Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Avtaler / Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Her finner du FNs ulike konvensjoner om menneskerettigheter. Sentral er FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Men også Barnekonvensjonen er mye etterspurt.

Hvis du vil lære mer om menneskerettigheter, bør du lese våre temasider. Klikk her.

Visste du at...

Verdenserklæringen inneholder i alt 30 artikler. Både sivile og politiske rettigheter og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er inkludert.