernæring.

Verdens matvareprogram
  • Matvareprogrammet har et årlig budsjett på rundt 25 milliarder kroner. Organisasjonen mottar årlig omlag 250 millioner kroner fra Norge for å bistå i krisesituasjoner over hele verden.
  • WFP er en av Norges viktigste humanitære partnere på grunn av organisasjonens evne til å levere nødhjelp i stor skala i vanskelige og ofte farlige omgivelser.
  • Matvareprogrammet anses som en av de mest effektive og reformvillige FN-organisasjonene.

FAKTA om WFP

– Jeg er glad for at Rasmusson skal lede dette arbeidet. Hun er et meget godt valg for denne krevende stillingen, og blir med dette en av de høyest plasserte nordmenn i FN-systemet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Rasmusson kommer fra jobben som generalsekretær i Flyktninghjelpen. Den nye stillingen gjør henne til én av fire toppledere i FNs matevareprogram under direktør Ertharin Cousin.

– Matvareprogrammet distribuerer årlig mat, matkuponger og kontanter til omlag 100 millioner mennesker over hele verden. De bidrar med logistikk som fly, båter og biler også til andre humanitære organisasjoner, sier Holmås.

– Partnerskap med andre multilaterale organisasjoner, sivilt samfunnsorganisasjoner og privat sektor er viktig for å nå Matvareprogrammets mål, sier Eide.

Rasmusson har lang internasjonal erfaring. Hun har vært generalsekretær i Flyktninghjelpen siden 2008. Rasmusson har tidligere vært feltkoordinator for FN i Angola, delegat for Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Colombia, nestleder i OSSEs sendelag til Bosnia og Hercegovina og stedlig representant for Flyktninghjelpen i Georgia. Hun har også sittet i rådet til FNs nødhjelpsfond (CERF).

Les: Pressemelding fra Flyktninghjelpen