Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FN-organisasjoner / Verdens helseorganisas...
WHO logo
WHO logo.

Verdens helseorganisasjon (WHO)


WHO jobber for å bedre helsetilstanden til verdens befolkning, og organisasjonen er en ledende autoritet i det internasjonale helsearbeidet. WHO driver forskning, utvikling, opplæring, faglig bistand og nødhjelp.
World Health Organization

­«Det er en menneskerett å ha tilgang til rimelige helsetjenester», fastslår WHO. Men likevel fører utgifter til helsetjenester til at millioner av mennesker hvert år havner under fattigdomsgrensen.  Dette jobber Verdens helseorganisasjon for å endre.

WHO står bak undersøkelser, statistikk, analyser og publikasjoner. Organisasjonen jobber både ute i felt og direkte opp mot myndigheter ‒ med alt fra vaksinasjonsprogrammer og utrydding av sykdommer til internasjonal politisk virksomhet overfor tobakks- og sukkerindustrien.

FNs bærekraftsmål nummer 3, god helse, er WHOs hovedoppgave.

WHO mobiliserer fagfolk og forskningsmiljøer over hele verden og er et internasjonalt forum for helsepolitiske og helsefaglige spørsmål.

Norge og Sverige er blant de landene som gir størst bidrag til WHO, i forhold til folketall.

Foto fra informasjonsmøte om Zika-viruset

Medlemslandene i FN blir informert om Zika-viruset av representanter for WHO og CDS (senter for sykdomskontroll), i New York i februar 2016. Foto: UN Photo/Mark Garten

Historie

Verdens helseorganisasjon startet sin virksomhet 7. april 1948. Det var den internasjonale helsekonferansen, som FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC kalte sammen til, i juni 1946, som førte til opprettelsen.  WHOs konstitusjon ble den første som alle FNs 61 medlemsland signerte.

Margarat Chan har vært WHOs generaldirektør siden 2012.

Foto av Margaret Chan, WHOs generaldirektør

Margaret Chan åpner FNs generalforsamlings møte om verdens narkotikaproblem, i april 2016. Foto: UN Photo/Manuel Elias

Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister i Norge, var generaldirektør fra 1998-2003.

Samtlige av FNs 194 medlemsland sender delegasjoner til World Health Assembly, som er WHOs høyeste besluttende organ. Forsamlingen holder møte hvert år i mai, for å planlegge budsjettene for organisasjonen og de ulike programmene den står bak.

Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits og seks regionale kontorer. Det europeiske kontoret ligger i København. Mange beslutninger tas på regionalt nivå. Om lag 7000 helseeksperter jobber i WHO.

World Health Assembly utnevner også en president og en visepresident , og et styre som består av medisinsk kvalifiserte representanter fra 34 medlemsland. Norge satt i WHOs globale styre fra 2010–2013.

Budsjett

WHOs budsjett er på om lag 36 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene er frivillige bidrag. Norges bidrag var på cirka 32 millioner kroner i ordinært kjernebidrag og 400 millioner kroner i frivillig bidrag i 2014. Dette er blant FN-landenes største bidrag.

Donasjoner fra ulike fond utgjør en stor del av WHOs budsjett. Det største bidraget i 2014 kom fra Bill & Melinda Gates Foundation og var på over 2 milliarder kroner.

Visste du at...
  • Frem mot 2050 vil antallet mennesker i verden som er over 60 år bli fordoblet, fra 12 prosent til 22 prosent.
  • Antibiotika-resistente bakterier er en av de største helsetruslene i verden i dag, man har foreløpig ingen kur som kan stoppe dem.
  • Om lag 6 millioner mennesker dør hvert år som følge av tobakksbruk.
WHO HIV

WHO gir støtte til mange syke verden over. Spesielt HIV/AIDS og Malaria står høyt på dagsordenen til WHO. Denne kvinnen blir behandlet for HIV ved en klinikk i Mosambik. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe.

Les mer

Verdens helsedag er 7. april.

Verdens tobakksfrie dag er 31. mai.

Rapporter og publikasjoner fra WHO.

WHOs regionkontor for Europa.

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Helse"'
2 string 'new_temapage/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Helse"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'fn_day/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/topic:"Helse"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/topic:"Helse"'