Hopp til innhold
fn.no / ILO / Temasider / Likestilling og forbud...
Likestilling og forbud mot diskriminering i arbeidslivet
Foto: FN / Eskinder Debebe

Likestilling og forbud mot diskriminering

Siste oppdatert: 19.04.2016
Likestilling mellom kvinner og menn, eller mangel på sådan, er et svært viktig arbeidsområde for ILO og en stor global utfordring. Kvinner og personer med nedsatt funksjonsevne er de mest marginaliserte i verden.

Mangelen på likestilling, like rettigheter og like muligheter for begge kjønn, påvirker arbeidet med fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling. Det er viktig å legge til rette for at både menn og kvinner kan kombinere arbeid og omsorgsansvar for barn.

FNs bærekraftsmål skal stoppe diskriminering av kvinner, og arbeidet med å oppnå like rettigheter og likestilling er en grunnleggende menneskerett som er gjennomgående i alle de nye bærekraftsmålene.

Diskriminering

Millioner av mennesker er utsatt for diskriminering i arbeidslivet. Dette bryter med de mest grunnleggende menneskerettighetene og har store sosiale og økonomiske konsekvenser. Diskriminering kveler muligheter og fremhever sosiale spenninger og ulikheter. Bekjempelse av diskriminering er en viktig del i arbeidet med å fremme anstendig arbeid, og suksess på denne fronten er kjent langt utover arbeidsplassen.

ILO arbeider med likestilling og forbud mot diskriminering. Ved å styrke organisasjonsfriheten søker ILO å hindre diskriminering av fagforeningsmedlemmer og tjenestemenn. ILO sine programmer mot tvangsarbeid og barnearbeid hjelper jenter og kvinner som er utsatt for prostitusjon eller tvangsarbeid i private hjem. Forbud mot diskriminering er også et sentralt prinsipp i ILOs anbefalingen om hiv/aids og arbeidslivet.

En nøkkel til fattigdomsreduksjon ligger i å mobilisere kvinner og jenter, altså halvparten av verdens befolkning, til å delta i samfunnet på lik linje med menn og gutter. Det er og helt nødvendig med endringer av eksisterende makt- og samfunnsstrukturer som opprettholder denne forskjellsbehandlingen. Men enhver form for endring i samfunnet krever samtidig en endring av de holdninger og handlinger som viser diskriminering i praksis. For og lykkes er det helt nødvendig at menn og gutter involveres i dette arbeidet.

Norsk fokus

Norge er en sterk pådriver i arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling på tvers av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Kvinners økonomiske deltakelse i samfunnet prioriteres, blant annet, i Norges arbeid med ILO og FNs Kvinneorganisasjon, UN Women. Arbeidet med likestilling ligger i skjæringpunktet utenrikspolitikk og utviklingspolitikk, samtidig som det er en naturlig problemstilling innen menneskerettighetspolitikk. Et klart budskap om likestilling er sentralt i utviklingssamarbeid, og det legges vekt på god dialog med myndigheter og det sivile samfunn. Det er svært viktig for Norge at at norsk påvirkningsarbeid ikke overkjører lokale aktører og deres endringsarbeid. 

ILOs to kjernekonvensjoner om likestilling og forbud mot diskriminering:

ILO har to kjernekonvensjoner som omhandler tvangsarbeid:
Les mer om likestilling og forbud mot diskriminering:
ILO - FN Sambandet

ILO-informasjon Norge

Storgata 33 A
0184 Oslo.
Tlf.: 22 86 84 00 (14)
ilo@fn.no

Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'temapage/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'temapage/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'news_article/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'news_article/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'press_clip/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'press_clip/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'exercise/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'exercise/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'cronicle/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'cronicle/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'product/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'product/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'publication/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'publication/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'organization/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'organization/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'agreement/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'agreement/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'blog_post/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'blog_post/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'article/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'article/ilo_emneord:"Standarder"'
Attribute Type Value
0 string 'or'
1 string 'historic_event/ilo_emneord:"Likestilling"'
2 string 'historic_event/ilo_emneord:"Standarder"'