Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FN-dager

FN-dager

Her finner du den komplette listen over FN-dager. En offisiell FN-dag må vedtas av FNs generalforsamling. Det finnes over 120 offisielle FN-dager, alle er listet opp her.

I tillegg til de offisielle FN-dagene markerer ulike FN-organisasjoner sine egne internasjonale kalenderdager. Disse må ikke godkjennes av generalforsamlingen. Det er enighet om at antallet FN-dager bør begrenses, og organisasjonene må ta hensyn til at det allerede eksisterer flere FN-dager gjennom hele kalenderåret.

Det vedtas også egne FN-år og FN-tiår, som også vedtas av generalforsamlingen. År 2017 er FNs år for bærekraftig turisme. Vi er også inne i FNs tiår for bærekraftig energi for alle, og tiåret for biologisk mangfold.

SE LISTEN INTERNASJONALE FN-ÅR OG -TIÅR.

Visste du at...

Det finnes over 120 ulike FN-dager gjennom året. Informasjon om alle dagene finner du her på FN.no.

Flik

Denne uken er det 72 år siden frigjøringen av de siste fangene fra Auschwitz.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene globalt.  8,2 millioner mennesker dør årlig av kreft.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Bærekraftsmål nummer 5 handler om full likestilling mellom kjønnene. I Norge er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad. Men vi har færre kvinnelige førsteamanuensiser og professorer enn mannlige.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Radio er fortsatt det mediet som når ut til flest mennesker, verden over.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vegen til eit betre samfunn inneheld sosial rettferd.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremje verdas språklege og kulturelle mangfald.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FN jobber med å forebygge og hindre diskriminering og stigma av alle mennesker. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdensdagen for ville dyr og planter feirer jordklodens fantastiske dyre- og planteliv.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FNs bærekraftsmål 5 skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Det er en del av en nasjons oppgave å sørge for at mennesker har et anstendig og godt liv.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Flyktninger og migranter er spesielt sårbare overfor rasediskriminering og hatytringer.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Nowruz, også kjent som persisk nyttår, står på UNESCOs immaterielle verdensarvliste, og markeres også som internasjonal FN-dag.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Desember 2011 erklærte generalforsamlingen 21. mars for Verdensdagen for Down syndrom.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FNs internasjonale dag for skog setter søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, samt behandlingen av mennesker som lever i og av skogen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

UNESCO markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Tema for Verdens vanndag 2017 er avløpsvann

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens meteorologiske organisasjon er en organisasjon sentral for FNs kunnskap om klimaendringene.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Tuberkulose er en av de mest dødelige infeksjonssykdommene i verden. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen hedrer minnet til ofrene for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd og fokuserer på retten til sannhet og rettferdighet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Formålet er å informere om den 400 år lange afrikanske slavehandelen og konsekvensene av den.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

I fjor ble seks FN-ansatte bortført og tatt til fange av ikkestatlige aktører.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for å øke forståelsen i samfunnet for autisme.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen blir markert for å vise all lidinga som blir forårsaka av landminer kvart år, og at minerydding har stor nytte på fleire områder.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, bidrar til god helse, og kan brukes som del av skoleundervisning.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

En bedre forståelse av hva depresjon er og hvordan depresjon kan forebygges og behandles, kan bygge ned fordommer rundt lidelsen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen er til minne om dei mange som mista livet under folkemordet i Rwanda i 1994.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FN ønsker å markere 12. april som starten på en utforsking av verdensrommet som også har kommet menneskeheten til gode.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Kjært barn har mange navn, og jordkloden er intet unntak. I 2010 ble «Moder Jord» for første gang feiret med en egen dag.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

UNESCO markerer verdens bokdag 23. april hvert år - for å hylle bøker og forfattere - og å oppmuntre alle til leseglede.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vaksinering forhindrer 2-3 millioner dødsfall hvert år.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Fortsatt dør over 400.000 mennesker hvert år av malaria, men innsats har ført til stor nedgang i antall smittede.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Hvert år, den 26. april feirer FN gjennom WIPO hvordan opphavsrett for åndsverk kan oppmuntre til innovasjon og kreativitet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Nesten 8,4 millioner mennesker i Hviterussland, Ukraina og Russland ble utsatt for stråling etter ulykken ved atomreaktoren i Tsjernobyl.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer en global kampanje for å få jenter til å velge jobber i IT-bransjen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

I 2017 er tema innsamling og bruk av data om sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dag til minne om alle ofre for kjemisk krigføring er dagen da Konvensjonen mot kjemiske våpen trådte i kraft i 1997.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen skal øke forståelsen for jazz som et viktig element i undervisning, i fredsarbeid, i å skape samhold, dialog og samarbeid mellom folk.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Tema for pressefrihetsdagen 2017 er medias rolle for å skape fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

8. og 9. mai minnes vi ofrene etter andre verdenskrig, og behovet for å forsones etter krigen som tok 72 millioner menneskeliv.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vesak-dagen, fullmånedagen i mai, er den hellige dagen til to millioner buddhister rundt om i verden.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens dag for trekkfugler blir markert årlig av FNs miljøorganisasjon.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Den internasjonale familiedagen understreker den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Hvert år på selveste 17. mai markerer FN den internasjonale dagen for telekommunikasjon.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Kulturelt mangfold er en verdifull resurs for å oppnå FNs bærekraftsmål

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Naturmangfold ligger til grunn for alt liv på jorda, og for arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Skader som oppstår i underlivet under fødsel er et tydelig eksempel på behovet for helsetjenester for kvinner.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

29. mai hylles alle de menn og kvinner som har deltatt i FN-styrkene, og vi minnes FN-soldatene som har mistet livet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

WHOs medlemsland vedtok å opprette en antirøykedag i 1987. Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen nikotin medfører.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Denne dagen hedrer foreldre verden over. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Denne dagen bekrefter FNs ansvar for å beskytte barns rettigheter. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Å knytte mennesker tettere til naturen er årets tema for verdens miljødag 2017.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen skal skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Ca 168 millioner barn er offer for barnearbeid i verden i dag. En betydelig andel bor i områder rammet av krig og katastrofer.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

I deler av Afrika opplever mennesker med albinsime diskriminering og vold. Det er også her albinisme er mest utbredt.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Blodgiverdagen skal skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FN vedtok i 2012 at 15. juni skal være en internasjonal FN-dag med fokus på vold og overgrep mot eldre.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Tørre områder dekker rundt 30 prosent av jordas landoverflate, og er hjemmet til to milliarder mennesker.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen blir markert for første gang i 2016 og fokuserer på å stoppe bruk av seksuell vold i konflikt og hedre ofrene for slike overgrep. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens dag for flyktninger markeres til støtte for de millioner av menneskene som er på flukt i verden i dag. Dagen gir en spesiell mulighet til å vise solidaritet med alle som har måttet forlate sine hjem. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Etter forslag fra India har generalforsamlingen vedtatt at 21. juni hvert år skal være den internasjonale dagen for yoga.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer hvor viktig offentlige tjenester er for samfunnet vårt

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen anerkjenner enkers spesielt utsatte situasjon verden over. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Denne dagen rettes søkelyset mot sjøfolks vilkår verden over og anerkjenner sjøfolks bidrag til internasjonal handel og verdensøkonomien.  

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer arbeidet mot misbruk av narkotika og ulovlig narkotikahandel. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen ble vedtatt av Generalforsamlingen i 1997 for å markere målet om å utrydde tortur.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

På denne dagen i 1945 ble FN opprettet i San Fransisco i USA. Kun 51 stater var med fra starten. I dag har FN 193 medlemsland.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Siden 1995 har den første lørdagen i juli blitt markert som den internasjonale dagen for kooperativer og samvirker.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens befolkningsdag setter fokus på befolkning, fattigdom og reproduktiv helse.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Ferdigheter og kunnskap er veien ut av fattigdom og til et anstendig arbeid.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

18. juli er Mandelas fødselsdag. FN bruker dagen til å hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Hepatitt er en betennelse forårsaket av virus. Millioner får sykdommen hvert år.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vennskap mellom mennesker, stater, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom ulike samfunn.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Det er antatt at ca 2,5 millioner mennesker til enhver tid er fanget i moderne slaveri. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

370 millioner mennesker i 90 land regnes som urfolk. Urfolks rett til utdanning er tema for dagen i 2016.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vi har nå den største ungdomsbefolkningen i menneskehetens historie.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Den 19. august hedres arbeidet til menneskene som jobber i humanitære kriser. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Slaveopprøret i Santo Domingo i 1791 startet det som skulle føre til avskaffelsen av den utstrakte slavehandelen fra Afrika til Amerika.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FN oppfordrer nasjoner, organisasjoner og sivile til å engasjere seg i arbeidet mot atomvåpen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FN er bekymret for økningen i antall tvungne forsvinninger rundt om i verden, og har siden 2011 markert denne dagen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Veldedighet bidrar til dialog, solidaritet og til gjensidig forståelse mellom mennesker.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

758 millioner mennesker kan fortsatt ikke lese eller skrive.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

3000 mennesker tar sitt eget liv hver dag. Globalt er selvmord den nest hyppigste dødsårsaken for mennesker mellom 15 og 19.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen setter søkelys på utviklingssamarbeid mellom land i sør.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

For å vise støtte til nye eller gjenoppbygde demokrati vedtok FNs generalforsamling i 2007 å markere ein eigen dag for demokratiet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer undertegnelsen av Montrealprotokollen - en internasjonal avtale som har vært avgjørende for bevaringen av ozonlaget.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Siden 1982 har Den internasjonale fredsdagen blitt markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Et av FNs eldste og gjennomgående mål, er å avskaffe verdens atomvåpen. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens turismeorganisasjon UNWTO ønsker å rette oppmerksomheten internasjonalt om viktigheten turisme har for verdier både kulturelt, politisk og økonomisk. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen er ment å øke bevisstheten og kunnskapen om rabies, en sykdom som i følge WHO har fått alt for lite oppmerksomhet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens hjertedag ble opprettet i år 2000 for å øke kunnskapen om hjerte- og karsykdommer, den største dødsårsaken i verden.  

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

To år etter Titanic-ulykken ble den første internasjonale konferansen om sikkerhet for til sjøs avholdt i London.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

I framtida vil dei eldre delta i samfunnet i større grad

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen er fødselsdagen til Mahatma Gandhi, som arbeidet for at India skulle bli selvstendig, og inspirerte til arbeid for sivile rettigheter og frihet over hele verden.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Formålet er å fokusere på den grunnleggende retten til tilstrekkelig tak over hodet for alle mennesker. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærereorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Postvesenet er en av de eldste formene for kommunikasjon, og spiller fortsatt en sentral rolle i global infrastruktur.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdensdagen for psykisk helse markeres for å få mer åpenhet rundt psykiske sykdommer, samt informasjon om behandling og forebygging.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

11. oktober er den internasjonale jentedagen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Naturkatastrofer kommer oftest uten varsel og kan slå til hvor som helst i verden.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen understreker hvor viktig kvinner på landsbygda er for matproduksjon og matsikkerhet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Mål 2 i FNs bærekraftsmål sier at vi skal utrydde sult innen år 2030.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Fram mot 2030 er FNs bærekraftsmål viktige verktøy for fattigdomsbekjempelse.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Statistikk gir oss kunnskap slik at politikere og statsledere kan finne fram til gode løsninger for samfunnsutviklingen.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FN-dagen markerer det FN har oppnådd. Dagen feires på skoler over hele landet. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Radio- og TV-programmer, lyd- og bildeopptak, er viktige historiske dokumenter for det 20. og 21. århundre.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

31. oktober er verdens dag for byer og setter søkelys på det internasjonale samfunnets utfordringer når det gjelder urbanisering og bærekraftig byutvikling - i alle verdens byer.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

213 drap på journalister bare de siste to årene.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Ny FN-dag 2016 er World Tsunami Awareness Day.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Miljøet og økosystemene er ikke bare ofre for krig, men også en krigsårsak.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer forskningens viktige rolle i å skape fred og utvikling. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens diabetesdag ønsker å gi global oppmerksomhet om diabetes, spesielt til forebygging og bevisstgjøring.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

I den moderne verden er toleranse mer essensielt og nødvendig enn noen gang. Dette er en tid merket av globalisering, og av en stadig økende grad av mobilitet, integrasjon, urbanisering og endrede sosiale mønstre.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens filosofidag ble introdusert av UNESCO i 2002 og feires den tredje torsdagen i november hvert år. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

En tredjedel av alle mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Målet for dagen er å mobilisere det internasjonale samfunnet til å engasjere seg for utviklingen av mer i industri i Afrika.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Den internasjonale barnedagen skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Den tredje søndagen i november minnes FN mennesker som er drept eller skadet i trafikken.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Den internasjonal TV-dagen feirer ikke TVen i seg selv, men det symbolet den er på kommunikasjon og globalisering. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Palestina er fortsatt under okkupasjon av Israel, i strid med FN og folkeretten.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

21 millioner mennesker i verden i dag arbeider under tvang.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

3. desember er FNs dag for funksjonshemmede.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen ble opprettet i 1992 og markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Bevaring og forsterking av verdens jordressurser er helt essensielt hvis menneskers mat, vann og energibehov skal møtes.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Internasjonal luftfart organiseres gjennom FN.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Målet med dagen er å bevisstgjøre folk om de negative konsekvensene av korrupsjon.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Alle stater har plikt til å beskytte sin befolkning mot folkemord.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Menneskerettighetsdagen markerer dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, 10. desember 1948.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

FNs internasjonale fjelldag skal øke oppmerksomheten rundt fjell og bærekraftig utvikling i disse områdene.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Bakgrunnen for dagen er å rette søkelyset på rettigheter og beskyttelse av migranter og fremmedarbeidere.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Solidaritet er grunnlaget for å oppnå internasjonale avtaler om sosial utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Fn-dag emblem FN-dag