Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Avtaler / Flyktninger / Flyktningkonvensjonen
Flyktningkonvensjonen

Flyktningkonvensjonen

Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees

Flyktningkonvensjonen skal sikre at alle som er på flukt fra uholdbare forhold i hjemlandet skal få opphold i et annet land til det er trygt å reise hjem igjen. Konvensjonen er en av de første som ble vedtatt av FN.

Flyktningkonvensjonen ble åpnet for underskrifter 28. juli 1951, og trådde i kraft 22. april 1954, da seks land hadde latt seg endelig binde av avtalen. Konvensjonen var en videreføring fra flere tidligere internasjonale avtaler om flyktningers stilling.

I Menneskerettighetserklæringen fra 1948 garanteres flyktninger retten til å søke om opphold i andre land enn hjemlandet. Erklæringen sier ingenting om at land har plikt til å ta i mot mennesker på flukt.

Hensikten med en egen konvensjon om flyktninger var derfor å pålegge mottakerlandene plikt til å ta i mot mennesker på flukt, og ikke sende dem til land der de kan frykte forfølgelse (såkalt refoulment). Spørsmålet om flyktningers status har forandret seg mye siden Flyktningkonvensjonen ble vedtatt i 1951.

Konvensjonens krav om at et menneske må krysse en internasjonalt anerkjent grense for å kunne kalles en flyktning, gjør at mange som er på flukt fra krig og konflikt i dag ikke beskyttes av konvensjonen.

 
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Flyktninger"'
2 string 'new_temapage/topic:"Flyktninger"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Flyktninger"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Flyktninger"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Flyktninger"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Flyktninger"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Flyktninger"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'fn_day/topic:"Flyktninger"'