Hopp til innhold

Klima

Hvilke land mener hva i klimaforhandlingene?

Her finner du oversikt over noen av partene i forhandlingene om en ny klimaavtale.

Klimarettferdighet

Løsningen på klimaproblemet handler egentlig om rettferdig fordeling. Verdens ledere må bli enige om hvordan rettighetene til å slippe ut klimagasser skal fordeles - både mellom land, og mellom vår generasjon og de som kommer etter oss.

Stortingspresidenten utfordret verdens parlamenter til å jobbe for FNs nye bærekraftsmål

31. august holdt Olemic Thommessen sin tale til toppmøtet i FN for verdens parlamentspresidenter.

Én mobil, ett minutt, en film om klimaendringer

Filmskapere fra hele verden oppfordres til å lage kortfilm om klimaendringer, bare ved hjelp av en mobil.

TV-aksjonen: FN-sambandet og Regnskogfondet samarbeider om undervisning

Høstens TV-aksjon handler om regnskogen og om menneskene som bor der. Undervisningsopplegget er gratis og kan lastes ned fra våre nettsider.

Verdens første klimapanel for barn stiller krav

Verden har fått sitt første klimapanel for barn. Barnas Klimapanel består av 6 barn, og de er alle fra Norge.

Profil: Rein Skullerud, fotograf for WFP

FNs informasjonskontor for Vest-Europa (UNRIC) har intervjuet den norske fotografen Rein Skullerud. Han leder fotoavdelingen ved Verdens matvareprogram. Rein forteller om hvordan han ble fotograf, hans mest minneverdige øyeblikk og om fotografers formidling av klimaendringer.

FNs internasjonale år for jordsmonn

Jordsmonn er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemene og naturen som helhet. I dag opplever vi stadig større utfordringer grunnet økende erosjon og forringelse av jord.

FNs internasjonale år for lys og lysteknologi

Teknologi har endret vår måte å kommunisere og samhandle på, og bidratt til enorme muligheter for samfunnsutvikling og utvikling av nye arbeidsplasser. Vil lysteknologi være løsningen på fremtidens globale utfordringer?

Regnfylte FN-stafetter i Vest

FN-stafetten på Vestlandet ble i år en regn- og vindfylt affære. Enten var det regn, eller så var det vind, eller så var det begge deler. Men ingen sure miner, for det det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær.

Ingen plan B for klimaendringer

Den 2. november ble klimapanelets synteserapport lansert, og FNs klimapanel slår fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene.

– FN sentral i å løse internasjonale utfordringer

– Vi gratulerer FN med 69-årsdagen og merker oss at det er et økende behov for FNs rolle og mandat. Verden er i en urolig tid hvor vi står foran store internasjonale utfordringer. FN er en viktig aktør i å finne multilaterale løsninger på de store globale utfordringene vi ser i verden i dag, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.

- FN bør ta hovedrollen mot klimaendringene

– Nordmenn mener FN må gjøre mer i kampen mot klimaendringene, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet. En undersøkelse om nordmenns holdninger til FN viser at seks av ti nordmenn mener at FN skal legge inn en betydelig innsats i å løse klimautfordringene.

Familielandbruk for solidaritet

Åtte frivillige organisasjoner samlet seg på festplassen i Bergen for å markere verdens matvaredag og FNs internasjonale år for familielandbruk.

Varmere klode og surere hav

Bergen kommunes konferanse om klima og menneskerettigheter handlet i år om livet på en varmere klode. 70 deltakere jobbet sammen om konkrete forslag til kutt i norske klimagassutslipp.

Konferanse om miljø og menneskerettigheter

Skoleungdom var den primære målgruppen for Bergenskonferansen 25. september om klima og menneskerettigheter. Deltakerne ble aktivisert med rollespill og gruppearbeid.

Verdens største klimatoppmøte, men India og Kina svikter

I dag holdes et internasjonalt toppmøte om klima i FNs generalforsamling. Det er det største klimatoppmøtet verden har sett på stats- og regjeringsnivå. Mens Obama stiller for USA kommer ikke statsledere fra India og Kina.

Håp for en internasjonal klimaavtale

Tidenes mest vellykkede internasjonale avtale markeres i dag. Det er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.

Poteten Petra markerte FNs familielandbruksår på Jærmuseet

Poteten Petra kom til Rogaland og Jærmuseet for å markere FNs familielandbruksår.

Arbeidet med FNs bærekraftsmål

Etter halvannet års arbeid, ligger forslag til 17 bærekraftsmål klare for perioden 2015-2030. Disse skal erstatte tusenårsmålene som utløper ved utgangen av 2015, og skal vedtas på FNs Generalforsamling i september.

Nytt klimaspill – økt engasjement for handling

Vestlandskontoret lanserer i høst et nytt klimarollespill. Elevene rapporterer tilbake til FN om Norges klimagassutslipp.

10 år siden Vegaøyan fikk status som verdensarv

Dunværene på Helgelandskysten er en ukjent og eksotisk verden for de fleste. Driften varte til 1970-tallet, men da var det slutt - de fleste værene var fraflyttet. I 2004 fikk området verdensarvstatus av UNESCO for å samordne viljen til å holde det unike kulturlandskapet i hevd.

Lek og læring i Trondheim på Verdens miljødag

Potetløp, natursti, båtrace, og studering av dyrebæsj, småkryp og utstoppede dyr. Dette var bare noe av det som trakk rundt 700 barn til Iladalen i Trondheim for en storstilt markering av Verdens miljøverndag på torsdag.

Hvordan kan vi stoppe klimaendringene?

Det er fortsatt mulig å hindre at temperaturen på kloden stiger mer enn to grader. Det må vi hvis vi vil unngå de verste klimaendringene. For å greie det, må vi gjøre store endringer i alle deler av samfunnet. Jo lengre vi venter med å gjøre disse endringene, jo vanskeligere blir det.

Ungdom ønsker seg bedre klima

Klimaendringene kommer nærmere oss og ungdommen krever handling.

Øystater trues av havstigning

Små øyer som også har status som utviklingsland er spesielt utsatt for klimaendringer i tillegg til at de må takle store sosiale og økonomiske utfordringer.

Effekten av klimaendringer

Jo varmere det blir, jo større blir effekten av klimaendringene. Fattige mennesker blir hardest rammet, fordi de er dårligst rustet til å håndtere klimaendringene. Tilpasning til klimaendringer og kutt i klimagassutslipp er de viktigste tiltakene for å begrense skadene.

Klimarapport: Virkninger, tilpasning og sårbarhet

Mandag 31. mars lanserte FNs klimapanel rapport om virkningene av klimaendringene, og om sårbarhet og tilpasning.

- Klima i lokalmiljøet får undervisningen på gli

Klimautfordringene er sammensatte. Undervisningen om dette temaet blir dermed også utfordrende og som lærer må du velge ut hva som er viktig og hva som fenger elevene. Lærer Henning Johannesen ved Drøbak Montessori Ungdomsskole gir deg sine tips.

Klærnes reise jorda rundt - fra Norge til Kina og tilbake igjen

Hva er egentlig sportsjakka mi laga av? Hvorfor i all verden er den produsert i Kina når det er et norsk merke? Og hva er egentlig sammenhengen mellom klærne mine og miljøet?

Hva forhandler landene om?

På klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 skal verdens land bli enige om hvordan de vil løse klimaproblemet.

Elevene tar utfordringene i klimaforhandlingene

I midten av januar simulerte 1000 elever i Bergen klimaforhandlingene på FNs toppmøte i Warszawa. Elever fra Danielsen videregående skole og Bergen Private Gymnas deltok i rollespillet.

Slik preges Nepal av klimaendringer

I dette fattige landet ligger åtte av verdens ti høyeste fjell. Konsekvensene av global oppvarming merkes tydeligst ved polene - og i høyden.

- Det må bli dyrere å forurense

Klimakvoter, CO2-avgifter og marked for en grønn økonomi. 13. januar 2014 arrangerte Arbeiderpartiet sitt årlige Trygve Bratteli-seminar.

Hva er togradersmålet?

Den globale temperaturen i 2100 må ikke være mer enn 2 grader høyere enn den var i 1850.

Hvordan endres klimaet?

FNs klimapanel er sikre på at utslipp fra oss mennesker er hovedårsaken til at klimaet endrer seg. Våre klimagassutslipp har varmet opp havet, smeltet snø og is, og sørget for at havet har steget.

Klimatoppmøtet i Warszawa skuffer

Klimatoppmøtet i Warszawa ble avsluttet lørdag 23. november nesten et døgn på overtid. Miljø- og fagbevegelse kritserer verdens land for å ikke nærme seg avtale om klimakutt.

UNDP, Lake Begnas og Klimadagbok-prosjektet

NEPAL (FN.no): - Klimaendringer verken engasjerer eller utløser respons hos ansvarlige myndigheter. Og de mange NGO`ene i landet har agendaer som ofte står i konflikt med lokale og regionale myndigheter, sier Vijaya Singh fra UNDP Nepal.

Samarbeid om vatn på Salhus skule

Då FN-stafetten hadde sin etappe på Salhus skule, var heile skulen i aksjon.

FN-stafettpinnen vandrar på Vestlandet

Denne veka hadde fire skular i Hordaland og Sogn og Fjordane FN-stafett.

Tre gir liv til vann - programmet klart for Internasjonal Uke i Bergen

Vann og vannsamarbeid pluss FNs tusenårsmål er i fokus 18. oktober. Da smeller startskuddet for årets Internasjonale Uke i Bergen.

FN-eksperter på Selnes skole

Nærmere 60 elever på Selnes skole i Tromsø kommune kan nå kalle seg FN-eksperter. Torsdag 3. oktober fikk de utdelt diplom som bekreftelse på at de nå har gjennomført FN-stafett 2013.

FNs klimapanel: 95 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte

Forskerne bak rapporten advarer om at temperaturen på kloden kan stige mellom 0,3 til 4,8 grader. Rapporten sier også at temperaturøkningen ikke har vært så høy som modellene tidligere har vist.

Ny rapport fra FNs klimapanel lanseres i Stockholm

Denne uken samles representanter fra 195 land for å presentere sammendraget fra den nye rapporten til FNs klimapanel (IPCC) i Stockholm, Sverige.

Klima

Hva mener partiene om klimaendringer og utslippskutt?

Ungdomskonferanse om klima

På Verdens miljøverndag 5. juni arrangerte FN-sambandet Øst klimakonferanse for ungdommer i Oslo.

Den siste olja

En tredjedel av verdens oppdagede fossile brensel må forbli i bakken dersom vi skal unngå katastrofal global oppvarming innen neste århundre. Men hvem skal få hente opp den siste olja?

Innholdsrikt på Verdensmiljødagen

Verdensmiljødagen i Stavanger ble markert av kommunen og en rekke frivillige organisasjoner sist helg. FN-sambandet bidro med heising av FN-flagg ulike steder i byen på selve dagen 5. juni.

FN-studentene markerte Eart Hour i Bergen

Lørdag 23. mars var det stand og konsert i Musikkpaviljongen for å minne bergenserne om å slukke lyset samme kveld.

Vi overlevde verdens undergang – men bare på film

Filmpublikummet i Kristiansand fikk i løpet av februar se tre filmer som på ulike måter har global katastrofe som bakteppe.

Finnmarksløpet samarbeider om FNs Tusenårsmål

Finnmarksløpet er budbringer av FNs Tusenårsmål. Skal FN nå målene innen 2015 er samarbeid avgjørende. Finnmarksløpet er prisgitt godt samarbeid på ulike fronter.

Kyoto-avtalen videreføres til 2020

QATAR, DOHA (FN.no) Kyoto-avtalen videreføres etter historisk vedtak i Doha. Norge forplikter seg til 30 prosent klimakutt innen 2020.

Ber rike land ta ledelsen

DOHA, QATAR (FN.no) FNs generalsekretær Ban Ki-moon oppfordrer rike land til å ta ledelsen i arbeidet med å kutte klimagassutslipp. Tirsdag startet høynivådelen av klimaforhandlingene i Doha.

Klimaforhandlingene: Norden i Doha

FNs klimakonferanse startet i Doha mandag 26. november. De nordiske landene har ambisiøse mål.

Flom og tørke

Etter storm er flom det naturfenomenet som skaper størst ødeleggelse i naturen. Tørke er den naturkatastrofen som tar flest menneskeliv, på grunn av den store matmangelen som ofte følger.

Klimaforhandlingene i gang i Doha

Verdens framtid ligger i potten, når FNs klimaforhandlinger i dag starter i Doha.

Vann

Tilgang til rent drikkevann kan bli en av de største utfordringene mennesker vil møte i årene som kommer.

Norge vil hjelpe de som flykter fra klimaendringer og naturkatastrofer

GENÈVE (FN.no) Sammen med Sveits har den norske regjering startet «The Nansen Inititiative» for å samle informasjon om en gruppe mennesker som har flyktet, men som ikke kan kalles flyktninger.

VM i fotball og menneskerettigheter i Bodø

Elever fra de fleste barneskolene i Bodø deltok nok et år på Mini-VM i fotball. Tirsdag 23. oktober representerte elevene land som Aserbajdsjan, Kina, Djibouti, Afghanistan, Nord-Korea og Gambia.

FN-organer og programmer

Alfabetisk oversikt over organer, programmer og forskningsinstitusjoner som jobber med miljø og klima.

Rapporter og dokumenter

Alfabetisk oversikt over ulike rapporter og dokumenter som handler om miljø og klima.

Konvensjoner og avtaler

Her følger en alfabetisk oversikt over FN-avtaler og konvensjoner som omfatter klima- og miljøspørsmål.

Kyoto-protokollen

Kyoto-protokollen er den eneste juridisk bindende klimaavtalen verdens land har blitt enige om. I avtalen står det hvor mye rike land skal kutte i klimagassutslipp.

Klimaforhandlinger i FN

FN har vært arena for internasjonale klimaforhandlinger siden 1990-tallet. Her følger en oversikt over FN-organer og avtaler som er sentrale i disse forhandlingene.

Bærekraftig utvikling på Skistua skole i Narvik

På Skistua skole imponerte elevene med levende kunnskap under FN-stafetten om bærekraftig energi og hva det vil si å leve et menneskelig liv.

Klimaflyktninger

Når klimaet endrer seg kan mennesker bli tvunget til å flytte fra hjemstedet sitt.

Hvordan endres klimaet?

FNs klimapanel har utgitt flere rapporter som viser hvordan klimaet er i ferd med å endre seg.

Hvorfor endrer klimaet seg?

Drivhuseffekten og CO2-utslipp er blant de viktigste årsakene til klimaendringer.

Hva er klima?

Hva ligger egentlig i begrepet klima?

Hvorfor endrer klimaet seg?

Drivhuseffekten og CO2-utslipp er blant de viktigste årsakene til klimaendringer.

Hva er klima?

I Norge snakker vi ofte om været, men vi snakker også stadig mer om klimaet. Hva ligger egentlig i begrepet klima?

Er du opptatt av hva du spiser og hvor maten kommer fra?

Hvor langt reiser maten før den havner på tallerkenen vår? Hvor mye ender i bosset? Hva har det å si om vi kutter litt ned på kjøttforbruket vårt? Biff fra Brasil eller villsaulår fra Vestlandet? Hva kan vi dyrke selv og hva er spiselig av det som vokser opp rundt oss?

Verdens miljødag i frisk bris

FN-filuren og frosken Fred fra FN-sambandet vest feiret i år verdens miljødag på Grønnestølen lekeplass i Bergen.

Verdens miljøverndag markert over hele landet

Grønn økonomi: 5. juni markerte FN verdens miljøverndag. Datoen har vært markert som FNs miljødag helt siden FNs miljøvernskonferanse i Stockholm i 1972. Det er FNs miljøprogram UNEP som organiserer miljødagen, og i 2012 var tema for dagen grønn økonomi.

En sivilisasjon i krise?

Det var temaet for internasjonalt seminar på Litteraturhuset i Oslo. Nafeez Mosaddeq Ahmed har skrevet bok og spilt hovedrollen i en dokumentarfilm som påstår det. Han kom fra London for å innlede til debatt etter visning av filmen The Crisis of Civilization. Ahmed fikk flere utfordringer, både fra panelet og publikum i salen.

FN-organisasjoner og programmer

Oversikt over de viktigste FN-organene og organisasjonene som jobber med bærekraftig utvikling

Rapporter og dokumenter

Oversikt over de viktigste FN-rapportene og dokumenter om bærekraftig utvikling.

Konvensjoner og avtaler

Oversikt over de viktigste FN-konvensjonene og avtalene knyttet til bærekraftig utvikling

Grønn økonomi

Grønn økonomi handler om å utvikle en verdensøkonomi som bidrar til bærekraftig utvikling.

Bevaring av regnskog

Bevaring av regnskog er et effektivt klimatiltak, og sørger samtidig for at mennesker og arter som er avhengige av skogen ikke mister sitt livsgrunnlag.

Bærekraftig energi

Tilgang til ren energi er viktig hvis vi skal skape bærekraftig utvikling.

Forhandlinger i klimajungelen

Klimakrisa omtales gjerne som vår tids største utfordring. De internasjonale forhandlingene om et avtaleverk som kan takle denne krisa, har blitt ekstremt kompliserte. Her følger et forsøk på overblikk og opprydning i jungelen av ulike organer, prosesser og stammespråk i den internasjonale klimaverdenen.

Youth Film Award: Calls for entries

The United Nations Association of Norway and the Nordic Youth Film Festival (NUFF) are accepting submissions for the Youth Film Award to be handed out at the NUFF 2012.

FN-sambandet priser ungdomsfilm

I 2012 deler FN-sambandet Nord og Nordisk ungdomsfilmfestival (NUFF) ut pris til beste internasjonale ungdomsfilm under filmfestivalen i Tromsø i juni 2012.

Mer ekstremvær i vente

- FN-byråene som jobber med klimatilpasning kan organiseres bedre, sier Rajendra Pachauri, leder for FNs Klimapanel.

Nyhetsbrev: Bærekraftig energi for alle

I 2012 fokuserer FN på energitilgang for mennesker i fattige land. Utbygging av fornybare energikilder i utviklingsland er et prioritert område for Generalsekretær Ban Ki-moon.

Bærekraftig energi for alle

I 2012 fokuserer FN på energitilgang for mennesker i fattige land.

Nyhetsklipp fra Durban - 9. desember

Hva skriver internasjonale medier om klimatoppmøtet? FN-sambandet gir deg de viktigste artiklene.

Nyhetsklipp fra Durban - 7. desember

Hva skriver internasjonale medier om klimatoppmøtet? FN-sambandet gir deg de viktigste artiklene.

Nyhetsklipp fra Durban - 5. desember

Hva skriver internasjonale medier om klimatoppmøtet? FN-sambandet gir deg de viktigste artiklene.

Måtte stå på gangen

Forhandlingene om regnskogen er i en kritsk fase her i Durban. Fredag måtte forhandlere gå spissrotgang mellom urfolk som protesterte mot det de mener er manglende beskyttelse under det nye klimaregimet.

Klimatoppmøtet: Konsensus eller ikke?

SØR-AFRIKA (FN.no) Skal man fortsatt arbeide etter konsensusprinsippet - eller skal klimatoppmøtet godta totredjedels flertall for å vedta? Dette diskuteres nå under FNs klimakonferanse i Durban.

Blogger fra Durban

I samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) skriver ungdomsdelegat Kari-Anne Isaksen for FN-bloggen.

Nyhetsklipp fra Durban

Hva skriver internasjonale medier om klimatoppmøtet? FN-sambandet gir deg de viktigste artiklene.

Hva skjer? Torsdag 1. desember

Torsdag avholdes det fag- og informasjonsmøter i alle organene som møtes under klimatoppmøtet.

Krangel om penger i Durban

Krangel om penger kan velte klimaforhandlingene i Durban. Forslag om finansiering av klimatiltak skaper splid.

Saksliste: Underorganet for vitenskaplig og teknologisk rådgivning

Sakene behandles på møter i Underorganet for vitenskapelig og teknologisk rådgivning (SBSTA) under klimatoppmøtet i Durban. SBSTA er et underorgan til FNs klimakonvensjon.

Hva skjer? Onsdag 30. november

Onsdag fortsetter plenumsmøter og gruppemøtene i de ulike underorganene. I tillegg inviterer toppmøtets president til indaba.

Saksliste for COP17

Sakene skal behandles på plenumsmøter under Klimatoppmøtet i Durban. På disse møtene deltar alle land som har sluttet seg til FNs klimakonvensjon.

Hva skjer? Tirsdag 29. november

Tirsdag preges av møter i ulike underorganer og arbeidsgrupper. I tillegg avholdes møter om ulike klimafaglige tema.

Togradersmålet fortsatt mulig

FNs miljøprogram mener det fortsatt er mulig for verden å unngå mer enn to graders oppvarming av kloden. Men det haster.

Lave forventninger før klimatoppmøte

Den norske delegasjonen reiser til FNs klimatoppmøte i Durban i Sør-Afrika med lave forventninger til å få på plass en klimaavtale som omfatter både I-land og U-land.

Fire krangler foran Durban-toppmøtet

Naturvernforbundets klimarådgiver Bård Lahn trekker frem de viktigste diskusjonene i forkant av møtet i Durban.

Hva skjer? Mandag 28. november

Klimatoppmøtet blir åpnet med en offisiell velkomstseremoni kl. 10.00. Etter det følger konstituerende møter i ulike forum og undergrupper

Saksliste for klimatoppmøtet

Agenda for de ulike organene som møtes i Durban

Hva skal diskuteres i Durban?

Delegasjonene på klimatoppmøtet har mange vanskelige diskusjoner foran seg. Her er noen sentrale spørsmål.

Dette har skjedd

De siste årene har fokus for klimaforhandlingene vært å bli enige om en avtale som skal tre i kraft når Kyoto-protokollen avsluttes i 2012.

Veien fram til Durban

sfdfsdf

Human Development Report: Klimatrussel og finansskatt

Bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet må sees i sammenheng. Det var hovedbudskapet når FNs Utviklingsprogram (UNDP) lanserte Human Development Report 2011.

Grønn økonomi på FNs agenda

Rio+20-prosessen har satt grønn økonomi på agendaen. Begrepet setter bærekraftighet i fokus og refererer ofte til en rekke endringer i produksjon og forbruk, teknologi og investeringer.

Presenterte regnskogsatsing for FN

Forrige uke presenterte Erik Solheim og Indonesias utenriksminister Marty Natalegawa Indonesias skogsatsing under FNs Generalforsamling.

FN-stafetten 2011 startet utenfor reingjerdet

Baksalen skole i Hammerfest fikk gleden av å være første skole ut i FN-stafetten 2011. I strålende høstsol fullførte nærmere 80 elever fra 6. og 7. trinn naturstien som var plassert utenfor reingjerdet like ved skolen.

Alternative strømløsninger i Sør-Libanon

25 skoler i Sør-Libanon får nå innstallert solcellepaneler. Dette gir konstant strømtilførsel og er et miljøvennlig alternativ til diesel-generatorer.

Portugisisk film vant NUFF-pris

Det var den portugisiske filmen "Humiliated and offended" som vant den internasjonale filmprisen under NUFF 2011 i Tromsø.

- Jeg er glad klimaendringene er menneskeskapte

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, kom med sin klare mening da han holdt foredrag under FN-sambandets klimakonferanse for ungdom.

5.juni - FNs miljøverndag

Året var 1972, FNs miljøprogram (UNEP) ble opprettet, og FNs medlemsland mente det var en god anledning til å opprette en årlig markering av miljøvern. Resultatet ble FNs miljøverndag som markeres hvert år 5.juni. I år er skog tema for dagen.

Framtiden er fornybar

Verden har et stort potensial for å redusere utslippene av klimagasser ved å erstatte fossile energikilder med fornybare. Det går fram av en ny rapport fra FNs klimapanel.

Redd klimaet i ein time

Laurdag sløkker 3800 byar og kommuner i 131 land lyset for klimaet.

Ny velstand med grønn økonomi

To prosent av verdens samlede BNP må investeres i ti utvalgte sektorer for at verden kan oppnå en ressurseffektiv økonomi. Dette er konklusjonen FNs miljøprogram (UNEP) har kommet frem til i sin rapport om grønn økonomi.

Ban med ambisiøse mål for 2011

2011 blir en enda større utfordring enn fjoråret, mener FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Dette skjedde i Cancún

COP16, FNs klimatoppmøte i Cancún i Mexico, er over. Les hva partene kom fram til.

Norges innlegg i Cancún

Hovedtema i statsministerens tale til klimakonferansen i Cancún i går var skog og finansiering av klimatiltak.

COP16: Solheim med lave forventninger

I fjor klarte ikke verdens ledere å komme til enighet om en ny klimaavtale. Det gjør de nok heller ikke i år, mener Solheim.

Klimaforhandlinger i FN

FN har vært arena for internasjonale klimaforhandlinger siden 1990-tallet. Her følger en oversikt over FN-organer og avtaler som er sentrale i disse forhandlingene.

Dette skjer i Cancún

Klimatoppmøtet i Mexico starter 29. november. Her ser du hva det forhandles om dag for dag.

Slik kan klimatiltak finansieres

Det må koste å forurense, og nye finansieringsformer må på plass. Dette er to av tiltakene som foreslås for å finansiere klimatiltak i utviklingsland.

FN ber om mer nødhjelp til Haiti

Det er et stort behov for nødhjelpsutstyr på Haiti der den tropiske stormen Tomas er på fremmarsj. En halv million mennesker er utsatt, sier FN i dag.

Gladnyhet for naturmangfoldet

Det er oppnådd enighet om en avtale om tilgang til, og rettferdig fordeling av genressurser under naturtoppmøtet i Japan.