Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Avtaler / Menneskerettigheter / FNs konvensjon om rett...
En somalisk mann får en synsundersøkelse fra en optiker. Foto: UN Photo/Stuart Price
I utviklingsland blir mange mennesker blinde av sykdommer som enkelt kunne vært behandlet, som for eksempel meslinger. Denne somaliske mannen får en øyeundersøkelse fra en optiker. FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter skal sikre at også funksjonshemmede får god nok tilgang til helsetjenester. Foto: UN Photo/Stuart Price

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet. Konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre.

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter

Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, viser undersøkelser og statistikk at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid.

Derfor opprettet FN en egen konvensjon for mennesker med funksjonshemminger i 2006. Konvensjonen stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Konvensjonen inneholder ikke noen nye, særskilte rettigheter. Tilrettelegging innebærer særlig å innføre lover og regler som hindrer diskriminering.

Valgfri tilleggsprotokoll

FNs generalforsamling vedtok også en frivillig tilleggsprotokoll til konvensjonen. Den bestemmer at enkeltpersoner eller grupper som mener at de ikke får oppfylt de rettighetene som de etter konvensjonen har krav på, kan få sin sak vurdert av FN. Forutsetningen er blant annet at alle nasjonale klagemuligheter først er brukt.

 

Funksjonshemminger og fattigdom henger sammen

De fleste som har en nedsatt funksjonsevne bor i fattige land. Det er fordi det er en nær sammenheng mellom funksjonshemninger og fattigdom:

  • Fattigdom fører til funksjonshemminger. Over halvparten av alle funksjonsnedsettelser i verden skyldes skader og sykdommer som kunne vært unngått hvis alle hadde hatt et godt helsetilbud. Feilernæring, malaria og enkle barnesykdommer som meslinger fører for eksempel til blindhet hvis det ikke behandles. 
  • Funksjonshemminger fører til fattigdom. Mangel på utdanning og arbeid gjør det vanskelig for mennesker med funksjonshemninger å jobbe seg ut av fattigdom. Funksjonshemmede er ofte de fattigste blant fattige.
FN-styrken i Darfur deler ut rullestoler til funksjonshemmede i en flyktningleir i juli 2012. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.

FN-styrken i Darfur deler ut rullestoler til funksjonshemmede i en flyktningleir i juli 2012. Krig og konflikt fører både til at flere mennesker får en funksjonshemming, og til at mennesker som allerede har en funksjonshemming får dårligere tilgang til helsetjenester og rehabilitering. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.

Funksjonshemminger i verden
  • Over en milliard, eller rundt 15 prosent av verdens befolkning, har en funksjonshemming.
  • 90 prosent av barn med funksjonshemminger i fattige land går ikke på skole.

Kilder: WHO, Atlas-alliansen

Funksjonshemmedes rettigheter i Norge

Norge skrev under på FN-konvensjonen i 2007, og ratifiserte den i 2013. Det betyr at staten er forpliktet til å følge det som står i konvensjonen.

I Norge har vi i tillegg en egen Diskriminerings- og tilgjengelighetslov, som gjør det forbudt å diskriminere funksjonshemmede i utdanning, arbeidsliv og andre samfunnsområder.

Les om hvordan FN mener Norge overholder funksjonshemmedes rettigheter her

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Menneskerettigheter"'
2 string 'new_temapage/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Menneskerettigheter"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Menneskerettigheter"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Menneskerettigheter"'