Hopp til innhold
fn.no / FN-informasjon / Hvordan finne FN-dokum...

Hvordan finne FN-dokumenter?

På denne siden finner du lenker til nettsider og oversikter over noen nyttige databaser og arkiv. 

Forhåpentligvis kan dette hjelpe deg til å finne en inngang til videre FN-informasjon. Dersom du likevel ikke finner veien så send oss en melding via kontaktskjemaet.

Visste du at...

FN-sambandet har en bibliotekar som hjelper deg med å finne fram i FN-databaser og -arkiver?

Ta kontakt!

Nyheter fra FN

FN har en egen nyhetsredaksjon UN News Centre og sine egen multimediaseksjon UN multimedia med webcasts, untv og unradio.

Nyhetsredaksjonen har også en egen nyhetsdatabase UN in Focus som samler de områdene som er mest aktuelle i media til enhver tid.

Oversikt over ulike møter i New York, med referat, pressemeldinger, og kalendre finner du i  What, where, when at the UN (New York).

Databaser og dokumenter fra FN

Det er FN sine hovedorgan som Generalforsamling og Sikkerhetsråd som utgir de viktigste offisielle dokumentene, og her er en oversikt over de viktigste offisielle dokumentene.

Eldre dokumenter finner vi i ODS (The Official Document System of the United Nations), FNs offisielle arkiv og database som inneholder alle offisielle dokument og deklarasjoner fra sentralt hold siden 1945 i fulltekst.

Du kan få god hjelp til å lete fram dokumenter med FNs bibliotek i New York sine snarveier og introduksjoner for studenter og forskere.

Informasjon om FNs organisering

Oversikt over hvordan FN er organisert med sentrale avdelinger, organisasjoner, fond, program og kontor i FN-systemet finnes her.  

De enkelte organisasjonene har sine egne arkiv, og gir ut sine egne rapporter - så du må lete under den enkelte organisasjon for å finne spesifikke rapporter. Vi har informasjon om de enkelt organer og organisasjoner her: FNs hovedorganFNs fagorganisasjoner og FNs fond og programmer.

Dag Hammarskjöld-biblioteket ved Universitetet i Uppsala har en spesialbibliotekar på FN, som har laget en lettfattelig og solid guide til FN-dokumentasjon:DagDok. Her får du en god oversikt over databaser, indekser, lenker og dokumentasjon fra hele FN-systemet.

FN har en årbok tilbake til 1946 i fulltekst på nett, United Nations Yearbook. Dette er et unikt referanseverk der du finner tekster, alle resolusjoner, vedtak og avstemninger fra generalforsamling, sikkerhetsråd og økonomisk og sosialt råd det aktuelle året. I tillegg er det artikler og analyser av område FN har arbeidet med i det året. Alt er indeksert og kan søkes i.

Internasjonale avtaler

All verdens internasjonale avtaler finner du i FNs traktatdatabase UN Treaty Database. Her kan du raskt finne hvilke land som har signert en internasjonal avtale og eventuelle reservasjoner eller kommentarer de har til avtalen.

Statistikk

I vår database og nettside Globalis finner du mye statistikk fra FN, gjort om til norsk og visualisert, og statistikkdatabasen til FN, UNDATA inneholder statistikk fra alle områder, fra bl.a. ILO, WHO, UNICEF og Verdensbanken. Inndelt etter tema, og ned på landnivå.

I tillegg har vi FNs egen oversikt over de viktigste databasene, og samlinger med informasjon over hva FNs medlemsland har ment

FNs historie, arbeid og rapporter

FN har en kort introduksjon med svar på grunnleggende spørsmål på engelsk The UN in brief og History of UN.

Vi har informasjon om arbeidsfeltene til FN på våre temasider.

På FNs temasider Global Issues finner du oversikt over hva FN gjør innen et fagområde, i tillegg til lenker til all videre dokumentasjon og til avdelinger som jobber innen dette området.