Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FN-organisasjoner

FN-organisasjoner

En stor del av FNs innsats på det økonomiske og sosiale området blir utført av de såkalte særorganisasjonene. I dag har vi 16 slike organisasjoner

Særorganisasjonene er selvstendige, selvstyrte internasjonale organisasjoner. De har egne medlemsland og egne lovgivende og utøvende forsamlinger, egne budsjetter og egne hovedkvarter. De samarbeider med hverandre og FN via FNs økonomiske og sosiale råd ECOSOC, som de alle årlig rapporterer til.

Særoganisasjonene deltar via FNs utviklingsprogram (UNDP) i FN-familiens felles utviklingsarbeid i fattige land.