Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Avtaler / Urfolk / ILO-konvensjonen om ur...
Avtale

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Indigenous and Tribal Peoples Convention

Konvensjonen er en vidtgående og omfattende folkerettslig bindende konvensjon, som utelukkende omfatter urfolks og stammefolks rettigheter. Den berører svært mange aspekter ved urfolks liv, som for eksempel tospråklig utdanning, sedvanerett, miljø, landrettigheter, eiendomsrett, rett til å bli konsultert, rett til å delta i beslutningsprosesser, selvidentifikasjon og åndelige verdier.

Denne konvensjonen kalles også ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater

ILO konvensjon nr. 169 er en vidtgående og omfattende folkerettslig bindende konvensjon, som utelukkende omfatter urfolks og stammefolks rettigheter. Den berører svært mange aspekter ved urfolks liv, som for eksempel tospråklig utdanning, sedvanerett, miljø, landrettigheter, eiendomsrett, rett til å bli konsultert, rett til å delta i beslutningsprosesser, selvidentifikasjon og åndelige verdier.

Konvensjonen krever imidlertid ratifikasjon av nasjonalstaten for at konvensjonen skal være juridisk bindende for nasjonalstaten og gi rettigheter for nasjonens urfolk.

FNs erklæring om urfolks rettigheter har en annen status, og har overnasjonal gyldighet i tråd med øvrige erklæringer fra FN.

Se også: Oversikt over alle ILO-konvensjonene.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Urfolk"'
2 string 'new_temapage/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Urfolk"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'fn_day/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'blog_post/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'article/topic:"Urfolk"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'historic_event/topic:"Urfolk"'