Hopp til innhold

Kultur

Internasjonale hodeplagg viser Bergens mangfold

Hodeplagg fra hele verden ble vist frem og prøvd på under arrangementet "Mitt Hodeplagg".

Konsert i hjertet av Bergen markerte FN-dagen

FNs fødselsdag 24. oktober ble feiret med dans, korsang og band i Musikkpaviljongen i Bergen sentrum.

Familielandbruk for solidaritet

Åtte frivillige organisasjoner samlet seg på festplassen i Bergen for å markere verdens matvaredag og FNs internasjonale år for familielandbruk.

Morsmålsundervisning – ingen selvfølge

Bør barn selv få velge om de vil ha morsmålsopplæring? Er det lurt av foreldrene ikke å lære barna norsk, fordi da er det mer sannsynlig at de får morsmålsopplæring i skolen? Bergenspolitikerne møttes nylig til debatt .

Poteten Petra markerte FNs familielandbruksår på Jærmuseet

Poteten Petra kom til Rogaland og Jærmuseet for å markere FNs familielandbruksår.

10 år siden Vegaøyan fikk status som verdensarv

Dunværene på Helgelandskysten er en ukjent og eksotisk verden for de fleste. Driften varte til 1970-tallet, men da var det slutt - de fleste værene var fraflyttet. I 2004 fikk området verdensarvstatus av UNESCO for å samordne viljen til å holde det unike kulturlandskapet i hevd.

Ungdommens FN under grunnlovsjubileet

Gulatinget, tusenårsstedet i Sogn og Fjordane, feiret 28. juni 200-årsjubileet for grunnloven. Stortingspresident Olemic Thommessen kastet glans over arrangementet sammen med kjente artister som Sigrid Moldestad, Terje Isungset og Mari Boine.

Tre gir liv til vann - programmet klart for Internasjonal Uke i Bergen

Vann og vannsamarbeid pluss FNs tusenårsmål er i fokus 18. oktober. Da smeller startskuddet for årets Internasjonale Uke i Bergen.

Burma kan lære av Norge

En stor delegasjon fra den burmesiske demokratibevegelsen var nylig i Norge.

Stemmerettsjubileet i Åsane i Bergen

Kulturmestringssenteret i Åsane i Bergen har i hele år kombinert folkeopplysning om FN og internasjonale spørsmål til diasporamiljøer med at det i år er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.
Flik

UNESCO markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Verdens filosofidag ble introdusert av UNESCO i 2002 og feires den tredje torsdagen i november hvert år. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen markerer forskningens viktige rolle i å skape fred og utvikling. 

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Radio- og TV-programmer, lyd- og bildeopptak, er viktige historiske dokumenter for det 20. og 21. århundre.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Vennskap mellom mennesker, stater, kulturer og individer kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom ulike samfunn.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Dagen skal øke forståelsen for jazz som et viktig element i undervisning, i fredsarbeid, i å skape samhold, dialog og samarbeid mellom folk.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Hvert år, den 26. april feirer FN gjennom WIPO hvordan opphavsrett for åndsverk kan oppmuntre til innovasjon og kreativitet.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Radio er fortsatt det mediet som når ut til flest mennesker, verden over.

Fn-dag emblem FN-dag
Flik

Nowruz, også kjent som persisk nyttår, står på UNESCOs immaterielle verdensarvliste, og markeres også som internasjonal FN-dag.

Fn-dag emblem FN-dag