Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon

FN-informasjon

På disse sidene finner du kunnskap om FN-organisasjonen. Hvordan er FN organisert? Hvem jobber med hva? Når ble Menneskerettighetene undertegnet? Og hva er FN-reform?

Her finner du oversikt over alle FN-dager og alle FNs medlemsland. Disse nettsidene gir deg kunnskap om FNs hovedorganer, informasjon om de 16 FN-organisasjonene og FNs 15 ulike fond og programmer.

Visste du at...

FN er et forum hvor 193 medlemsland kan si sine meninger om verdens utvikling. 

Reform av FN

Debatten om FN-reform er like gammel som organisasjonen selv. I dag er reform kanskje viktigere enn noen gang før.