Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FNs medlemsland

FNs medlemsland

FN har 193 medlemsland. I 1945 då FN vart til, var det 51 land som skreiv under pakta. Desse landa vert ofte referert til som orginalmedlemmer eller Founding Member States. Det var ikkje så mange land i verda i 1945 som det er i dag.

Visste du at...

Kva er eigentleg forskjellen på eit land, ein stat og ein nasjon? Og kven avgjer kva som gjeld?

Her kan du lese meir om landa på Globalis

Korleis kan eit land bli medlem av FN?

Frå 1945 og framover har enkeltstatane valgt å søke medlemsskap etterkvart som dei har vorte sjølvstendige. Prosessen er som følgjer:

  1. Eit land søkjer, og legg ved ei erklæring der dei godtek forpliktingane i FN-pakten.
  2. FNs sikkerhetsråd vurderer søknaden og vedtek ein resolusjon som anbefaler FNs generalforsamling å gi landet medlemskap.
  3. Generalforsamlinga vedtek ein resolusjon der dei godkjenner landet som medlem.

Då ein søknad må opp i Sikkerhetsrådet før godkjenning er landet avhengig av at alle dei fem permantente medlemslanda anerkjenner. Tawain får ikkje medlemskap i FN, avdi Kina ikkje vil annerkjenne landet og ikkje godta ein slik søknad. Kosovo er ikkje annerkjent av Russland og har ikkje søkt medlemskap fordi Russland sannsynlegvis vil legge ned veto.

Vatikanstaten har valgt å ikkje vere medlem. Palestina forsøkte å søke om fullverdig medlemskap i 2011.

Korleis kan eit land bli medlem av FN?

Det er fleire kriterier eit land må fylle for å bli medlem av FN.

Liste over alle FNs medlemsland

*eksterne lenker til Globalis.no