Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / FNs medlemsland

FNs medlemsland

FN har 193 medlemsland. I 1945 då FN vart til, var det 51 land som skreiv under FN-pakta. Desse landa vert ofte referert til som originalmedlemmer eller Founding Member States av FN. Etter kvart som nye land har fått sjølvstende og anerkjenning har dei fleste søkt medlemskap i FN, som ein del av diplomatisk og internasjonal deltaking, og slutta seg til FN-pakta.

Korleis kan eit land bli medlem av FN?

Frå 1945 og framover har enkeltstatane valgt å søke medlemsskap etterkvart som dei har vorte sjølvstendige. Prosessen er som følgjer:

  1. Eit land søkjer, og legg ved ei erklæring der dei godtek forpliktingane i FN-pakten.
  2. FNs sikkerhetsråd vurderer søknaden og vedtek ein resolusjon som anbefaler FNs generalforsamling å gi landet medlemskap.
  3. Generalforsamlinga vedtek ein resolusjon der dei godkjenner landet som medlem.

Då ein søknad må opp i Sikkerhetsrådet før godkjenning er landet avhengig av at alle dei fem permantente medlemslanda anerkjenner. Tawain får ikkje medlemskap i FN, avdi Kina ikkje vil anerkjenne landet og ikkje godta ein slik søknad. Kosovo er ikkje anerkjent av Russland og har ikkje søkt medlemskap i FN fordi Russland sannsynlegvis vil legge ned veto.

Vatikanstaten har valgt å ikkje vere medlem. Palestina forsøkte å søke om fullverdig medlemskap i 2011.

Korleis kan eit land bli medlem av FN?

Det er fleire kriterier eit land må fylle for å bli medlem av FN.

Liste over alle FNs medlemsland

*eksterne lenker til Globalis.no