Hopp til innhold
fn.no / ILO / Kontakt

Kontakt

FNs vaktbikkje i arbeidslivet

ILO er FNs særorganisasjon for arbeidslivet, og FN-sambandet opprettet i 1986 et eget informasjonskontor om ILO. ILO-informasjon Norge er, som det eneste i verden, et fristilt informasjonskontor som forsøker å gi saklig og korrekt informasjon om ILOs arbeid for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv.

ILO-informasjon Norge bistår med informasjon om ILOs virksomhet og om internasjonale arbeidslivsspørsmål, samt holder foredrag ved anledning. På våre nettsider kan du lese nyheter, ILO-konvensjoner i norsk og engelsk oversettelse, finne informasjon om relevante temaer og lese våre nyhetsbrev.

ILO-informasjon Norge kan nås på e-post og telefon, eller ved besøk hos FN-sambandets hovedkontor i Oslo hvor ILO-informasjon Norge holder til.

ILO-informasjon Norge
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo
ilo@fn.no
Tlf +47 22 86 84 00