Hopp til innhold

Kultur

Regnfylte FN-stafetter i Vest

FN-stafetten på Vestlandet ble i år en regn- og vindfylt affære. Enten var det regn, eller så var det vind, eller så var det begge deler. Men ingen sure miner, for det det fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær.

Familielandbruk for solidaritet

Åtte frivillige organisasjoner samlet seg på festplassen i Bergen for å markere verdens matvaredag og FNs internasjonale år for familielandbruk.

Morsmålsundervisning – ingen selvfølge

Bør barn selv få velge om de vil ha morsmålsopplæring? Er det lurt av foreldrene ikke å lære barna norsk, fordi da er det mer sannsynlig at de får morsmålsopplæring i skolen? Bergenspolitikerne møttes nylig til debatt .

Poteten Petra markerte FNs familielandbruksår på Jærmuseet

Poteten Petra kom til Rogaland og Jærmuseet for å markere FNs familielandbruksår.

10 år siden Vegaøyan fikk status som verdensarv

Dunværene på Helgelandskysten er en ukjent og eksotisk verden for de fleste. Driften varte til 1970-tallet, men da var det slutt - de fleste værene var fraflyttet. I 2004 fikk området verdensarvstatus av UNESCO for å samordne viljen til å holde det unike kulturlandskapet i hevd.

Ungdommens FN under grunnlovsjubileet

Gulatinget, tusenårsstedet i Sogn og Fjordane, feiret 28. juni 200-årsjubileet for grunnloven. Stortingspresident Olemic Thommessen kastet glans over arrangementet sammen med kjente artister som Sigrid Moldestad, Terje Isungset og Mari Boine.

Tre gir liv til vann - programmet klart for Internasjonal Uke i Bergen

Vann og vannsamarbeid pluss FNs tusenårsmål er i fokus 18. oktober. Da smeller startskuddet for årets Internasjonale Uke i Bergen.

Burma kan lære av Norge

En stor delegasjon fra den burmesiske demokratibevegelsen var nylig i Norge.

Stemmerettsjubileet i Åsane i Bergen

Kulturmestringssenteret i Åsane i Bergen har i hele år kombinert folkeopplysning om FN og internasjonale spørsmål til diasporamiljøer med at det i år er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.
Flik

UNESCO markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens filosofidag ble introdusert av UNESCO i 2002 og feires den tredje torsdagen i november hvert år. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer forskningens viktige rolle i å skape fred og utvikling. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Radio- og TV-programmer, lyd- og bildeopptak, er viktige historiske dokumenter for det 20. og 21. århundre.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vennskap mellom mennesker, stater, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom ulike samfunn.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen skal øke forståelsen for jazz som et viktig element i undervisning, i fredsarbeid, i å skape samhold, dialog og samarbeid mellom folk.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Hvert år, den 26. april feirer FN gjennom WIPO hvordan opphavsrett for åndsverk kan oppmuntre til innovasjon og kreativitet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Når katastrofen rammer er det radioen som gir informasjon. Radio under katastrofer og nødhjelp er tema for den internasjonale radiodagen 2016.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Nowruz, også kjent som persisk nyttår, står på UNESCOs immaterielle verdensarvliste, og markeres også som internasjonal FN-dag.

Fn-dag emblem FN-dag