Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Om arbeidsledighet og...
Utdanning er en nøkkel til deltagelse i arbeidslivet. Dette bildet er av FNs generalsekretær Ban Ki-moon når han talte til den internasjonale utdanningskonferansen i Oslo i 2015. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.
Utdanning er en nøkkel til deltagelse i arbeidslivet. Dette bildet er av FNs generalsekretær Ban Ki-moon når han talte til den internasjonale utdanningskonferansen i Oslo i 2015. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.
Ban Ki-moon og andre FN-ledere er tilstede på World Economic Forum som startet 20. januar.

Årets World Economic Forum (WEF) handler blant annet om at 7 millioner jobber står i fare på grunn av teknologisk utvikling. FNs bærekraftsmål er også blant temaene.

WEF ga i år ut en rapport om fremtidens jobber, The Future of Jobs. Hovedbudskapet er at teknologisk utvikling i form av roboter representerer «den fjerde industrielle revolusjon» og vil påvirke millioner av arbeidsplasser.

Rapporten estimerer at innen 2020 vil over 7 millioner arbeidere, spesielt i kontor- og administrasjonssektoren, bli byttet ut med roboter. Til gjengjeld vil det skapes 2 millioner nye jobber innen data, matematikk, arkitektur og ingeniøryrker.

Denne rapporten må sees i sammenheng med ILOs analyse om økt global arbeidsledighet for de neste to årene, som ble publisert dagen før WEF åpnet:

LENKE: Les mer om ILOs analyse her

Denne endringen i produksjon gir mulighet for å skape et mer likestilt arbeidsmarked mellom kvinner og menn. Samtidig er det en risiko for at ubalansen mellom kjønnene vil vedvare eller øke med «den fjerde industrielle revolusjon».

Ifølge WEF-rapporten er det økte forskjeller mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet som er den sannsynlige utviklingen, hvis man tar utgangspunkt i hvilke jobber som rammes av denne teknologiske utviklingen.

SE OGSÅ: 19. februar markeres for første gang FNs dag for kvinner og jenter innen forskning.

Bærekraftsmålene er tema på World Economic Forum 

FNs generalsekretær Ban Ki-moon og andre FN-ledere vil delta på WEF i Sveits denne uka. Et av temaene som Ban er spesielt opptatt av under årets konferanse er FNs bærekraftsmål. Han har nylig lansert et team av FN-ambassadører for bærekraftsmålene.

19. januar ble det annonsert at blant annet Norges statsminister Erna Solberg og fotballspiller Lionel Messi var blant disse.

«De skal støtte generalsekretærens arbeid med å mobilisere krefter for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030», sa en FNs talsperson om hvilken rolle disse ambassadørene skal ha.

LES MER: Om FN-ambassadørene for bærekraftsmålene.

LES MER: Temasider om bærekraftsmålene her.

Pengefondets analyse støtter bekymringen om økt arbeidsledighet

Den internasjonale pengefondet (IMF) har nylig kommet med en rapport om verdensøkonomien i året som kommer. IMF peker på fallende oljepris og svakere vekst i de voksende økonomiene som Kina og Brasil som de avgjørende faktorene for en svak verdensøkonomi i 2016.

IMFs prognoser bekrefter bekymringen om at det kan bli vanskelig å bekjempe den økende arbeidsløsheten i verden.

LES MER: Informasjon om IMF her

Denne filmen er en oppsummering av IMFs økonomiske rapport:

ILO - FN Sambandet
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'temapage/ilo_emneord:"Sysselsetting"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'news_article/ilo_emneord:"Sysselsetting"'