Hopp til innhold
fn.no / ILO / Om ILO / Fakta om ILO
Innkjørselen til ILO hovedkvarteret i Geneve - Sveits.
Foto: FN-sambandet / Hasse Berntsen

Fakta om ILO

Siste oppdatert: 28.04.2016
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har vært en av de mest suksessrike organisasjonene i FN-systemet.

ILO er FNs særorganisasjon for arbeidslivet, skapt for å bedre levevilkårene, arbeidsforholdene og arbeidsmulighetene for arbeidstakere verden over. ILO er ansvarlig for å sette opp og ha tilsyn med internasjonale arbeidsstandarder.

ILO ble etablert i 1919 og har i dag 187 medlemsland. Et hvert land kan bli medlem i ILO hvis de allerede har medlemskap i FN. Landet må da kommunisere til generaldirektøren i ILO sin formelle aksept av forpliktelsene nedtegnet i ILOs konstitusjon.

Land kan også bli tatt opp som medlem i ILO på ILOs internasjonale arbeidskonferanse hvis de mottar stemmer fra to tredjedeler eller flere av delegatene til stede. 

ILOs hovedkontor ligger i Geneve i Sveits. ILO har i dag 63 landkontorer, inkludert regionalkontor og representasjonskontor til FNs hovedkvarter i New York.

Les mer fakta om ILO på ILOs hjemmeside.

ILO - FN Sambandet
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'blog_post/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'article/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'historic_event/ilo_emneord:"Arbeidsliv"'