Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Avtaler / Menneskerettigheter / Barnekonvensjonen - ba...
En gruppe jenter rekker opp hånden i klasserommet på en skole i Malis hovedstad Bamako. Foto: UN Photo/Marco Dormino
Alle barn har rett til utdanning, i følge FNs barnekonvensjon. Disse barna er elever på en skole i Malis hovedstad Bamako. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Barnekonvensjonen - barns rettigheter

Convention on the Rights of the Child

Skole, fritid og lek, hvile og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv. Dette er noen eksempler på barns rettigheter. FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.
 
Hva er FNs barnekonvensjon?

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Den sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har menneskerettigheter. Alle stater som har signert barnekonvensjonen har en plikt til å sørge for at den følges i deres eget land.

 • FNs barnekomité overvåker jevnlig hvordan barn har det i de enkelte medlemslandene, og kommer med anbefalinger og observasjoner.
 • Konvensjonen slår fast at alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjonen.
 • Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har signert og er bundet til gjennom internasjonal lov.
 • Barnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om barnets rettigheter, som ble vedtatt 30 år tidligere.
Barn i Gaza leker på en vannsklie under UNRWAs Summer Fun Weeks. Foto: UN Photo/Shareef Sarhan.

Alle barn har rett til å leke, å ha fritid og å hvile. Det står i FNs Barnekonvensjon. Disse guttene deltar på en aktivitetsuke i regi av FN i Gaza. Foto: UN Photo/Shareef Sarhan.

Eksempler på rettigheter som står i FNs barnekonvensjon

 • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
 • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
 • Alle barn har rett til beskyttelse.
 • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
 • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
 • Alle barn har rett til å gå på skole.
 • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
 • Alle barn har de samme rettigheten
Flyktninger fra Sudan tar en helsetest hos legen før de skal reise hjem. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.

Alle barn har rett til å kunne gå til legen. Denne familien har vært på flukt, men får en helsesjekk før de skal reise tilbake til Sudan. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.

Stater kan reservere seg mot deler av innholdet i barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en av de mest omfattende menneskerettighetskonvensjonene FN har forhandlet fram. Dette er både avtalens styrke og dens svakhet. Det at konvensjonen er omfattende gjør at landene som har sluttet seg til avtalen har forpliktet seg til mye. Det er en styrke at så mange land i verden har sagt at de vil følge så mange regler som har med barns rettigheter å gjøre.

Samtidig blir barnekonvensjonen svekket av at flere land har reservert seg mot deler av innholdet. Hvis et land er uenig i en av artiklene i konvensjonen, kan de reservere seg mot den artikkelen - selv om de har sluttet seg til barnekonvensjonen generelt. Reservasjonene viser hvor vanskelig det kan være å lovfeste hva som skal være den beste formen for barndom i alle verdens land.

Nederst på denne siden kan du lese reservasjonene til alle landene som har sluttet seg til barnekonvensjonen.

En jente hviler på skulderen til moren sin i Øst-Timor. Foto: UN Photo/Martine Perret.

Alle barn har rett til at noen passer på dem. Her en jente fra Øst-Timor, som hviler på skulderen til moren sin. Foto: UN Photo/Martine Perret.

Tilleggsprotokoller

FN har vedtatt tre tilleggsprotokoller til barnekonvensjonen. Medlemslandene kan selv bestemme om de vil slutte seg til disse.

 • Tilleggsprotokoll om barn i væpnet konflikt (2000)
 • Tilleggsprotokoll om salg av barn og barneprostitusjon (2000)
 • Tilleggsprotokoll som oppretter en klagemekanisme for barnekonvensjonen (2011)
En jente gjør lekser i Karachi, Pakistan. Foto: UN Photo/John Isaac.

Alle barn har rett til å gå på skole. Denne jenta fra Karachi i Pakistan jobber med leksene sine. Foto: UN Photo/John Isaac.

Barns rettigheter i Norge

I 1981 fikk Norge verdens første barneombud. Barneombudets oppgave er å spre kunnskap om barn og unge, og ivareta deres interesser og rettigheter. Ti år senere fikk Norge verdens første barneminister. Barneministeren er den personen i regjeringen som jobber med saker som har med barn å gjøre.

Den 8. januar 1991 ratifiserte Norge barnekonvensjonen. Det betyr at regjeringen og Stortinget forpliktet seg til å følge den opp. Myndighetene skal hvert femte år sende inn en rapport om barns situasjon i landet til FNs barnekomité. Der sitter barneeksperter som gjennomgår rapporten, har møter med norske myndigheter, og påpeker hva som må bli bedre. Les tilbakemeldingene Norge har fått fra FNs barnekomité her.

I 2003 ble barnekonvensjonen en del av norsk lov. Likevel har norske myndigheter fått kritikk for å ikke sette hensynet til barnets beste først i behandlingen av asylsøknader. Mange sivilsamfunnsorganisasjoner mener i tillegg det er på høy tid at Norge ratifiserer den tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen.