Hopp til innhold
fn.no / Aktuelt / Nyheter / Rekordhøy andel kvinne...
Rekordhøy andel kvinner i Sikkerhetsrådet
Leonie Banga-Bothy, utenriksminister fra den Sentralafrikanske republikk under et innlegg til Sikkerhetsrådets gjennomgang av situasjonen i landet, 6. januar 2014. Til høyre ser vi den amerikanske ambassadøren Samantha Power. Foto: UN Photo/Mark Garten.

Rekordhøy andel kvinner i Sikkerhetsrådet

I 2014 vil minst en tredjedel av Sikkerhetsrådets representanter være kvinner. Dette er en rekordhøy andel.

Det har aldri skjedd før at så mange som en tredjedel av ambassadørene til Sikkerhetsrådet er kvinner.

I 2014 vil disse fem kvinnene ha plass i Sikkerhetsrådet:

De fem kvinnelige ambassadørene er: Samantha Power fra USA, Maria Cristina Perceval fra Argentina, Sylvie Lucas fra  Luxembourg, Raimonda Murmokaite fra Litauen og Joy Ogwu fra Nigeria.

Så gjenstår det å se om den økte kvinneandelen har innvirkning på hvilke saker som tas opp i rådet. Kanskje vil vi se økt fokus på sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og kvinners deltakelse i fredsprosesser.

Jordan inn i Sikkerhetsrådet

Fem nye land startet denne uka sin toårsperiode i Sikkerhetsrådet.

Etter at Saudi-Arabia takket nei til plassen i Sikkerhetsrådet tok Jordan over plassen.

Jordan ble valgt inn med enstemmig støtte fra den arabiske gruppa, og Asia-Stillehavet-gruppa fulgte opp med sin støtte. Jordan var den eneste kandidaten til plassen i Sikkerhetsrådet etter at Saudi-Arabia trakk seg.

Sikkerhetsrådet består av 15 medlemmer: i tillegg til de fem faste medlemmene Kina, USA, Storbritannia, Kina og Frankrike består rådet av ti roterende medlemmer, som hver sitter i to år av gangen.

Jordan har også presidentskapet i Sikkerhetsrådet den første måneden.

Presidentskapet holdes på omgang av rådets medlemmer, én måned av gangen, og rotetes alfabetisk etter medlemslandets navn på engelsk.

Les mer om FNs hovedorganer Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen.