Hopp til innhold
fn.no / Om oss / Årsberetning

Årsberetning

Mandatet vårt er å formidle informasjon om FN og FN sitt arbeid, og gjennom det skape positive haldningar til internasjonalt samarbeid. Med hovudkontoret og dei seks distriktsavdelingane har FN-sambandet eit unikt høve til å gjere FN-debatten levande i heile landet.

Visste du at...

80.000 elever, lærere og andre interesserte på arrangementer i regi av FN-sambandet i 2015. Skoleverket er vår viktigste målgruppe.

2 millioner besøkte våre nettsider fn.no og globalis.no