Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FN-organisasjoner / Verdens turismeorganis...
Verdens turismeorganisasjon (UNWTO)

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO)


The World Tourism Organization (UNWTO) er FNs særorganisasjonen innen turisme. Turisme kan bringe inntekter til mennesker i fattige land som kanskje ellers ikke ville hatt noe arbeid. Turisme kan også by på utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling.
World Tourism Organization

UNWTO promoterer utviklingen av en forsvarlig, bærekraftig, og universielt tilgjengelig turisme, med særlig fokus på utviklingslandenes behov. Organisasjonen fungerer som en kunnskapsbase og et globalt forum for saker relatert til turisme.

UNWTO arbeider også for å implementere en global etisk standard for å sikre at medlemsland, turistmål og næringsliv får nyte de økonomiske, sosiale og kulturelle fordelene ved turisme, og samtidig minimalisere de negative sosiale og miljømessige konsekvensene.

Norge har vært medlem av UNWTO siden 2008, som organisasjonens 154. medlem. I dag er det 156 medlemsland, og over 400 organisasjoner med.  

Historie

UNWTO ble opprettet som en del av FN i 1974, men organisasjonen har røtter i eldre organisasjoner. Hovedkontoret ligger i Madrid.

Internasjonal turisme har funnet sted lenge, men tiltok i tiden etter annen verdenskrig.

Etterhvert fikk man et behov for en internasjonal organisasjon som arbeider for en bedre turistindustri, som fremhever mulighetene for utvikling.

Kunnskap om negative konsekvenser og strategi for å minske disse er sentralt i UNWTOs arbeid. Norge ble medlem i 2008 - som Skandinavias eneste medlemsland.

Les mer om Norge i UNWTO.

Organisering

UNWTOs generalforsamling møtes hver andre år. Der vedtas budsjetter, fremtidig strategi og det diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til turisme.

Forsamlingen velger hvert fjerde år en Generalsekretær som leder UNWTOs sekratariat og organisasjonens arbeid.

UNWTO har også ulike komiteer, med spesialiserte oppgaver, som økonomi, utvikling og miljø.

Rundt om i verden er det seks regionkontorer, hver region har sitt kontor. Hvert år møtes alle medlemmene i hver region der det diskuteres aktuelle problemstillinger på regionalt nivå.

Visste du at...
  • 2012 var et rekordår for turisme. Over en milliard turister krysset internasjonale grenser. Om lag fem milliarder reiser hvert år innen sitt eget land.
  • Gjennomsnittlig andel av GDP fra turisme er hele 9 prosent.
  • Alle regioner i verden opplever en økning i turisme, foruten Midtøsten, som hadde en nedgang på 2 prosent i 2012.
  • Thailand er det landet i verden der turisme utgjør størst del av økonomien, i 2012 hadde de en økning på 25 prosent, India på annenplass med 22 prosent økning.
Turisme i Rio Brasil

Turister besøker Christ the Redeemer i Rio De Janeiro, et av verdens store turistmål. Foto: UN Photo/Michos Tzovaras.

Mer informasjon
  • WTO Library gir statistikk på oppdatert fakta om turisme for land, regioner og globalt. I tillegg får du trender, analyser og videre utvikling.
  • UNWTO Magazine kommer ut tre til fire ganger i året.
  • E-UNWTOer en database med online rapporter, dokumentasjon og statistikk fra UNWTO.
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/topic:"Tusenårsmålene"'
2 string 'new_temapage/topic:"Tusenårsmålene"'
3 string 'temapage/topic:"Økonomi og handel"'
4 string 'new_temapage/topic:"Økonomi og handel"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/topic:"Tusenårsmålene"'
2 string 'news_article/topic:"Økonomi og handel"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/topic:"Tusenårsmålene"'
2 string 'press_clip/topic:"Økonomi og handel"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/topic:"Tusenårsmålene"'
2 string 'new_education_folder/topic:"Tusenårsmålene"'
3 string 'exercise/topic:"Økonomi og handel"'
4 string 'new_education_folder/topic:"Økonomi og handel"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/topic:"Tusenårsmålene"'
2 string 'cronicle/topic:"Økonomi og handel"'