fn.no / Bibliotek

Bibliotek

FN legger ut det meste av sin dokumentasjon ut på nett, og bibliotekaren vår kan hjelpe deg i å navigere i FN-dokumentasjonen. Vi svarer gjerne på alle typer spørsmål om hva, hvor og hvordan du kan finne informasjon som har med FN å gjøre.

Sentrale rapporter og avtaler finner du her på FN.no.

Visste du at...

FN-sambandet har en bibliotekar som hjelper deg med å finne fram blant alle FN-publikasjoner og -rapporter?

Ta kontakt!